Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Elektronikfagtekniker til kampfly simulatorerne på Fighter Wing Skrydstrup.


Elektronikfagtekniker til kampfly simulatorerne på Fighter Wing Skrydstrup.

FW Skrydstrup søger elektronikfagteknikker med svendebrev.
Om os
På Danmarks base for de nuværende kampfly F16 er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementering af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte indenfor moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring i F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen; også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
Om stillingen
Som Oversergent ved simulatorværkstedet, vil du skulle lede et lille team, hvis opgave er at vedligeholde og reparere, Flyvevåbnets kampfly simulatorer.

Vi er et lille værksted, der består af 1 SSG (leder) samt 1 SG & 1 OS (gruppeledere), samt 4 teknikere.
Som OS vil du varetage planlægning af simtek uddannelser, samt sørge for at både nyuddannede og erfarne simtek’er har, den for jobbet relevante uddannelse.

Du vil som teamleder, i samarbejde med den øvrige ledelse, planlægge og gennemføre reparationer samt forebyggende service, på både de elektroniske komponenter, samt de computersystemer, der driver simulatorerne.

I øjeblikket er fokus primært på at vedligeholde F-16 simulatorerne, men inden for den nærmeste fremtid, vil opgaven udvides til at indbefatte de nye F-35 simulatorer.
Om dig
Det er ønskeligt at du har interesse for IT, da stillingen vil inkludere lettere fejlfinding på Pc’er, og netværk.
De basale kompetencer har du allerede opnået igennem din uddannelse, så hvis du stiller med interessen, så skal vi nok lære dig resten.

For at kunne bestride stillingen, er der krav om en faglig uddannelse som elektronik fagtekniker.

Du skal kunne læse og tale teknisk engelsk.

Du skal have militær baggrund så som, aftjent værnepligt eller tidligere militær ansat.
Du skal have gennemført GSU (eller tilsvarende), samt have forrettet tilfredsstillende tjeneste med personaleledelse. Såfremt du ikke allerede er OS, skal du være villig til at gennemføre uddannelsen.

Du skal kunne arbejde selvstændigt, fagligt grundigt og professionelt efter devisen: ”frihed under ansvar”.

Du forventes at være fleksibel, og god til at samarbejde.

Vi har en uformel tone på arbejdspladsen, hvor der sættes pris på åbenhed, initiativ og ansvarlighed.

Der er gode muligheder for både personlig og faglig udvikling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Skrydstrup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef Dennis Andersen på tlf. 40 31 43 54 eller mail fw-o-mtc24@mil.dk.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 77 eller mail FPS-MAN@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 7. juni 2023 og samtaler forventes afholdt efterfølgende. Stillingen er til besættelse 1. juli 2023 eller snarest derefter.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

07.06.2023

Indrykningsdato

23.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent