Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Chef for SVK personnel- og uddannelsessektion


Chef for SVK personel- og uddannelsessektion

Er du en dygtig, synlig og karismatisk officer (M-401) der er klar til at stå på mål for personel- og uddannelsesområdet i Søværnet samt skabe synlighed omkring områderne? Så er stillingen som sektionschef for Søværnets Personel- og Uddannelsessektion noget for dig.
Om os
Søværnskommandoen er under reorganisering med henblik på at klargøre organisationen til det kommende forsvarsforlig. I den forbindelse oprettes en Personel- og uddannelsessektion (PU) og nuværende N1 og N7U nedlægges.
Den nyoprettede PU sektion bliver organisatorisk placeret i kapacitetsdivisionen i Søværnskommandoen. Søværnskommandoen er en del af Forsvarskommandoen og er blandt andet ansvarlig for planlægning, gennemførelse og kontrol af Søværnets styrkeproduktion, indsættelsesevne, operative sikkerhed, samt føring af Søværnets regionale indsættelse.

Det forventes, at det kommende forsvarsforlig vil kræve en betydelig vækst af Søværnet. Derfor vil PU- sektionens arbejde have stor prioritet, både i forberedelsen og i implementeringen af forliget. Sektionen har en stor berøringsflade i Søværnet og arbejdet har direkte indflydelse på Søværnets ansatte og operative virke.

PU sektionen er en del af Søværnskommandoens stab og er geografisk placeret i Karup.
Du bliver chef for et team af dedikerede medarbejdere, civile såvel som militære, som alle vægter både faglighed, professionalisme og godt kollegaskab højt. Sektionen dækker en bred vifte af fagområder, der spænder bredt mellem uddannelse, struktur og policy. Fælles for fagområderne er, at de alle bidrager til at styrke bemandingen og kompetencerne i Søværnet. Vores omgangstone er uformel og anerkendende, og vi nyder at diskutere vores fagområder og udveksle erfaringer og tendenser.
Om stillingen
PU-sektionen bliver en stor sektion i Søværnskommandoen med mere end 15 medarbejdere. Sektionen opdeles i fire elementer: policy, struktur, uddannelse og branding.
Den nye sammenlagte store sektion skal have både ny chef og souschef. Begge stillinger er i opslag.

PU sektionens oplæg til ledelsesbeslutning til Søværnets ledelse samt andre produkter er afgørende for Søværnets ansatte og Søværnets operative opgaveløsning.
Sektionschefen er i tæt dialog med divisionschefen og andre chefer i Søværnskommandoen og Søvær-net for at sætte det rigtige fokus og retning.
Som sektionschef skal du være i stand til at ”oversætte” den strategisk valgte retning til konkrete opgaver og produkter til sektionen. Sektionen har både udviklings- og driftsopgaver. Du skal som sektionschef være i stand til at prioritere mellem tilbagevendende opgaver, nye opgaver samt opgaver med kort termin.
Sektionen har en bred vifte af samarbejdspartnere inden og uden for Forsvaret. Sektionens opgaveløsning afhænger af netværk og gensidig orientering på tværs af sektioner, myndigheder, stabe og styrelser.

Sektionen får et bredt ansvarsområde indenfor blandt andet uddannelse, struktur og policy. Hertil kommer ad hoc opgaver, hvor sektionen skal bidrage til andre sektioners, myndigheders og stabes opgaver.
Om dig
Du er en dygtig søofficer med solid operativ erfaring, og du har gennemført videreuddannelses trin II for militære ledere, Master i Militære Studier (MMS) eller tilsvarende.

Du er synlig, karismatisk, analytisk stærk, selvstændigt tænkende, kreativ og iderig med mulighed for at tænke ud af boksen. Du evner at kommunikere kort og præcist, sætte din vilje igennem og trives i et dynamisk fagligt stærkt miljø.

En af dine vigtigste kompetencer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke Søværnets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med retningslinjer for hele Koncernen.
Du er klar til at tage rollen som en vigtig medspiller i udviklingen og implementeringen af Forsvarets stra-tegier for personel og uddannelsesområdet i en søværnskontekst, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kollegaer og medarbejdere.

Du har en høj grad af integritet og udstråler personlig autoritet. Du besidder gennemslagskraft og stor beslutningsdygtighed. Du vægter både kvalitet og personligt engagement i såvel ledelse af sektionen, som i de produkter du leverer.

Tilpasningen af SVK organisation vil forventeligt give ledelsesmæssige udfordringer inden for en række områder. Det er derfor vigtigt, at du formår at bringe de nødvendige forandringsværktøjer i spil, så der så hurtigt som muligt kan skabes en accept, en forståelse og en forankring af sektionens rolle i den nye organisation.

Afhængig af baggrund og kompetencer, vil du skulle indgå i ACOS vagttørnen i CTF420. Vagttørnen betyder tilkaldevagt af én uges varighed ca. hver sjette uge, hvor du står til rådighed, hvis BWO CTF420 har behov for sparring.

Der vil blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er muliglighed for at forhandle personlige tillæg.


Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til CH N7U, KK Frank Erland Jensen (FKO-SV-CHN7U, tlf. 22180807) eller CH N1, KK Mette Stab-Johansen (FKO-SV-CHN1, tlf. 72811909).

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Christian Aziz ved Forsvarets Personalestyrelse (FPS-CHI) på telefon 3266 5886.

Ansøgningsfristen er den 6. juni 2023. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.
Samtaler forventes gennemført i uge 24.

Der gøres opmærksom på, at stillingsindehaveren er omfattet af lov om forsvarets personel, hvilket blandt andet medfører forpligtelse til deltagelse i fredsskabende og fredsbevarende operationer.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

06.06.2023

Indrykningsdato

16.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent