Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Teknisk sagsbehandler til værkstedsudstyr, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Teknisk sagsbehandler til værkstedsudstyr, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Kan du se hvad der er op og ned på en skruetrækker, og kan du også se det spændende i at arbejde med værkstedsudstyr til alle Forsvarets- og Beredskabsstyrelsens værksteder? Så er jobbet som teknisk sagsbehandler i værkstedsudstyrsgruppen måske noget for dig.
Om os
I Kapacitetscenter Luft, Flystøtteudstyr, der er en del af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), har vi ansvaret for logistiske-, tekniske- og projektlederopgaver i forbindelse med materieldrift og anskaffelse af flystøtteudstyr, brand- og redningsmateriel, værktøj, værkstedsudstyr, flyve- og nødudstyr, Forsvarets hunde, arktisk materiel og meget andet.

I værkstedsudstyrsgruppen har vi materielansvaret for værkstedsudstyr, således at koncernens værksteder kan understøtte hjemlige og udsendte enheders behov for vedligeholdelse af materiel. Materielansvaret i værkstedsudstyrsgruppen omfatter eksempelvis håndværktøj, maskiner, procesanlæg, måle- og testudstyr, værkstedsindretning, lifte, samt procesudsugningsanlæg.

Vi understøtter bl.a. Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.
Om stillingen
Du indgår i et team med 13 kollegaer i sektionen Kapacitetscenter Flystøtteudstyr, og du har en stor berøringsflade med samarbejdspartnere i Forsvarsministeriets koncern, eksterne kunder og leverandører nationalt og internationalt.

Du vil forestå den tekniske sagsbehandling inden for fagområdet værkstedsudstyr og vil især have områdeerne værkstedsinventar, vask og støv og større værkstedsmaskiner som dine kerneområder.

I nært samarbejde med værkstedsstrukturen, en række forsvarsinterne støttefunktioner samt leverandører, sikrer du, at der findes de optimale løsninger på vedligeholdelsestjenestens behov. Du vil varetage den tekniske sagsbehandling, herunder afklare behov, foretage typevalg, koordinere indkøb og sikre installation og ibrugtagning.

Du vil endvidere bidrage til en række andre opgaver, som eksempel udarbejdelse af beslutningsoplæg, forvaltningsgrundlag og tekniske specifikationer ifm. udbudsforretninger.

Der forekommer nogen rejseaktivitet, primært til værkstedsenhederne som er placeret over hele landet, svarende til ca. 20-30 dage årligt.

Du har en fleksibel arbejdsdag, hvor du arbejder tæt sammen med øvrige kollegaer i FMI og andre samarbejdspartnere i Forsvarsministeriets koncern.

Du er en del af et uformelt arbejdsmiljø med godt kollegialt samarbejde og garanti for en afvekslende hverdag. Som fagspecialist har du en naturlig daglig berøring med alle de opgaver, der pågår i sektionen. Og vi inddrager dig i projekter, som ligger uden for sektionens eget ansvarsområde.

Vi tilbyder dig et karriereforløb i FMI, der tager afsæt i dine evner og ønsker samt i FMI’s behov. Der er gode muligheder for avancement i FMI, afhængig af dit potentiale og ledige stillinger.
Om dig
Du er seniorsergent eller udnævnelsesparat oversergent og har en relevant erhvervsuddannelse som fly- eller automekaniker, eventuelt overbygget med en akademimerkonomuddannelse i ledelse.

Vi lægger vægt på, at du har:

• Solid erfaring med - og flair for - anvendelse af ERP systemer, gerne SAP/DeMars, som er et væsentligt værktøj i din opgaveløsning.
• Flerårig erfaring med at styre- og koordinere gennemførelse af installationsopgaver og –projekter, herunder udbud og anskaffelser.
• Relevant og gerne bred erfaring inden for fagområderne produktionsteknik, materielvedligeholdelse og/eller bygge- og installationsteknik.

Vi forventer, at du aktivt kan indgå i - samt bidrage til - et inspirerende arbejdsmiljø, hvor høj faglighed understøttes af god trivsel og en uformel omgangstone.

Det er afgørende, at du kan holde mange bolde i luften, arbejder selvstændigt og struktureret, og at du tager ansvar for at gennemføre og afslutte dine opgaver. I og med at du får en bred kontaktflade, er det væsentligt, at du er en god kommunikator - mundtligt såvel som skriftligt.

Som person er du resultatorienteret, tillidsvækkende, og du har naturlig pondus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
 
Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
For spørgsmål til stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Merete Them Kjølholm på tlf.: 72 81 51 51.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CLE@mil.dk.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 5. juni 2023 og samtaler forventes afholdt i direkte forlængelse heraf.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
 
OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
 
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

05.06.2023

Indrykningsdato

22.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent