Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Jurist med interesse for international jura og menneskerettigheder


Jurist med interesse for international jura og menneskerettigheder

Forsvarsministeriet søger en engageret og fagligt dygtig jurist med interesse for folkeret, herunder den humanitære folkeret og menneskerettigheder, til at arbejde med Danmarks internationale juridiske forpligtelser på forsvarsområdet.
Om os
Juridisk Center i departementet har ca. 35 medarbejdere, som er fordelt på fire teams: Rådgivning, International Jura, HR-Jura og Lovgivning. I Juridisk Center har vi et stærkt fagligt miljø, hvor kvaliteten af arbejdet er i højsædet, men hvor vi også lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, en uformel omgangstone samt gode faglige og personlige udviklingsmuligheder. Som medarbejder i Juridisk Center får du endvidere gode muligheder for fleksibilitet i arbejdsdagen, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.

I Team International Jura har vi bl.a. ansvaret for juridisk rådgivning om spørgsmål, der opstår, når danske soldater skal udsendes i militære operationer og missioner i udlandet, herunder i rammen af NATO, FN eller EU. Vi beskæftiger os derfor særligt med den humanitære folkeret, internationale aftaler og forhandlinger samt regler for magtanvendelse og frihedsberøvelse mv. i militære operationer.

Teamet rådgiver og sparrer også om generelle internationale juridiske spørgsmål og processer, herunder inden for EU- og menneskeret, i samarbejde med Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Forsvaret og de øvrige myndigheder på vores ministerområde.

Vores arbejde foregår i tæt samspil med både civile og militære kollegaer. Vi trækker aktivt på hinandens forskellige fagligheder og kompetencer. Vi har et godt socialt og fagligt sammenhold, hvor vi hjælper hinanden til at finde gode løsninger, også når tempoet til tider er højt og sagerne haster.
Om stillingen
Dine opgaver kan variere efter interesse og behov, men vil blandt andet kunne være:

• Udarbejde orienteringer, beslutningsoplæg og analyser til forsvarsministeren samt bidrage til at besvare spørgsmål fra Folketinget.

• Rådgive om juridiske forhold i relation til operativ indsættelse af danske militære enheder, herunder rådgivning om multi- eller bilaterale internationale aftaler.

• Juridisk sagsbehandling af internationalretlig karakter.

Der må påregnes at være nogen rejseaktivitet forbundet med stillingen.
Om dig
Du har bestået en juridisk kandidatuddannelse. Det er en fordel, hvis du tidligere har beskæftiget dig med forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål eller har en særlig interesse herfor.

Vi forventer, at du er analytisk skarp og løsningsorienteret. Du kan selvstændigt drive og udvikle din opgaveportefølje. Dertil lægger vi vægt på, at du kan hjælpe beslutningstagere godt på vej ved skriftligt og mundtligt at formidle komplekse faglige problemstillinger kort og præcist.

Vi forventer endvidere, at du udviser engagement og gåpåmod i opgaveløsningen. En stor del af dit arbejde afhænger af gode relationer til kollegaer fra andre dele af Forsvarsministeriets departement og koncern. Det er derfor vigtigt, at du har gode samarbejdsevner og er imødekommende.
Ansættelsesvilkår
Du er uddannet akademiker og vil blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten. Derudover vil der afhængigt af kvalifikationer være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Dit daglige tjenestested er Holmens Kanal 9, 1060 København K.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til kontorchef Christian Karstensen på tlf. 6187 1453.

Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Toke Rasmussen på tlf. 3266 5991.

Ansøgningsfristen er den 5. juni 2023.

Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Du kan søge stillingen via nedenstående link.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på www.fmn.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

05.06.2023

Indrykningsdato

17.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent