Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Administrativ medarbejder til KFOR elementet ved Landsdelsregion Vest - tidsbegrænset stilling


Administrativ medarbejder til KFOR elementet ved Landsdelsregion Vest - tidsbegrænset stilling

Har du en administrativ baggrund og interesse i at arbejde med personaleadministration, og er du struktureret, selvstændig og ansvarsbevidst med gode kommunikative evner?
Så er du måske vores nye kollega.
Om os
Landsdelsregion Vest er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen beliggende på Skive Kaserne. Landsdelsregionen har seks hærhjemmeværnsdistrikter under sig og er operativt underlagt Hærkommandoen. Vi håndterer en lang række nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Jylland og Fyn.

Vores primære opgave er, at indsætte landmilitære kapaciteter i regionens ansvarsområde til militære opgaver eller til støtte for politiet eller andre civile myndigheder. Vi har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Forsvarskommandoen, Hærkommandoen, Politiet og andre civile myndigheder. Dertil kommer opgaven med opstilling og uddannelse af frivillige, der skal indgå i bevogtningsopgaven i Kosovo.

Vi søger en administrativ medarbejder til en tidsbegrænset stilling, som skal håndtere administrative opgaver i forbindelse med Hjemmeværnets overtagelse af bevogtningsopgaven i Kosovo.
Om stillingen
Du vil i dagligdagen være en del af et nyoprettet element (KFOR elementet), der skal varetage opgaver i relation til bevogtningsopgaven i Kosovo inden for uddannelse, logistik og administration.

Vi hører til under Uddannelseselementet i Personel- og Uddannelsessektionen ved Landsdelsregion Vest. Vi er en sektion, der løser vores opgaver til tiden, men også har tid til at prioritere det sociale fællesskab på arbejdspladsen.

Dine væsentligste opgaver vil være:
- Udføre relevant personaleadministrativt arbejde for de soldater der skal udsendes
- Tastning af arbejdstid
- Ajourføring af stamdata i SAP
- Oprettelse af rejser
- Koordination med hjemmeværnsdistrikterne i forhold til soldaterne

Samarbejdet med hjemmeværnsdistrikterne er essentielt. Du skal derfor være med til at fastholde og udvikle dette samarbejde, herunder også med den frivillige struktur og de frivillige, der ønsker at blive udsendt til Kosovo.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en kontorfaglig uddannelse eller en anden faglig relevant uddannelse. Du kan også tidligere have arbejdet med det personaleadministrative område, og meget gerne inden for Forsvaret. Har du en bred erfaring med militær administration, er det en fordel.

Du kan kommunikere klart og tydeligt både på skrift og i tale. Du er vedholdende og tager ansvar for pålagte opgaver, som leveres til tiden. Ligeledes er du god til at samarbejde og du bidrager, i samspil med dine kollegaer, engageret i opgaveløsningen.

Du kan arbejde selvstændigt på opgaver inden for dit arbejdsområde og er fleksibel i forhold til deltagelse i møder i Jylland og på Sjælland.

Du befinder dig godt med at arbejde med frihed under ansvar. Du er ærlig og kan gå i øjenhøjde med den frivillige, ligesom du udviser rettidighed og evner høj faglighed.

Stillingen er som udgangspunkt tidsbegrænset til udgangen af september 2025, dog med mulighed for forlængelse.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Afhængigt af dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte CSG Finn Krogris Højland på mail LRGNV-G7-04, telefon 2124 5011.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Julie Cramer-Palmquist på telefon 7281 9370.

Ansøgningsfristen er den 5. juni 2023. Samtaler afholdes løbende.

Stillingen er ledig til besættelse snarest efter aftale.

Du søger stillingen via linket, og vi beder dig vedhæfte din ansøgning, CV og relevante bilag. Vær opmærksom på, at bilag kun kan vedhæftes i PDF-format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed optimerer opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset uden baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

05.06.2023

Indrykningsdato

22.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent