Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler til Host Nation Support


Er du kaptajn og brænder for at hjælpe vores allierede med at skabe sikkerhed? Så læs med her!

Vi har en spændende stilling i Operationsstabens Host Nation Support element, hvor du er med til at stå i spidsen for Forsvarets planlægning og koordinering af værtsnationsstøtte.

Vi har et tæt samarbejde med amerikanske styrker og andre allierede nationer, hvor vi er med til at skabe de bedst mulige rammer for deres transit og ophold i Danmark.

Du sikrer sammen med vores allierede og samarbejdspartnere en rød tråd i planlægningen af Host Nation Support operationer, der er vigtige for vores fælles sikkerhed. Du bliver en Operationsstabens gennemgående personer og følger den enkelte operation fra vugge til grav.

I stillingen vil du opleve afvekslende opgaver med stor grad af handlefrihed, opgaver der i væsentlig grad kan medvirke til et løft af dine personlige kompetencer samt generelle forståelse for planlægning og gennemførelse af værnsfælles operationer på højt niveau.

Lyder dette som en spændende udfordring, du kan se dig selv i, så er vi et stærkt team der gerne vil byde dig velkommen her i Operationstaben.
Om os
Host Nation Support elementet er en del af logistikafdelingen (J4) i Forsvarskommandoens Operationsstab. J4 er sammensat af 21 militære medarbejdere fra alle værn samt enkelte civile

Hos Host Nation Support elementet trives vi i en varieret og uforudsigelig hverdag, som kræver fleksibilitet og omstillingsparathed, samtidig med at vi løser opgaver af stor vigtighed for Forsvaret.

Vi er værnsfælles og samarbejder dagligt på tværs af kommandoer, styrelser og private virksomheder med henblik på at koordinere, synkronisere, skabe netværk og bringe dette i spil, når opgaverne skal løses.

Vi har en uformel tilgang til arbejdet samt respekt for hinanden som de grundlæggende forudsætninger for et effektivt arbejdsmiljø.
Om stillingen
Din kollega kaptajn Bo Ommen siger om stillingen:

Det er både meningsfyldt og enormt udviklende at arbejde med HNS på øverste niveau. Jeg får lov til at stå i spidsen for rigtig store operationer, hvor værnene, styrelser og civile myndigheder alle støtter vores allierede med flytning af f.eks. brigader og store helikopterenheder.

Vi tilbyder dig en stilling som kaptajn/kaptajnløjtnant, hvor du har god mulighed for at udbygge din logistiske viden. Uanset dit aktuelle og nuværende logistiske vidensniveau, er dette ikke en betingelse for eventuel ansættelse eller for at kunne virke i jobbet generelt.

Operationsstaben, herunder HNS-elementet er overordnet ansvarlig for gennemførelsen af al værtsnationsstøtte til allierede. Vores HNS-element består af et team på tre faste medarbejdere og har også en række reserveofficerer tilknyttet.

Du kommer således til at arbejde i et spændende operativt værnsfælles miljø, på tværs af sektoransvaret i Danmark samt med kommercielle samarbejdspartnere under fleksible rammer, som du selv er med til at sætte, med mulighed for hjemmearbejde og en stor grad af frihed under ansvar.

Du vil have mulighed for at kombinere jobbet med et sideløbende studie, såfremt du er under uddannelse eller har ønsker om dette i den nærmeste fremtid.

Der er forventeligt kun få udlandsrejser om året.
Om dig
Du har gode samarbejdsevner og en pragmatisk tilgang til opgaveløsning og kan lide at bringe disse kompetencer i spil.

Du har gode kommunikationsevner og behersker engelsk i skrift og tale, da gennemførelse af værtsnationsstøtte forudsætter samarbejde med en lang række interessenter, herunder udenlandske militære myndigheder, samt private leverandører, firmaer m.v.

Har du også erfaring med planlægning af forsvarets operationer på det logistiske område eller tidligere tjeneste ved kommandoer på niveau II eller militære styrelser, så er det også et plus.

Den logistiske understøttelse som værtsnation er afhængig af processer mellem mange forskellige interne og eksterne aktører, hvorfor vi også lægger vægt på gode analytiske evner.

Du er tillige som militæransat vurderet indsættelsesparat.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Tjenesten er med fast tjenestested i Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef J45 major Søren Meldgaard Jensen på telefon 72 84 04 54 eller FIIN: FKO-O-CHJ45 og/eller elementleder HNSCC major Thomas Sigvardt på telefon 72 81 11 07 eller FIIN: FKO-O-J407.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent, Nur Arabaci Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 99 35.

Ansøgningsfristen er den 7. juni 2023, samtaler forventes afholdt i uge 24, 2023.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

07.06.2023

Indrykningsdato

24.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent