Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Teknisk sagsbehandler til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.


Teknisk sagsbehandler til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Vi søger en seniorsergent med indgående erfaring inden for artilleri, undervogn og lager-/materielstyring til sektionen for Ildstøtte og Sensorer ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Om os
Kapacitetscentret Ildstøtte og sensorer beskæftiger pt. 14 medarbejdere, som både er militære og civile. Sektionen består af en chef, en souschef og 12 sagsbehandlere med hver deres speciale.

Vi beskæftiger os med kapacitetsudvikling og drift af Ildstøtte og Sensorer for hele Forsvaret. Vi anskaffer nye materielsystemer, tilvejebringer grundlaget for systemernes efterfølgende drift, iværksætter materielmodifikationer - og i den sidste ende står vi også for bortskaffelsen af systemerne. Populært sagt er det os, der løfter materielansvaret fra "vugge til grav", i samarbejde med vores brugere ved de forskellige værn.
Om stillingen
Du skal arbejde med såvel projektopgaver som materieldrift ved ildstøtte, herunder primært implementeringen af de nye artillerisystemer og raketkastere. Her får du en afgørende rolle. Opgaverne der er forbundet til begge anskaffelser er meget brede, ofte med korte deadlines, og kunne løse diverse ad hoc opgaver. Hvorfor din primære tid vil skulle være i Oksbøl Kaserne/Jylland.

Idet begge projekter er i gang med at blive implementeret, kræver det en stærk og erfaren kandidat, som fra starten kan være med til at skabe fremdrift i implementeringen.

Erfaring med tidligere store og komplekse materielanskaffelser er et stort plus.
De efterspurgte kompetencer til løsning af disse arbejdsopgaver spænder bredt, men kræver en dyb forståelse og indsigt i dels beskyttede/pansrede køretøjer, i ballistisk, - herunder kravet til en uddannet våben- eller motormekanikker (svendebrev) og dels i FMI processer.

Arbejdet vil foregå i et spændende miljø og indebærer samarbejde med leverandører, værksteder og de brugende enheder ved Hæren. Der må påregnes nogen rejseaktivitet i indland som udland. Det kan desuden være nødvendigt med deltagelse i inspektioner ved danske missioner i udlandet.
Om dig
Vi forventer, at du har en faglig uddannelse, som våben- eller motormekanikker samt har arbejdet med hydrauliksystemer.

Kender til køretøjs dynamik og forskellige opbygningers egenskaber.
At du er erfaren kørerinstruktør. At du har stor erfaring med beskyttede køretøjer.
Erfaring med moderne artillerisystemer og kender til ammunition samt ballistik. Kender til FMI processer.

Kan være i Oksbøl Kaserne ca. 3 uger om måneden.

At du har en stor driftsforståelse og viden om vedligeholdelses-, forsynings- og anskaffelsesprocesser.
Det er vigtig, at du har god erfaring med lager- og materielstyring, med vægt på myndighedsbeholdninger, og lagerstyring (MRP), samt vedligeholdelse modul SAP PM herunder konfigurationsstyring eller tilsvarende faglig baggrund.

Det er en fordel, hvis du:
- har stabstjeneste erfaring fra forsvarets skoler- eller centrestruktur
- har deltaget i komplekse materielanskaffelser i FMI eller ved operative struktur
- har god viden om granaters ballistik og virkning/effekt
- har erfaring med artillerisystemer
- erfaring med materieldrift og anskaffelse
- er vant til at arbejde med SAP

Du er proaktiv, handlekraftig samt fleksibel og trives i et omskifteligt miljø. Du forstår at kommunikere og arbejde tværfagligt med kollegaer med vidt forskellige baggrunde. Besidder gode kommunikationsevner på skrift og tale såvel på dansk som på engelsk og gerne tysk.

Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt med dine opgaver og formår at følge dem til dørs.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer.

Evt. faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Evt. faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Michael Ulich tlf.: eller på mail FMI-LA-CHSIS@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CLE@mil.dk.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 06. juni 2023.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende med henblik på at besætte stillingen hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.

Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

06.06.2023

Indrykningsdato

23.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent