Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Forsyningsbefalingsmand (oversergent) til Arktisk Basisuddannelse


Arktisk Basisuddannelse skal bruge en forsyningsbefalingsmand

Kunne du tænke dig at spille en central rolle i udviklingen, og opstarten af noget helt nyt?
Er du interesseret i logistik og materielhåndtering?
Har du lyst til at arbejde i Grønland?

Så se her!
Om os
Vi er 10 medarbejdere, både civile og militære, i AKO J5-sektion, der er placeret i Arktisk Kommando hovedkvarter i Nuuk og på Kastellet i København.

Vores opgaver spænder bredt, og indeholder alt fra politiske analyser, internationalt samarbejde til implementering af projekter og udvikling af AKO stabsprocedurer, samt alt ind i mellem.

Og så har vi fået æren af dette super spændende projekt i Grønland, hvor vi har fået lov til at starte en helt nyudviklet uddannelse op - med ALT hvad dertil hører...
Om stillingen
Dette projekt er intet mindre en banebrydende. Du kommer til at blive en del af et start-up projekt, hvor der vil være stort fokus fra eksterne på alle niveauer.

Din vigtigste opgave bliver at føre den logistiske udvikling af Arktisk Basisuddannelse til dørs, samt at håndtere den daglige opgaveportefølje på forsyningskonto-ret når Arktisk basisuddannelse starter op til maj 2024.

AKO står nu overfor, at føre de logistiske elementer af projektet ud i virkeligheden, du vil derfor være den ansvarlige for materiel- og forsyningsområdets op-bygning og integration, herunder oprettelse af forsyningskammer i Kangerlussuaq, modtagelse af bygge- og uddannelsesmateriel, udarbejdelse af styklister mm.

Ved uddannelsesstart vil du som forsyningsbefalingsmand være en fast del af kadren i samarbejde med en forsyningshjælper, være den ansvarlige for den daglige forsynings- og materieladministration ved Arktisk basisuddannelse.

Du vil få stor daglig berøring med eleverne, så du skal have flair for og lyst til at omgås unge mennesker.

Din succes i jobbet vil gøre en direkte forskel for unge mennesker i Grønland, ved at være en del af en helt ny uddannelsesmulighed, der styrker det samlede grønlandske beredskab.

Stillingen indebærer indledningsvist tjeneste i Danmark, fra sommeren 2023, og efterfølgende i Grønland. Vi regner med at du i løbet af efteråret 2023 flytter til Grønland.

Det er derfor vigtigt at du, og evt. familie, er indstillet på/afklaret med at flytte til Grønland. Hvorvidt du rejser alene, eller har din familie med, er op til dig. Brug gerne en stund til at reflektere over mulighederne, så spørgsmål kan vendes ved evt. samtale.
Om dig
Du er oversergent. Du skal have erfaring med forsyningstjeneste, og have Demars grunduddannelse, Demars myndighedsbeholdning og tidligere tjeneste som forsyningsbefalingsmand.

Du skal være i besiddelse af B og C/CE kørekort.
Ydermere er ADR uddannelse og truckcertifikat ønskeligt.
Såfremt du ikke har de ønskede uddannelser, skal du være forberedt på at tage disse, inden afrejse til Grønland.

Du er ressourcebevidst i din tilgang til tjenesten. Du evner at arbejde selvstændigt, og sætter pris på en høj grad af frihed under ansvar i opgaveløsningen. Du er fleksibel og løser opgaven ud fra et helhedsperspektiv. Dit initiativ drives af din evne til at holde løsningen af opgaven for øje, og du har forståelse for hvordan løsningen af dine opgaver påvirker enheden.

Den forventede uddannelsesstart for Arktisk Basisuddannelse er maj 2024.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen er også slået op på seniorsergentniveauet. Stillingsindholdet tilpasses den rette kandidat.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende tjenestested under opholdet i Grønland.

Du vil få stillet fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen (FPTBST 564-15).

Dit faste tjenestested vil være i Kangerlussuaq.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte CH J5, major Nikolaj Lundsteen på 20 20 92 80 eller kaptajn Anders Kastoft på 23 11 94 98.

Om specifikke grønlandske forhold kan du kontakte HR-partner Kaare Bak ved
Forsvarsministeriets Personelstyrelse på tlf. +299 36 40 92 eller mail FPS-RA-MA02@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 1. juni 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om Arktisk Kommando
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.
Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.
Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Kangerlussuaq, Grønland

Geografi

Grønland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.06.2023

Indrykningsdato

10.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent