Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Leder til UP sømilitære element


Leder til UP sømilitære element

Ønsker du et job med stor indflydelse på Forsvarets kapacitetsudvikling og vil du være med til at
tage ansvar for fremdriften af sømilitære udviklingsprojekter og dermed forme fremtidens
Søværn? Synes du, at det lyder interessant, så kan denne stilling være noget for dig.
Om os
Det sømilitære element er organiseret i STY4 og er placeret i Karup. STY4 er en del af Udviklings og Planlægningsstabens Styringsafdeling, der på niveau I opstiller program- og
projektorganisationer og derigennem leder, styrer og koordinerer udviklingsprojekter. Sektionen er blandt andet ansvarlig for udarbejdelse af styringsdokumenter og produkter relateret til anskaffelse, opdatering og implementering af særligt luft- og sømilitære kapaciteter.

STY4 er kendetegnet ved udpræget grad af professionalisme og høj faglighed. Vi vægter rettidig
implementering af godkendte projekter, hvor du skal have fokus på balancen imellem den ønskede
effekt og de tildelte ressourcer. STY4 er præget af et dynamisk og til tider hektisk arbejdsmiljø,
hvor omgangstonen er fri og uformel.

STY4 har en bred berøringsflade på tværs af kommandoer og stabe internt i koncernen, samt til
eksterne styrelser og myndigheder, hvor særligt samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og
Indkøbsstyrelse og Forsvarets Etablissementsstyrelse udføres på daglig basis.

STY4 består af samlet 20 medarbejdere.
Om stillingen
Arbejdsopgaverne omfatter den daglige ledelse af det martime element, som består af 7
medarbejdere. Alle i elementet, inkl. dig selv, vil beskæftige sig med udviklingsvirksomhed i bred
forstand, med et særligt fokus på implementering og eksekvering af projekter. Du kommer til at
bidrage til udviklingen af fremtidens maritime kapaciteter til Forsvaret, ikke mindst i rammen af et
kommende forsvarsforlig.

Arbejdet er projektrelateret, og vi har en bred kontaktflade med mange samarbejdspartnere,
nationale som internationale, hvor vi trækker på såvel erfaringer fra Forsvaret, som erfaringer fra
samarbejdspartnere.
En vis rejseaktivitet kan derfor forventes.
Om dig
Du er erfaren orlogskaptajn med VUT-II/L eller tilsvarende masteruddannelse, evt. Master i
Militære Studier (MMS).

Om du har baggrund som maskinteknisk, våben- og elektronisk eller taktisk officer er mindre
væsentligt, men vi lægger vægt på, at du har lyst til at tage ledelsen og ansvaret for det maritime
element, og derigennem bidrage til udviklingen og implementeringen af fremtidens forsvar. Har du
allerede erfaring fra stabstjeneste i Forsvarsstaben er det en fordel, men ikke et krav.

Du får et stort råderum for opgaveløsningen. Vi forventer derfor, at du besidder en høj grad af
selvstændighed og ansvarsfølelse. Der er fokus på dine ledelsesmæssige kompetencer og dine
evner til at gå forrest og skabe et godt arbejdsmiljø. I relation til egen projektportefølje er der
fokus på kvaliteten i de analyser, der ligger til grund for sektionens arbejde. Det skal derfor falde
dig naturligt at indgå i teams, hvor du forventes at kunne bidrage med såvel ledelseskompetencer,
som gensidig støtte og sparring i projektteams.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for den Luft- og
sømilitære programsektion, kommandørkaptajn Kenneth Nielsen på telefon 20 61 81 64 eller nuværende leder af det sømilitære element Orlogskaptajn Anders Jessing på telefon 72 84 04 11.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent, Nur Arabaci Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 99 35.

Stillingen er til besættelse snarest mulig og ansøgningsfristen er søndag den 4. juni 2023.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i den efterfølgende uge.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

04.06.2023

Indrykningsdato

12.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent