Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Bjærgningsbefalingsmand til Bjærgningssektionen ved I Panserinfanteribataljon, Gardehusarregimentet (genopslag)


Bjærgningsbefalingsmand til Bjærgningssektionen ved I Panserinfanteribataljon, Gardehusarregimentet

Er du sergent og synes at bjærgningstjenesten lyder interessant? Kan du håndtere tungt grej og store køretøjer?

Er du klar til at indgå i et team af kollegaer hvor ingen opgave er for svær og hvor sætningen ”det kan vi ikke” er udgået af svarberedskabet?
Om os
Bjærgningssektionen er en del af Stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon/Gardehusarregimentet på Gardehusarkasernen i Slagelse. Ved kompagniet hersker en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og lederne. Vi er stolte over at have en professionel enhed med et højt fagligt niveau, hvor vi hver dag stræber imod at fastholde vores position som hærens bedste stabskompagni. Vi ligger vægt på, at vores medarbejdere trives, og hvor der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.

Bjærgningssektionen er en enhed hvor det faglige niveau er højt og hvor der altid findes en løsning på de opgaver som sektionen stilles overfor. Sektionen gennemfører primært bjærgningsopgaver i rammen af bataljonen men støtter også med løfte- og transportopgaver på tværs i garnisonen.

Bjærgningssektionen består af:
2 stk. WISENT (panserbjærger) Fører, skytte, kører
2 stk. MILLER (hjulbjærger) Fører, kører

Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives, og hvor der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling, herunder at man udstråler tilhørsforholdet til en professionel enhed samt er stolt af det.

Kompagniet var som de første i Hæren, en del af reaktionskampgruppe 2013-II. Kompagniet indgik i 2015 i reaktionskampgruppe 2015-I, som samtidig er en del af NATO beredskabsenhed(NRF). Stabskompagniet indgik ligeledes i VJTF beredskabet i 2017, og senes NFP beredskab 2022 der blev aktiveret til Letland som resultat af Ruslands invasion af Ukraine.
Som ansat i Stabskompagniet kan du også forvente at deltage i internationale operationer. Kompagniet har været udsendt til ISAF 5 og 11, OIR 7, KFOR 43A og senest til Letland på NFP-1.
Om stillingen
Som bjærgningsbefalingsmand er du fører for et bjærgningskøretøj med det ansvar der følger med.
Du er sammen med sektionsføreren selv er med til at uddanne og forme fremtiden for stabskompagniets bjærgningssektion.
Du kan forvente en hvis kursus og øvelsesaktivitet i forbindelse med uddannelsen og skal derfor være afklaret med i perioder at være mange dage væk fra hjemmet.

I dagligdagen er der stor vægt på teknisk uddannelse på køretøjet og hvordan kran/spil bruges. Der hører utvivlsomt meget vedligeholde af køretøjer sammen med den store materielpakke som sektionen indeholde. Der vil derfor være meget arbejde i kedeldragt og i sektionens garage.

Når kompagniet kører på øvelse, vil opgaverne være mange og meget forskellige. De fleste opgaver vil være af reelfaglig karakter i form af fastkørte køretøjer eller nedbrudte køretøjer.

At arbejde som bjærgningsbefalingsmand kræver stor fleksibilitet. Arbejdet kan til tider være præget af lange perioder uden opgaver på det primære arbejdsområde. Når der opstår behov for løsning af bjærgningsopgaver sker det ofte med kort varsel, opgaverne er ofte fysisk krævende og tager lang tid at løse. Som udgangspunkt løses alle opgaver øjeblikkeligt når de opstår, uanset geografisk placering og tidsforbrug i forhold til daglig tjeneste.
Om dig
Du er sergent eller erfaren overkonstabel der er egnet til, med en uddannelsesaftale, at gennemføre GSU afkortet.

Du skal være fysisk stærk og have et godt praktisk håndelag. Du skal have interesse og god forståelse for mekanik og i særdeleshed mekanik som indgår i pansrede- og hjulkøretøjer. Du skal derudover være interesseret i at øge din teoretiske, tekniske og mekaniske viden og arbejde teoretisk med blandt andet matematik.

Det er en fordel, at du:
• Er mekaniker eller har erfaring med dette fagområde.
• Har kørekort kategori B samt kørekort kategori C / CE.
• Er omskolet til og har brugererfaring med mindst én type pansret bælte- eller hjulkøretøj.

Hvis du ikke har det, skal du kunne erhverve dig kørekort. Det forventes at du har gode kundskaber i matematik. Ligeledes er det ønskeligt, at du kan håndtere engelsk både mundtlig og skriftlig engelsk.

Vi forventer, at du er villig til at forrette tjeneste ved bjærgningssektionen i en årrække.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en overkonstabel/overkonstabel af 1. grad/korporal med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre og bestå grundlæggende sergentuddannelse. Ansættelsen sker i så fald på lønvilkår jf. overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Indtil din udnævnelse, vil du modtage et befalingsmandstillæg.
Udnævnelse til sergent kan finde sted når uddannelseskravet og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og du honorerer de almene krav for udnævnelse. Ved udnævnelse til sergent, vil du modtage en ny ansættelseskontrakt i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Stabskompagniet, kaptajn Anders Bagger Nieburg på telefon 25 66 48 02 eller på mail GHR-1B-000A@MIL.DK, eller sektionsføreren sergent Magnus Møller på telefon 26 35 25 06 eller på mail GHR-1B-030B@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-SHA@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2023, men ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende eller i umiddelbar forlængelse af fristens udløb.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremoni-elle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

01.10.2023

Indrykningsdato

16.08.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent