Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Logistikbefalingsmand til opstilling og uddannelse af bevogtningstyrken i Kosovo ved Hjemmeværnet (genopslag)


Logistikbefalingsmand til opstilling og uddannelse af bevogtningstyrken i Kosovo ved Hjemmeværnet (genopslag)

Fanger INTOPS Logistik din interesse - også selvom det kun er for en begrænset periode - så er stillingen som logistikbefalingsmand i forbindelse med opstilling og uddannelse af bevogtningsstyrken til Kosovo under Hjemmeværnet lige noget for dig.
Om os
Landsdelsregion Vest er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen beliggende på Skive Kaserne. Landsdelsregionen har seks hærhjemmeværnsdistrikter underlagt og er operativt underlagt Hærkommandoen. Vi håndterer en lang række nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Jylland og Fyn.

Regionens primære opgave er at indsætte landmilitære kapaciteter i regionens ansvarsområde til militære opgaver eller til støtte for politiet eller andre civile myndigheder. Vi har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Forsvarskommandoen, Hærkommandoen, Politiet og andre civile myndigheder. Dertil kommer opgaven med opstilling og uddannelse af frivillige, der skal indgå i bevogtningsopgaven i Kosovo.

Til at understøtte uddannelsen af bevogtningsstyrken, skal Landsdelsregion Vest bruge en oversergent eller erfaren sergent i en tidsbegrænset stilling som logistikbefalingsmand i forbindelsen med at Hjemmeværnet har overtaget bevogtningsopgaven i Kosovo.

Har du lyst til at yde den logistiske støtte til uddannelsen af frivillige bevogtningssoldater til udsendelse i en international operation, og er du initiativrig, selvstændig og ansvarsbevidst med gode kommunikative evner, så er du måske vores nye kollega.
Om stillingen
Stillingen er som udgangspunkt tidsbegrænset til medio 2025, men vi vil i samarbejde med dig støtte udarbejdelsen af en plan for dit videre forløb. Såfremt Hjemmeværnets bevogtningsopgave bliver forlænget skal du forvente, at stillingen tilsvarende forlænges.

Du vil i dagligdagen være logistikbefalingsmand i et nyoprettet element (KFOR elementet), der skal varetage opgaver i relation til bevogtningsopgaven i Kosovo inden for uddannelse, logistik og administration.

KFOR elementet hører til under Uddannelseselementet (G7) i Personel- og Uddannelsessektionen ved Landsdelsregion Vest. Personel- og Uddannelsessektionen ledes af en sektionschef (major) og er delt op i et personelelement (G1) og et uddannelseselement (G7). Vi er en sektion, der løser vores opgaver til tiden, men også har tid til at prioritere det sociale fællesskab på arbejdspladsen.

Du vil som logistikbefalingsmand bl.a. få ansvaret for at bestille det nødvendige materiel, herunder uddannelsesmateriel, våben og ammunition samt sørge for at det er til stede i rette tid, rette mængde og rette sted til den uddannelse, der skal gennemføres forud for indsættelsen i bevogtningsopgaven i Kosovo. Det indebærer tværgående koordination med hjemmeværnsdistrikterne, Hærkommandoen, Hjemmeværnskommandoen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse samt Forsvarskommandoen.

Samarbejdet med hjemmeværnsdistrikterne er essentielt. Derfor skal du være med til at kunne fastholde og udvikle dette samarbejde. Dette gælder tillige den frivillige struktur og de frivillige, der ønsker at blive udsendt til Kosovo.
Om dig
Du er oversergent eller erfaren sergent, med ønske om at støtte klargøringen og uddannelsen af de frivillige, så de kan indgå i en international operation.

Du kan kommunikere både på skrift og i tale. Du er vedholdende og tager ansvar for pålagte opgaver, som leveres til tiden. Ligeledes er du god til at samarbejde og du bidrager, i samspil med dine kollegaer, aktivt i opgaveløsningen.

Du kan arbejde selvstændigt på opgaver inden for dit arbejdsområde og er fleksibel i forhold til deltagelse i møder og uddannelse både i weekender og hverdage samt i Jylland og på Sjælland.

Du befinder dig godt med at arbejde med frihed under ansvar. Du er ærlig og kan gå i øjenhøjde med den frivillige, ligesom du udviser rettidighed og evner høj faglighed.

Det er ønskeligt, at du har en baggrund som forsyningsbefalingsmand og at du har de rette kurser for at kunne bestride stillingen, herunder DeMars myndighedsbeholdning, PM rekvirent samt diverse ADR beviser. Ellers vil vi sørge for at du får dem snarest.

Der vil i stillingen være mulighed for kompetenceudvikling. Det gælder naturligvis også hvis du vil forberedes til næste funktionsniveau og dermed en fremtidig udnævnelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles.

Stillingen er en projektstilling og skal indledningsvis besættes frem til udgangen af juni 2025.

Hvis du søger stillingen og i forvejen er ansat i Forsvaret, vil du blive tilbudt en anden stilling ved myndigheden.
Er du ikke ansat i Forsvaret, vil det være en midlertidig ansættelse til udgangen af september 2025.

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Skive.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefsergent Finn Krogris Højland på telefon 21 24 50 11 eller mail LRGNV-G7-02@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 4. juni 2023 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM LANDSDELSREGION VEST
Landsdelsregion Vest er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil på Skive kaserne. Landsdelsregionen har seks hærhjemmeværnsdistrikter underlagt og er operativt underlagt Hærkommandoen. Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Jylland og Fyn.

Regionens primære opgave er at indsætte landmilitære kapaciteter i regionens ansvarsområde til militære opgaver eller til støtte for politiet eller andre civile myndigheder. Regionen indgår som en af komponenterne i de lokale beredskabsstabe inden for samfundets samlede beredskab. Regionen har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Forsvarskommandoen, Hærkommandoen, Politiet og andre civile myndigheder. Herudover deltager regionen med enheder i øvelsesaktiviteter ved hærens brigader og bataljoner.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

04.06.2023

Indrykningsdato

16.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent