Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Faglærer til Beredskabsstyrelsens Akademiuddannelse på Sergentskolen i Haderslev


Faglærer til Beredskabsstyrelsens Akademiuddannelse på Sergentskolen i Haderslev

Beredskabsstyrelsens Sergentskole søger en modulleder (senior/chefsergent) til Beredskabsstyrelsens Akademiuddannelse.

Er du en erfaren befalingsmand fra Beredskabsstyrelsen med en stærk faglig tyngde, omfattende erfaring og relevant uddannelse? Har du lyst til at formidle og arbejde fokuseret med vejledning, uddannelse og udvikling af Beredskabsstyrelsens erfarne sergentgruppe? Så er du måske vores kommende modulleder til den militære akademiuddannelse på Sergentskolen i Haderslev.
Vi tilbyder en stilling i centrum af Beredskabsstyrelsens strukturelle uddannelsesportefølje, med stor berøringsflade til hele styrelsen, tæt samarbejde med Forsvaret og en høj grad af selvstændighed og ansvar.
Om os
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab og arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.

Beredskabsstyrelsens Officersskole er placeret i Operationsdivisionen og varetager bl.a. styrelsens HR udviklingsarbejde med henblik på, at styrelsen til stadighed har et bredt, relevant ansøgerfelt til nøglepositioner. Enheden har det strategiske ansvar for kompetenceudvikling af alle medarbejderne – civile som uniformerede.

Enheden er geografisk fordelt i hhv. Haderslev (Sergentskolen), Forsvarsakademiet på Østerbro (Officersskolen) og Birkerød (HR-, karriere- og kompetenceudvikling).

Beredskabsstyrelsens Sergentskole er en enhed under Beredskabsstyrelsens Officersskole og har bl.a. ansvaret for drift og udviklingen af Beredskabsstyrelsens strukturelle uddannelser fra ny værnepligtig til befalingsmandsgruppens højeste niveauer.

Sergentskolen uddanner hvert år ca. 40 nye sergenter til Beredskabsstyrelsen og udbyder desuden Beredskabsstyrelsens spor på den militære akademiuddannelse for erfarne mellemledere (MAU) i samarbejde med de militære sergentskoler.
Om stillingen
Som modulleder, vil du have ansvaret for udvikling, planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af beredskabsfaglige enkeltmoduler på akademiuddannelsen samt indgå i tilsvarende arbejde vedrørende værnsfælles moduler iht. de gældende uddannelsesbestemmelser.

Foruden akademiuddannelsen skal du desuden også bidrage til andre drift- og udviklingsopgaver på sergentskolen samt indgå i relevante samarbejdsrelationer i beredskabs- og forsvarsfaglige uddannelsesnetværk.

Sergentskolen er en lille enhed bestående af 8 meget engagerede medarbejdere. Internt er tonen uformel, samarbejdet tæt og ledelsesstrukturen flad. Stillingen giver dig en stor berøringsflade til hele styrelsen, tæt samarbejde med Forsvaret og en høj grad af frihed i din opgaveløsning. Du vil møde højt motiverede studerende, som stiller krav, men som også kvitterer med engagement og konstruktivt medspil.

Den normale tjenestetid er i dagtimerne men uddannelsens struktur og også det operative beredskab, kan medføre lange dage og tjeneste på andre tider af døgnet. Du skal desuden være indstillet på en del indenlands rejseaktivitet, da akademiuddannelsens tilstedeværelsesmoduler ikke nødvendigvis foregår i Haderslev. Foruden funktionen som faglærer kan du indgå i Beredskabsstyrelsen Sydjyllands udrykningsvagt.
Om dig
Du er tjenestegørende befalingsmand i Beredskabsstyrelsen, har stor erfaring som befalingsmand og du har løbende vedligeholdt og udviklet dine ledelsesmæssige og beredskabsfaglige kompetencer.

For at kunne undervise på akademiuddannelsen kræves det, at du har relevant uddannelse på kvalifikationsrammens niveau 6 (Diplom/Bachelor) inden for fx ledelse, læring, HR, organisation, samfundsfag eller lign. eller er villig til at påbegynde en sådan.

Du er en stærk formidler både mundtligt og på skrift. Du trives med at undervise og vejlede og mestrer en bred variation af undervisningsmetoder og læringsaktiviteter. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til national kvalifikationsramme og LRH taksonomien, men det kan vi også lære dig, hvis det et stykke tid siden, du har beskæftiget dig med uddannelse. Du skal naturligvis kunne samarbejde, men det er også vigtigt, at du trives med at arbejde selvstændigt i perioder og kan disponere din tid og dine opgaver.

Vi lægger desuden vægt på, at du i din fremtræden og dit virke repræsenterer og formidler Beredskabsstyrelsens kerneværdier. Du kan lide at være rollemodel og lægger vægt på kvalitet i opgaveløsningen.

Vi forventer, at du har kørekort til kategori C, men ser gerne, at du har CE.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen, eller der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale, der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til chefsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sektionschef Jacob Vestergaard fra Beredskabsstyrelsen på mail brs-jv@brs.dk eller telefon 23 37 80 08.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.
 
Ansøgningsfristen er den 12. juni 2023. Samtaler forventes gennemført umiddelbart herefter. Tiltrædelse 1. august 2023 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi udvikler samfundets evne til at forebygge og modstå ulykker, kriser og katastrofer.
Vi assisterer øvrige myndigheder, når der er behov for ekstra mandskab og/eller specialmateriel. Vi rykker også ud til akut opståede katastrofesituationer internationalt.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler vi samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har omkring 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev og hovedsædet i Birkerød.
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U200 Mellemledere BRS

Ansøgningsfrist

12.06.2023

Indrykningsdato

15.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent