Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Leder af IT-Lager og Feltkostpakkeri ved Forsvarets Supply Chain Division.


Leder af IT-Lager og Feltkostpakkeri ved Forsvarets Supply Chain Division.

Har du flair for at lede et professionelt og engageret team, og er du velbefaring inden for distance- og forandringsledelse?
Så søger vi lige nu en leder af vores IT-Lager og Feltkostpakkeri ved Forsvarets Supply Chain Divisionen, Depotafdelingen.
Om os
IT-Lageret, der er beliggende i Karup, og Feltkostpakkeriet, der er beliggende i Varde, er en del af Materiel-, IT- og Produktionssektionen (MIPSEK), under Supply Chain Divisionen. Vi er en del af en moderne enhed, som servicerer Forsvaret og leverer alt fra feltrationer, snørebånd, PC og kampvogne.

MIPSEK har 6 bemandede samt 2 ubemandede lagre samt 1 beredskabscenter for havmiljø materiel, der er oplagt ved Beredskabsstyrelsen. Vi er i alt omkring 90 medarbejdere.
Supply Chain Divisionen er en moderne logistik virksomhed, som støtter forsvarets soldater og øvrige medarbejdere med forsyninger.
Vi har fokus på betjening og støtte til Forsvaret med særlig vægt på kundeorientering og service. Vi vægter i det fremadrettede arbejde at få alle forretningsgange optimeret og på at udvide planlægningshorisonten.

Ved IT-Lageret oplægger og udleverer vi IT-relateret materiel, primært hardware. IT-lageret varetager derudover scrapping og screening af IT-materiel for at sikre genanvendelse eller korrekt bortskaffelse.
Feltkostpakkeriet producerer feltrationer til Forsvaret. Der foretages direkte indkøb af råvarer til fremstilling af disse. De færdigproducerede feltrationer oplægges og udleveres derefter fra Materielhoveddepotet i Skrydstrup.

Til løsning af opgaverne i hele Supply Chain Divisionen er er vi godt 950 dedikerede medarbejdere fordelt over hele landet. Vi er en blanding af civile og militære medarbejdere.
Vi har en uformel tone, men samtidig sætter vi vores faglighed højt, og yder en god og stabil service for vores kunder.
Vi ser kunden og dermed soldaten som den vigtigste samarbejdspartner, der til enhver tid skal vide, at vi er til for dem og ikke omvendt. For at kunne løse en så vigtig opgave, så fordrer det, at vores medarbejdere yder deres ypperste, og derfor prioriterer vi god ledelse og samarbejde højt.
Om stillingen
Du skal lede og styre IT-Lagerets og Feltkostpakkeriets samlede drift, herunder materiel, lagerstyring, administration og personaleledelse af i alt 18 medarbejdere.

Du kan forvente en stilling, hvor det er vigtigt, at du;

- Selvstændigt kan varetage depotets administrative og planlægningsmæssige funktioner/opgaver.
- Kontinuerligt optimerer driften.
- Er resultatorienteret og lægger vægt på, at der er styr på tingene herunder blandt andet at alle bestemmelser vedrørende forvaltning efterleves.
- Indgår i et samarbejde med chef, ledere og medarbejder samt være en naturlig samarbejdspartner for resten af strukturen.
- Sikrer et godt arbejdsmiljø, hvor ledelse er med til at fordre dette, og hvor du leder gennem ledere.
- Er medvirkende til at skabe et godt samarbejde internt på lageret og i produktionen, dertil og ikke mindst ikke mindst på tværs af sektionen.
- Du vægter IT og militærsikkerhed meget højt, hertil naturligt tænker det Grønne Miljø.

Du får en meget alsidig stilling, hvor der tillige er meget samarbejde på tværs af sektionen.
Om dig
Du har flere års ledelseserfaring, gerne fra Forsvaret. Derudover har du erfaring med distanceledelse, forandringsledelse samt lean ledelse.
Din uddannelsesbaggrund kan således være fra flere forskellige retninger.

Du trives med at have overblikket med de korte deadlines, der er, samtidig med, at du i detaljer kan styre og lede materielhoveddepotets samlede drift gennem øvrige ledere og nøglepersonel.

Det er en afgørende faktor, at du er udadvendt, fleksibel og i besiddelse af gode ledelsesmæssige egenskaber. Du stiller krav til dig selv og sætter ære i, at dine opgaver udføres korrekt og til tiden.

Du er kendt for at bidrage positivt og aktivt til opgaveløsningen i samspil med andre, har et fagligt højt niveau og kan tilpasse dig en hektisk hverdag, hvor du skal kunne kommunikere med alt fra en logistikoperatør til sagsbehandlere i stabe, som både er civile og uniformerede.
Du skal kunne håndtere denne diversitet samt kunne agere professionelt og fagligt korrekt.

Du er en udpræget logistiker, som naturligt påtager sig helhedssynet i en forsyningskæde. Så har du solidt kendskab til almindelige arbejdsprocesser i en logistisk virksomhed, samt har erfaring med LEAN som arbejdsværktøj, er det en fordel.

Det er ligeledes en fordel, hvis du er en rutineret bruger af SAP R/3 i WM - IM og PM, samt Office pakken.

Er du også uddannet som sikkerhedsofficer er dette en klar fordel.

Du skal være indstillet på at gennemføre relevante kurser i Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Afhængig af din uddannelsesbaggrund bliver du ansat og aflønnet i henhold til enhver tid gældende overenskomst.

Ansættelse og aflønning som materielforvalter sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for CS-Civil. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.
Derudover er der mulighed for forhandling af tillæg.
Ansættelse og aflønning som kontorfunktionær sker sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere(HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).
Såfremt du har en anden uddannelsesbaggrund vil ansættelsen følge overenskomsten.

Som ansat under Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Kontakt og ansøgning
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Materiel, IT- og Produktionssektionen Lars Hansen på telefon 2555 2301.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 7281 9178.

Ansøgningsfristen er 4. juni 2023, og samtaler forventes gennemført løbende og senest umiddelbart herefter.
Stillingen er til besættelse fra 1. august 2023 eller efter aftale.
Stillingen vil desuden kræve et antal rejsedage hver måned og omkring 20-25 rejsedage årligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
Du bedes vedhæfte relevante dokumenter, såsom CV og uddannelsesbevis. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes som PDF-filer.
Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage disse med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.
FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.
Læs gerne nærmere om os og besøg www.fmn.dk og www.fmi.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

04.06.2023

Indrykningsdato

11.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent