Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Logistikbefalingsmand til Logistiksektionen ved Stab/1. Brigade (genopslag)


Logistikbefalingsmand til Logistiksektionen ved Stab/1. Brigade (genopslag)

Er du en erfaren befalingsmand med stor viden inden for det logistiske område, og savner du operativ tjeneste? Har du indgående kendskab til logistik, og vil du være med til at udvikle logistikken til 1. Brigade? Savner du det operative miljø, og vil du være en del af et dynamisk og stærkt team med mange opgaver og udfordringer? Så er dette jobbet for dig. Du har som logistikbefalingsmand i 1. Brigade mulighed for, at præge brigadens og din egen udvikling.
Om os
1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro, hvor hovedopgaven er at opstille og uddanne en operativ brigade. Foruden de operative opgaver varetager 1. Brigade forberedelse af enheder til beredskab, INTOPS bidrag og nationale indsættelser. Omgangstonen er fri og uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejde, såvel internt i staben, som med underlagte chefer og enheder.

Logistiksektionen har fokus på den operative logistiske opgaveløsning, og behandler tillige driftsmæssige enkeltsager af væsentlig karakter for brigadens samlede opgaveløsning.
Om stillingen
Du vil have en fremtrædende rolle ift. støtte og udvikling af logistikbefalingsmænd ved brigadens dispositionsenheder.

Under operativ indsættelse, skal du virke som logistikbefalingsmand i et af brigadens operationscentre (OPSC). Brigadens OPSC oprettes i et antal Piranha 5 og indsættes herfra. I OPSC fører du sammen med logistikofficeren brigadens operationer, og har sammen med logistikofficeren over for chefen for OPSC ansvaret for at monitere den logistiske situation i brigaden, og proaktivt tilsikre, at brigaden kontinuerligt er understøttet.

Du vil, som en del af brigadens OPSC få et indgående kendskab til, hvordan brigadeoperationer planlægges og gennemføres. Brigadens operative hovedkvarter deltager normalt i to til tre større aktiviteter i løbet af året. Forud for gennemføres intern stabstræning mhp. at træne og videreudvikle interne føringsprocedurer.

I forbindelse med tjenesten i brigadens faste hovedkvarter i Holstebro, skal du som del af staben bl.a.
• Være OPSC ekspert inden for de logistiske funktionsområder, herunder særligt de tekniske aspekter omkring f.eks. anvendelsen af DeMars og LOGFAS.
• Være OPSC ekspert inden for udarbejdelse af prognoser for brigadens forbrug samt beregninger ift. aktuel status herunder Combat Effectivness (CEFT).
• Bidrage til udarbejdelse og opdatering af brigadens SOP logistik og herigennem være med til at fastlægge procedurer for brigadens logistiske virke på kamppladsen.
• Bidrage til at skabe de logistiske rammer for brigadens øvelsesaktiviteter i ind- og udland.
• Bidrage til planlægning af deployering og understøttelse af enheder på aktiviteter i udlandet.
• Bidrage til synkroniseringen af tilgang af nyt materiel med enhedernes aktiviteter.
• Støtte brigadens enheder med driftrelaterede logistiske opgaver hvor behov.

Du vil få medindflydelse på, hvilke opgaver du skal arbejde med.

Stabens ugerytme er planlagt omkring tilstedeværelse tirsdag, onsdag og torsdag, hvor møder og den fysiske koordination primært finder sted. Der er mulighed for hjemmearbejdsdag om mandagen og hjemmearbejdsdag/fri om fredagen.

Stillingen indebærer almindelig øvelsesaktivitet og i nogen omfang tilstedeværelse uden for normal arbejdstid – både i Danmark og i udlandet.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent. Alternativ er du en erfaren oversergent, som er vurderet egnet til næste niveau.

Du har lang erfaring med logistik, fx som logistikbefalingsmand på afdelingsniveauet eller sagsbehandler inden for et eller flere af de logistiske funktionsområder fra diverse stabe og/eller myndigheder.

Den vigtigste kvalitet ved dig, er ønsket om og evnen til at lære nyt, herunder udvikle dig selv og bidrage til at udvikle brigadens logistik.

Du brænder for det operative miljø og har ønske om, at indgå i en dynamisk enhed med en afvekslende hverdag, hvor det operative fylder mere end den daglige drift. Besidder du disse evner og ønsker, skal vi nok støtte dig i at opnå de nødvendige kompetencer gennem uddannelse og sidemandsoplæring.

Det er ønskeligt, at du har følgende kompetencer/tidligere tjeneste:
- Indgående kendskab til min. et af de logistiske funktionsområder.
- Operativt mindset og operativ profil.
- Har gode samarbejdsevner.
- Er initiativrig.
- Kan arbejde med flere sideløbende opgaver, hvor der oftest er korte tidsfrister.
- Har forrettet tjeneste i en bataljons-/brigadestab.
Ansættelsesvilkår
Tjenesten kan forrettes som midlertidig tjeneste i op til to år, hvorefter du vil returnere til dit nuværende faste tjenestested. Ordningen med midlertidig tjeneste er betinget af din nuværende myndigheds godkendelse. Der vil også være mulighed for, at du kan ansættes til varig tjeneste i stillingen med skift af fast tjenestested til Holstebro.

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen, eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt, der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn Jesper Morville Vadskær Severinsen på telefon 72 82 30 41 eller mail 1BDE-G4-02@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse snarest muligt efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

01.10.2023

Indrykningsdato

28.08.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent