Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kører til pansret mandskabsvogn til stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon


Kører til pansret mandskabsvogn til stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon, Gardehusarregimentet

Brænder du for signaltjeneste? Kan du holde mange bolde i luften, og har du lyst til at være en del af en operativ enhed med store ambitioner? Kan du sige ja til det, er du måske den konstabel, vi står og mangler som kører til pansret mandskabsvogn til vores stabsdeling i Stabskompagniet.
Om os
Stabsdelingen hører til i stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon i Slagelse. Her hersker en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og lederne. Vi er stolte over at have en professionel enhed med et højt fagligt niveau, hvor vi hver dag stræber imod at fastholde vores position som hærens bedste stabskompagni. Vi ligger vægt på, at vores medarbejdere trives, og hvor der til trods for det høje tempo i dagligdagen er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.

Stabsdelingen er en enhed, hvor tempoet er højt, og hvor der stilles høje krav til både medarbejderne og ledelsen. Stabsdelingen har til opgave at levere et komplet førringssetup for bataljonsstaben, hvorfra denne kan føre sine enheder.
Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives, og hvor der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling, herunder at man udstråler tilhørsforholdet til en professionel enhed samt er stolt af det.

Kompagniet var som de første i Hæren, en del af reaktionskampgruppe 2013-II. Kompagniet indgik i 2015 i reaktionskampgruppe 2015-I, som samtidig er en del af NATO beredskabsenhed(NRF). Stabskompagniet indgik ligeledes i VJTF beredskabet i 2017, og senes NFP beredskab 2022 der blev aktiveret til Letland som resultat af Ruslands invasion af Ukraine.

Som ansat i Stabskompagniet kan du også forvente at deltage i internationale operationer. Kompagniet har været udsendt til ISAF 5 og 11, OIR 7, KFOR 43A og senest til Letland på NFP-1.
Om stillingen
Vi søger en kører til pansret mandskabsvogn, som skal indgår i vores Taktiske Operations Center. Arbejdet består i at oprette og drive I Panserinfanteribataljons Taktiske Operations Center under til tider krævende forhold. De primære arbejdsopgaver vil være:
- Gennemføre flytning af pansret mandskabsvogn i en taktisk ramme
- Oprette Taktisk Operations Center under feltmæssige forhold
- Modtage og svare på radiosignaler på bataljons- og brigadeniveau
- Kunne operere og fejlfinde på flere forskellige kommunikationssystemer.

Hverdagen vil bestå af uddannelse i signaltjenesten samt en højere grad af ”grøn” tjeneste.

I Stabskompagniet er vi ikke ”bare” specialister på et meget lille område. Vi er soldater hvorfor at de basale soldater færdigheder er i højsædet.

Du kan forvente en stor mængde øvelsesaktivitet. Du skal derfor være afklaret med at være mange dage væk fra hjemmet
Om dig
Tjenesten i Taktisk Operations Center er præget af højt tempo og mange bolde i luften, og du skal kunne håndtere pres på en konstruktiv og effektiv måde. Du skal ligeledes være meget fleksibel og omstillingsparat, da opgaverne hurtigt kan ændre sig under operative forhold.

Du skal som minimum være udnævnt konstabel.

Det er en fordel at du har kørekort kategori B og C.

Du skal have taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand og signaluddannelse II.

Vi ser helst at du tidligere har forrettet tjeneste i internationale operationer og gerne i en funktion som radiomand eller i en kommandostation.

Ligeledes er det ønskeligt, at du er stærk inden for mundtlig og skriftlig engelsk, da vi anvender engelsk som det primære sprog, når vi taler i radio.

Da vi er en del af den operative struktur, skal du kunne godkendes jævnfør sundhedstriaden. Sundhedstriadens fire delementer er den personlige helbredsundersøgelse, tandeftersyn, træningstilstandsprøve og en grundvaccination. Samtidig forventes det, at du som en del af en stående reaktionsstyrke er i generel god form, og at du ser fysisk træning, som en naturlig del af at være soldat.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
 
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Stabskompagniet, kaptajn Anders Bagger Nieburg på telefon 25 66 48 02 eller på mail GHR-1B-000A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-SHA@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2023, men ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende eller i umiddelbar forlængelse af fristens udløb.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat. 

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V
Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremoni-elle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.10.2023

Indrykningsdato

25.08.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent