Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Studentermedhjælp til Militærpsykologisk Afdeling i Veterancentret


Studentermedhjælp til Militærpsykologisk Afdeling i Veterancentret

Er du psykologistuderende på bachelordelen og er du interesseret i at arbejde inden for det kliniske område? Så er stillingen som studentermedhjælper ved Militærpsykologisk afdeling (MPA) under Veterancentret lige noget for dig.
Om os
MPA er Forsvarets faglige myndighed for militærpsykologi. Vi bistår myndigheder i Forsvaret med psykologiske opgaver i forbindelse med internationale opgaver.

Vi består af 2 sektioner; Internationale operationer og Klinikken. MPA yder psykologisk bistand til Forsvaret gennem behandling og rådgivning af soldater, veteraner og pårørende, undervisning og psykologfaglige interventioner under soldaternes udsendelse.

Vi arbejder evidensbaseret og med effektmåling af det terapeutiske arbejde. Stillingen er i København, og du indgår i en afdeling med medarbejdere, der er fordelt udover hele landet.

Vi tilbyder et spændende og uformelt arbejdsmiljø med et godt kollegialt samarbejde. Vi har en travl i en velfungerende hverdag med dygtige og engagerede kollegaer. Vi har 4 studentermedhjælpere tilknyttet VETC, hvoraf de 2 af dem primært er tilknyttet MPA.
Om stillingen
Du arbejder i gennemsnit 10 timer om ugen, hvor vi tager hensyn til eksamensperioder m.v.

Dine primære opgaver er at:

• kontakte klienter, der scorer kritisk på en halvårlig opfølgningsundersøgelse efter veteraners
hjemkomst
• Kontakte klienter, der ikke besvarer spørgeskemabesvarelse
• Oversætte behandlingsmanualer og diverse transkriberingsopgaver
• Læse og skrive resumé af journaler
• Taste spørgeskemabesvarelser og data (bl.a. SCL-90, opfølgningsundersøgelsen)
• Passe receptionen, når sekretæren er fraværende.
• Litteratursøgningsopgaver
• Diverse ad hoc-opgaver.

Vi sikrer dig sparring og supervision efter behov på dine opgaver.

Din chef er klinikleder Ole Nielsen og i det daglige refererer du til psykolog Katrine Friis.
Om dig
Du er på bachelordelen af psykologiuddannelsen. Du har gode IT kompetencer, og du kan anvende SPSS og Excel.

Som person arbejder du grundigt, målrettet og struktureret. Du har fokus på opgaven og fastholder overblikket. Du er ansvarlig og kan arbejde selvstændigt.

Det er en fordel, hvis du forventer at kunne være ansat som studentermedhjælper i en periode på min. et år uden afbrydelser.
Ansættelsesvilkår
Som studentermedhjælper, der beskæftiges som kontorfunktionær i staten, ansættes og aflønnes du efter OAO-S-fællesoverenskomsten. Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst for kontorfunktionærer i staten HK/STAT. Aflønningen sker med en timeløn på mellem 132,24 til 138,73 kr./time. Det er muligt at få et kvalifikationstillæg på 3,30 kr./time afhængig af din studieanciennitet og eventuel tidligere relevant beskæftigelse.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

Kontakt og ansøgning Du kan få nærmere oplysninger om stillingen hos specialkonsulent/psykolog Katrine Friis 72163341. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold kan du kontakte HR-konsulent Karin Dupont på telefon 3266 5188.

Vi vil bede dig om at søge stillingen ved at sende en begrundet ansøgning med dokumentation på at du er indskrevet på psykologistudiet KU, AU eller Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Send din ansøgning, CV og indskrivningsbevis snarest og senest den 5. juni 2023.
Vi holder samtaler onsdag den 13. juni. Stillingen er til besættelse d. 1. august 2023.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM VETERANCENTRET Veterancentret står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og deres pårørende før, under og efter udsendelse i internationale operationer. Centret skal sikre, at indsatserne på veteranområdet løbende kvalificeres og udvikles. I Veterancentret er vi 130 medarbejdere. Veterancentrets ledelse og administration samt en række faglige specialer er placeret i Ringsted, mens en stor del af medarbejdergruppen har tjenestested i Aalborg, Holstebro, Fredericia, Slagelse eller Høvelte. Vi vil være en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og rekruttere nye medarbejdere. Det vil vi blandt andet opnå ved at prioritere høj faglig standard, respekt for og anvendelse af hinandens kompetencer og ved at udvikle opgaveløsningen på tværs af faggrænser.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

05.06.2023

Indrykningsdato

22.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent