Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Barselsvikar til Jura og Policysektionen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Barselsvikar til Jura og Policysektionen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Vores kære kollega skal på barsel og vi søger en god kollega som kan fylde hendes plads. Vil du være en del af et stærkt og ambitiøst hold, hvor du vil få et stort ansvar og et stærkt, fagligt netværk i en stor, statslig institution? Så læs gerne videre.
Om os

Jura- og Policysektionen (JPS) yder juridisk rådgivning til resten af Ejendomsstyrelsen, men også til Forsvarsministeriet, inden for en lang række af forskellige områder som eksempelvis miljø- og naturbeskyttelsesret, planlovgivning, klima- og energiret, generel offentligret og forvaltningsret, erstatningsret, lejeret og fast ejendom. Sektionen er desuden ansvarlig for udarbejdelse og vedligeholdelse af Ejendomsstyrelsens bestemmelsesgrundlag og politikker, samt for behandling af erstatningssager vedr. tingsskade.

Jura- og Policysektionen er en del af Jura og Indkøbsafdelingen, som desuden består af Udbuds- og Entreprisesektionen samt en kontraktstyringsfunktion. Afdelingen er Ejendomsstyrelsens juridiske samt udbuds- og indkøbsfaglige kompetencecenter med omkring 30 medarbejdere.

I Ejendomsstyrelsen leverer og udvikler vi de fysiske rammer, som er nødvendige for Forsvarets virksomhed. Ejendomsstyrelsen opfører, vedligeholder og drifter således ikke alene Forsvarets bygninger, men har ligeledes ansvaret for Forsvarets øvelsesterræner, skove og naturarealer. Ejendomsstyrelsen varetager derudover myndighedsopgaver inden for miljø- og energiområdet på vegne af Forsvarsministeriet.
Om stillingen

Du vil indgå i Jura- og Policysektionens kompetente juridiske team og vi sammensætter dine opgaver afhængig af dine kompetencer og interesser. Du kan eksempelvis varetage opgaver inden for:

- Fast ejendom og lejeret
- Rådgivning om forvaltningsret, offentlig ret samt miljø- og naturbeskyttelsesret,
- Myndighedsbehandling ifm. tvister og påbud inden for ovenstående juridiske områder
- Udarbejde redegørelser og sagsoplæg om juridiske emner og problemstillinger til brug for Ejendomsstyrelsens direktion og Forsvarsministeriets departement
- Koordinering af høringer af ny lovgivning
- Varetage erstatningssager inden for tingsskader

Idet en stor del af opgaverne i Jura- og Policysektionen er at yde rådgivning til de øvrige afdelinger i Ejendomsstyrelsen, er det vigtigt, at du kan samarbejde med personer inden for adskillige fagområder fordelt ud over flere afdelinger, og at du kan arbejde projekt- og løsningsorienteret. Du vil i stillingen have gode muligheder for kompetenceudvikling og mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af din arbejdstid. Dit faste tjenestested er på Hjørring Kaserne, men du kan i et vist omfang arbejde hjemmefra, når du har opnået sikkerhedsgodkendelse, samt tilstrækkeligt kendskab til Ejendomsstyrelsen og dine opgaver.

Vi sørger for en grundig oplæring i dine opgaver, og du vil i den forbindelse blive tilknyttet en mentor i opstartsfasen, som får ansvaret for din oplæring. Du vil herudover også opleve tæt sparring og samarbejde med vores øvrige jurister.
Om dig

Du har en akademisk uddannelse på kandidatniveau som cand.jur. eller cand.merc.jur., og har gerne:
- Interesse for og gerne erfaring med et eller flere af Jura- og Policysektionens sagsområder
- Indsigt i og forståelse for offentlige myndigheders virksomhed
- Erfaring med og lyst til at lede projekter og være tovholder

Som person
- Arbejder du selvstændigt og løsningsorienteret
- Har du stærke analytiske evner og formulerer dig præcist både på skrift og i tale
- Falder det dig naturligt at samarbejde og gå foran i løsningen af opgaver, ligesom du har en konstruktiv tilgang til at indgå i tværfaglige samarbejder.
Ansættelsesvilkår

Du vil blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Afhængig af kvalifikationer er der mulighed for at forhandle et tillæg til din basisløn. Der er endvidere tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1%.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern skal du kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Stillingen ønskes besat snarest muligt, så tøv ikke med at søge, da vi afholder løbende samtaler.

ANSØGNING OG KONTAKT
Du søger stillingen ved at sende din ansøgning, CV og uddannelsesbevis via linket nederst på siden.

Ansøgningsfristen er den 6. juni 2023.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende chef for Jura og Policysektionen, Signe Hastrup Christensen på telefon 2093 3109 eller fuldmægtig Cecilie Julie Jensen på telefon 5197 7961.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Agrin Safari på telefon 7281 9133.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Vi er ansvarlig for at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores ansvarsområde omfatter nybyggeri, vedligehold og facility management i form af bl.a. rengøring, kantine og arealpleje. Desuden varetager vi miljø- og energiopgaver og naturpleje af Forsvarets terræner.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men vi har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Ejendomsstyrelsen er en mangfoldig arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen har ca. 2 millioner kvadratmeter bebyggelse i vores portefølje, et samlet areal på ca. 32.000 hektar, over 600 etablissementer i hele Danmark, og vi beskæftiger knapt 1600 medarbejdere.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

06.06.2023

Indrykningsdato

17.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent