Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Analytisk og struktureret oversergent til materieldelingen i Eskadrille 723, Helicopter Wing Karup


Analytisk og struktureret oversergent til materieldelingen i Eskadrille 723, Helicopter Wing Karup

Er du befalingsmand og brænder du for operativ tjeneste? Er du klar til, at indgå i et spændende team, som 365 dage om året, støtter Seahawken i dens operativ indsættelse? Så er du måske Eskadrille 723’s materieldelings nye oversergent.
Om os
Helicopter Wing Karup (HW) har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere.HW træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter samt opretholder beredskaber nationalt.

Vi støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår HW basisuddannelse af piloter og besætningsmedlemmer til Forsvaret.

Eskadrille 723 (ESK 723) er en del af HW og opererer den skibsbaserede helikopter MH-60R Seahawk. Vi har året rundt helikoptere i Nordatlanten ombord på søværnets skibe, med hvilke vi også deltager i internationale operationer. ESK 723’s opgaver spænder bredt. Vi foretager suverænitetshævdelse, eftersøgning, redning og fiskeri- og havmiljøinspektion, og så løser vi sømilitære opgaver og støtter politiet.

ESK 723 er en eskadrille i løbende udvikling, hvorfor der er mange spændende opgaver forbundet med både den daglige drift og udsigten til implementeringen af nyt anti-submarine warfare udstyr.

ESK 723 Materieldeling (M-DEL) består af en Line og M-Støtteafdeling (M-støtte). M-støtte, hvor stillingen er forankret, varetager i hovedtræk ESK 723´s skibslager, som er vores operative deployerbare lagre til brug på Søværnets skibe, samt våbenkammer og udstyr som sikkerheds- og overlevelsesudstyr (TYR og SERE), rolleudstyr, missionsbestemt udstyr m.v. MH-60R Seahawk er en 5. generations platform med et bredt opgavekompleks, hvilket stiller krav til den bagvedliggende struktur hvori M-støtte indgår som en essentiel del.
Om stillingen
Som oversergent og assisterende leder (ASS LD) i M-støtte vil du indgå som beholdningsassistent, samt varetage en række funktioner, herunder ansvarlig for ESK 723’s våbenkammer, SERE-udstyr, TYR, missionsbestemt udstyr og rolleudstyr.

Som ASS LD er du ansvarlig for koordinationen og den praktiske gennemførsel af den årlige mønstring for hele ESK 723, der gennemføres i samarbejde med eskadrillens afdelinger samt HW forsyning. Desuden er du ansvarlig for den daglige mønstring og tilsyn med våben, ammunition, chaff/flare og NVG. ESK 723 har meget materiel, som konstant flytter lokation, da dette er indsat under diverse operative aktiviteter. Det kræver stor grad af struktur og planlægning.

Stillingen indeholder en del koordination med både interne og eksterne samarbejdspartnere, som har stor indvirkning på den effekt som M-støtte kan levere. Det stiller derfor krav til dine samarbejds- og kommunikationsevner i en ofte travl og omskiftelig hverdag. Du er bevidst om, at de gode relationer er nøglen til succes i opgaveløsningen.

Du har daglig koordination med ESK 723’s skibslager, der indgår i den essentielle støtte for at vores kapacitet kan virke i hele verden.
Stillingen bærer præg af samarbejde med enhedens arbejdsgruppe Skibsintegration, hvor du har til opgave, at skabe de optimale rammer og faciliteter, for helikoptergruppens indsættelse på skib.

Der vil således forekomme meget dokumentation i DeMars/SAP, hvortil dette også bliver et af stillingens primære værktøjer.
Om dig
Du er oversergent, er under uddannelse eller som minimum fundet egnet til forfremmelse.

Du kan læse og tale engelsk, og det vil være en fordel, hvis du har en teknisk eller logistisk baggrund, eventuel som forsyner eller flymekaniker.
DeMars vil blive et af dine vigtigste redskaber, så du skal gerne have en naturlig flair for at arbejde i systemet.

Du kan se dig selv i en alsidig hverdag og trives med mange forskelligartede og til tider komplekse opgaver. Du kan arbejde selvstændigt og struktureret, og er faglig grundig og professionel efter devisen ”frihed under ansvar”. Derudover er du fleksibel og har en positiv tilgang til dagligdagen.

Du bliver en del af et mindre team, hvor du skal skabe de bedste forudsætninger og arbejdsforhold for teamet. Derfor er det vigtig at du er en team-player og trives i en mindre gruppe, med tæt koordination og samarbejde.

Du skal kunne håndtere perioder med spidsbelastning, samt rejseaktivitet af kortere varighed, både i ind- og udland.

Alt afhængig af din baggrund, skal du forvente oplæring og kursus aktivitet i stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
 
Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte SSG Jan Clausen på mail: HW-723-MS001@mil.dk eller tlf.: 72843850.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecillia Sofie Stoltenberg Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CES@mil.dk.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 01. juni 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest muligt efter fristens udløb.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.06.2023

Indrykningsdato

12.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent