Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sektionsfører til vedligeholdelsessektionen ved 3. HBU kompagni ved II Bataljon, Den Kongelige Livgarde


Sektionsfører til vedligeholdelsessektionen ved 3. HBU kompagni ved II Bataljon, Den Kongelige Livgarde


Vil du anvende dine faglige uddannelser og lederevner ved en enhed, som uddanner værnepligtige soldater til varetagelsen af vagten om blandt andet Hendes Majestæt Dronningen og de kongelige slotte og palæer? Så er det måske dig vi søger.
Om os

II Livgardebataljon består af tre kompagnier, ét kompagni der forestår Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) og to kompagnier der uddanner værnepligtige soldater til varetagelsen af vagten om bl.a. Hendes Majestæt Dronningen og de kongelige slotte og palæer.

3 Kompagni består af en kommandodeling og fire infanteridelinger, hvilket i alt giver omkring 50 i den faste kadre. En kadre, der hvert fjerde måned modtager omkring 200 nye værnepligtige soldater, og hvert år modtager omkring 16 nye sergenter fra Hærens Sergentskole.

Kompagniet er første tjenestested for mange sergenter såvel som officerer. Alle befalingsmænd, der efter endt uddannelse skal have opbygget en faglig robusthed i egen funktion, inden der søges videre i nye stillinger inden for Livgarden såvel som Hæren. Dette betyder, at store dele af sergent- og officersgruppen skifter på årlig basis, mens kommandodelingen og vores næstkommanderende delinger er kompagniets faglige rygrad og kontinuitet.

Kompagniet tillægger faglig udvikling og videreuddannelse af den enkelte særlig stor værdi. Som en naturlig del heraf, vil der indgå kurser og supplerende føringsuddannelse for alt personel i kompagniet.

Om stillingen

Kompagniets vedligeholdelsessektion er organiseret med en oversergent som sektionsfører og en konstabel som mekaniker. Sektionen arbejder tæt sammen med bataljonens øvrige vedligeholdelsessektioner.

Dine væsentligste opgaver som sektionsfører er, at du har det overordnede ansvar for vedligeholdelsen af kompagniets køretøjer, våben og elektronikmateriel i samarbejdet med kompagniets næstkommanderende.

Du skal forudse at deltage i uddannelsen af værnepligtige. Stillingen stiller derfor også krav til dig som underviser.
Der vil der være ca. 30 døgn om året, hvor kompagniet er på øvelse og/eller skydeperiode i andet skydeterræn. Vi forventer du deltager i dele af dette.
Om dig
Du er oversergent der af tjenestemæssige eller geografiske årsager søger nye udfordringer.

Alternativt er du en erfaren sergent med 3-4 års velbedømt tjeneste bag dig, og måske i gang med, eller klar til, gennemførelse af OSU, for herefter at kunne blive udnævnt oversergent.

Du har en tilfredsstillende tjeneste bag dig, og du har som minimum erhvervet kørekort til kategori B og C.

Du er desuden uddannet som eksempelvis elektronikfagtekniker eller lastvognsmekaniker.

Du har en høj faglighed i din opgaveløsning, og du sætter en ære i at udføre reparationer, vedligehold og eftersyn af høj kvalitet. Som mekaniker ved du, at det er vanskeligt at vide, hvad arbejdsugen bringer. Derfor ved du også, at det stort set altid haster at få et defekt genstand tilbage til brugeren hurtigst muligt – så fleksibilitet i din tankegang og din indstilling til service er et afgørende parameter for at få succes i jobbet.

Vi ser gerne, at du har de for funktionen nødvendige uddannelser (TRR-1280, TRR-1340, TRR-1345), eller er indstillet på at gennemføre disse hurtigt efter indtræden i funktionen.

Vi ser også gerne, at du tidligere har forrettet tjeneste i internationale operationer, eller tjeneste som mekaniker i en enhed under Hærens Basis- eller Reaktionsstyrkeuddannelse.
Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.


Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef P.T. Marchant på telefon 2555 1373 eller mail LG-2B-300A@MIL.DK eller kompagnibefalingsmand seniorsergent H. Bager på telefon 2555 1319 eller mail LG-2B-300A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-STA@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 4. juni 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

04.06.2023

Indrykningsdato

16.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent