Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Operationsofficer til 3. besætning THET-kl.


Operationsofficer til 3. besætning THET-kl.

Har du evnen og viljen til at lede skibets operationer? Forstår du at udvikle og fastholde med-arbejdere i et godt og udviklende arbejdsmiljø, så er stillingen som operationsofficer i 3. be-sætning den rette for dig.

Du vil blive en del af skibsledelsen med ansvar overfor chefen for planlægning og gennemførelse af skibets operationer, og du får udfordrende personaleansvar som leder af Operations-divisionen.
Om os
Inspektionsskibene af THETIS-klassen består af fire enheder. Der er seks besætninger der deles om togterne året rundt. De primære opgaver er, at deltage i det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og håndhæve Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Samtidigt udføres opgaver som fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder etc.
Fra 2023 vil besætningerne også lejlighedsvis skulle bemande et skoleskib af THETIS-klassen, under sejlads i danske farvande.

THETIS klassen deltager lejlighedsvis i større- multinationale øvelser, eksempelvis den canadi-ske OP NANOOK, franske ARGUS, amerikanske NORTHERN VIKING, engelske JOINT WARRIOR, ARCTIC DOLPHIN eller FLOTEX SILVER ved Norge.

Stillingen indeholder også perioder med vagt, tjeneste, kursusaktivitet, etc. I Danmark, mellem de sejlende togter. Det foregår primært i Frederikshavn.

Sejladsperioderne er på ca. 6 ugers varighed. Der er gennemsnitligt 4 sejladsperioder pr. år samt lejlighedsvis sejlads med skoleskib af THETIS-klassen i danske farvande. Ca. hvert tredje år foregår togtet henover julen og nytåret. Tilsvarende vil der typisk være besætningsomskiftning midt i juli, så du enten har sommerferie i for- eller sensommeren hvert tredje år.

Sejladsen og tjenesten er spændende og alsidig. Der er sjældent to dage der er helt ens. Vi går en spændende tid i møde. Der sker udvikling hele tiden. Både i operationsområdet, men også inden for udstyr. Der er hårdt brug for flere specialister til at styre, operere og vedligeholde skibe og systemer. Uden den form for specialister, kan operationerne ikke gennemføres.

3. besætning har et helt enkelt mål; lidt bedre hver gang. Ikke som i bedre end andre. Målet er, hele tiden at forsøge at gøre alt lidt bedre end sidste gang. Vi mener vi har et professionelt anerkendende miljø, hvor der samtidig er plads til en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord. Det skal være sjovt og lærerigt at gå på arbejde – hver dag. Altid klar. Fordi det giver mening.
Om stillingen
Som operationsofficer indgår du i skibsledelsen, hvor du har ansvaret for planlægning, forberedelse og gennemførelse af enhedens indsættelser i operationer og øvelser. Dagligt skal du sørge for at enheden løser den operative opgave bedst muligt, samtidig skal du have evnen til at tænke frem i tiden for at sikre, at enheden også er klar til kommende opgaver. Du koordi-nerer i den forbindelse på vegne af chefen direkte med indsættende myndighed – som oftest Arktisk Kommando.

Som en del af skibsledelsen har du et tæt samarbejde med CH, NK og TKO og HGL - og du vil således få og skal med tiden have et bredt helhedsbillede over enhedens indsættelse og operative virke.

Både til søs og i hjemmeperiode vil du få sagsbehandling af operativt relevante områder.

Du er divisionsofficer for Operationsdivisionen, der er opdelt i taktisk sektion og dækssektionen. Ud over dig selv udgøres divisionen af tre officerer, tre sergenter og 13 menige.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant og har gennemført ”Taktisk Officerskursus i Søværnet”. Erfarne premierløjtnanter, som er indstillet på at indgå en tidsbestemt uddannelseskontakt med henblik på udnævnelse til kaptajnløjtnant, har ligeledes mulighed for at søge.

Er du A/C uddannet vil du have mulighed for at opretholde status hos os. Har du kompetencer som FIO, batterileder, efterretningsofficer mv. vil det være et ekstra plus, men ikke et krav.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra sejlads i Nordatlanten ved Grønland og Færøerne. Har du ikke denne erfaring, men til gengæld solid taktisk erfaring fra eksempelvis 2. Eskadres store enheder, vil dette også kvalificere dig til stillingen som operationsofficer.
Din eskadremæssige baggrund er således ikke det afgørende. Derimod er det afgørende, at du er klar til at gå forrest og træde i karakter som divisionsofficer i en større enhed.

Du er kommunikerende, anerkendende og ikke mindst synlig i din ledelsesstil og omgås både foresatte og undergivne med loyalitet og respekt samtidig med, at du formår at træde i karakter, når der er behov for justeringer.

Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt for at kunne honorere Forsvarets krav til militær fysisk træning.

Du skal have blåt bevis uden begrænsninger. Altså være godkendt ved Forsvarets læger og tandlæger samt til hver tid kunne bestå Forsvarets fysiske basistest.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for 3. besætning, kommandørkaptajn Martin Ole Thorup (TUR), på telefon +45 30 67 07 31, mail 1E11-B3-CH@MIL.DK eller næstkommanderende orlogskaptajn Claus Gudbjerg +45 22 38 06 64, mail 1E11-B3-NK@MIL.DK. Alternativt chefen for bemandingssektionen ved 1. Eskadre, KL Camilla Juncker Bonde, 1E-ST-CHBS@MIL.DK, tlf. +45 728 53213.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2023 eller hurtigst muligt derefter.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2023, samtaler forventes gennemført umiddelbart herefter.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Fast tjenestested vil være Frederikshavn.

OM 1. ESKADRE - 1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.10.2023

Indrykningsdato

10.07.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent