Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende i G6 ved Multinational Division North


Næstkommanderende i G6 ved Multinational Division North

Vil du have en spændende stilling i et multinationalt miljø? Multinational Division North (MND North) opbygger sit hovedkvarter i Danmark og Letland, og du vil blive en vigtig del af divisionens G6 i fredstid samt i Command and Control Support branch (C2SPT) i Letland under krise og konflikt.

Stillingen som næstkommanderende i G6 er en unik stilling. Den er meget alsig, en uviklende stilling der er udfordrende og stiller krav til den erfarne officer.
Om os
Multinational Division North (MND North) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Slagelse, Danmark.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rappor-tering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Vi søger en ny næstkommanderende og CIS planlægger, som har mod på en særdeles krævende og udfordrende stilling ved Multinational Division North. I denne stilling bliver du en væsentlig del af ledelsen af G6, som samlet består af seks medarbejdere. Du får her en meget stor berøringsflade til samarbejdspartnere på brigade og korps niveau, samt styrelser og NATO elementer.

På øvelser eller i krise og krig indgår stillingen i Command & Control Support (C2SPT), som en operativ stabsfunktion i rammen af divisionens felthovedkvarter. G6/C2SPT er overfor COM MND N ansvarlig for planlægning og gennemførelse af al operativ føringsstøtte under såvel nuværende beredskab (fred) som under krise eller konflikt. Desuden yder sektionen et meget væsentligt bidrag til planlægningen og gennemførelsen af øvelsesaktiviteter i Baltikum og Polen.

Funktionen som næstkommanderende stiller krav om en stærk leder profil, som dels kan tage over for chefen i dennes fravær, men også sammen med chefen forestå ledelsen af G6. Du skal derfor brænde for at være på podiet, hvor du klart og tydeligt kan fremlægge komplekse G6 relaterede problemstillinger og anbefalinger på engelsk.

Som CIS planlægger, bliver din opgave at udvikle CIS koncepter og planer, herunder også bistå chef G6 i udviklingen af SOP/SOI for G6 og C2SPT. Dette omfatter endvidere integrationen mellem G6 CIS planer og divisionens operative planer. En væsentlig opgave bliver endvidere at forestå koordinationen med divisionens Com-mand Support Battalion (CSB), herunder integrationen mellem G6 overordnede planer og CSB.

Vi forventer at du som næstkommanderende koordinerer det daglige arbejde, herudover klargøring til sektionens møder og præsentationer, opdatering af alle ugentlige briefings, sikring af SOP/SOI er tidsvarende.

Vi forventer at du kan mere end beherske informatik på brugerniveau, da du tillige er information mamanger af sharepointen på samtlige netværk i divisionen. Du er sektionens økonomi ansvarlige, også kaldet ”fundmanager”, hvilket giver mulighed for ikke at kun at påvirke og deltage i beslutninger, men også at kunne følge udviklingsområder fra idé til indkøb og implementering. Så forståelsen for projektledelse vil være en fordel.

CIS Security fylder i fremtiden mere og mere i divisionen, hvorfor det er vigtigt at du har indsigt og interesse i CIS Security, krypto og ikke mindst inddragelsen af CIS Security i planlægningen af øvelser og uddannelser.

Som en del af tjenesten må du forvente 35 – 50 dage årligt med deltagelse i øvelser og konferencer i udlandet. Endvidere vil du blive tilbudt en række funktionsspecifikke NATO kurser ved NATO School Oberammergau eller NATO CIS Agency i Mons og Portugal.

Sektionen sammendrages til konferencer, eller i slagelse og Adazi. Vi værner om vores vilkår og dine i din nye stilling, der er højt til loftet.
Om dig
Du er en erfaren kaptajn og har gennemført VUT/I-L eller VUK BTN og BDE. Du har gerne været næstkommanderende og/eller chef i en underafdeling, ligesom vi gerne ser at du været udsendt i en international mission. Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har været stabsofficer på enten bataljons- eller brigadeniveau.

Du trives i et hektisk miljø, er initiativrig, agerer fremsynet og handlekraftigt.

Det vil være en fordel såfremt du har erfaring med føringsstøtte i et operativt miljø. Her vil en baggrund som eksempelvis signalofficer ved en brigade eller officer i en føringsstøttebataljon være en fordel. Erfaring med eller viden om styringsværktøjer på divisions niveau herunder de systemer der anvendes i de respektive brigader.

Du besidder gode samarbejdsevner, er analytisk, selvstændig, struktureret og initiativrig, samt vant til at arbejde i et dynamisk miljø både nationalt og internationalt. Du har en god forståelse for våbenartens virkemidler og deres bidrag til den samle-de operative løsning, og du er i stand til at planlægge langsigtet og kommunikere i skrift og tale på tværs af grader og værn.

Vi forventer at du er omstillingsparat da sektionen har personel i forskellige lokationer; Slagelse, Adazi og Karup/Fredericia, hvorfor en del rejseaktivitet skal forventes.

Det vil være en fordel hvis du tidligere har arbejdet i en operativ stab på troppeenhedsniveauet, og herigennem opnået kendskab til arbejdsgangene og omgangstonen i operative stabe.
Det er ligeledes en fordel hvis du har kendskab til NATO og erfaring med at arbejde i et multinationalt miljø.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode op til tre år.

Stillingen er til besættelse 1. oktober 2023, eller snarest herefter.
Dit fast tjenestested er Letland, Adazi.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket betyder at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2(A) som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Du skal kunne bestå sprogtest i engelsk 3-3-3-3 og sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Chef G6; Oberstløjtnant Bjarne Barslund, pr. email: bjarne.barslund@reach.nato.int eller telefon +45 4033 0638.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Tine Valentin Nielsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
Du bedes vedlægge relevante bedømmelser og FOKUS i din ansøgning

Ansøgningsfrist er 01. juni 2023
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 26 og 27.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund.
Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk

Lidt om Riga
Riga indeholder gode muligheder for dig og din familie. Byen er som hovedstad en lille en af sin slags, men oplevelser er der mange af og kernen af byen er særligt kendt for dens smukke arkitektur. Der er alt fra spændende museer til hyggelige parker og flotte gader, ligesom I kan gå på opdagelse i kontrasterne mellem den gamle og nye bydel. I MND N findes der et Nationalt Støtte Element, som kan hjælpe dig og din familie med det praktiske vedrørende bolig og råd vedrørende for eksempel skole m.v.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.06.2023

Indrykningsdato

15.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent