Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende i logistiksektionen ved stab 2. Brigade


Næstkommanderende i logistiksektionen ved stab 2. Brigade

Savner du det operative logistiske miljø, og vil du være en del af et dynamisk og stærkt team med mange opgaver og spændende udfordringer, så er dette jobbet for dig.
Om os
2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, den lette infanteribataljon i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro samt uddannelsesbataljonen i Slagelse. Derved har vi opgaver inden for rammerne af både Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og Stående Reaktionsstyrke. Vi er endvidere overordnet ansvarlige for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer. Det betyder bl.a. at brigaden er ansvarlig for den indsættelsesspecifikke uddannelse, der gennemføres under Mission Rehearsal Training, Mission Rehearsal Exercise og Live Firing Exercise. Brigaden er endvidere overordnet ansvarlig for en række opgaver i rammen af udvidet dansk støtte til Ukraine.
Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter, med hele eller dele af staben, der kan indgå i internationale operationer eller nationale opgaver i hele kongeriget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende.
Brigadechefen varetager funktionen som tjenestegrensansvarlig chef for kamptropperne, hvilket bl.a. indebærer, at brigaden er ansvarlig for styrkeudvikling og uddannelsesudvikling af kamptropperne på tværs af begge brigader. For at styrke varetagelsen af tjenestegrensansvaret planlægges ”Tjenestegrensafdeling for kamptjeneste og kamptropper” (TA KAMP) etableret efter 1. august 2023.

Geografisk er 2. Brigades hovedkvarter placeret på Gardehusarkasernen i Slagelse.
Om stillingen
Logistiksektionen består til daglig af otte medarbejdere fordelt på to officerer, tre befalingsmænd, to konstabler og en kontorassistent.

Under operativ indsættelse skal du virke som logistikofficer i enten planlægnings- eller operationscenteret. I planlægningscenteret udarbejder du sammen med CH LOG den logistiske plan for brigadens operative indsættelse, herunder laver du overvejelserne inden for de logistiske funktionsområder forsynings-, transport-, sanitets og vedligeholdelsestjeneste. I operationscenteret bidrager du til føring af brigadens operationer, og har over for chefen for operationscentret ansvaret for at monitere den logistiske situation i brigaden og proaktivt tilsikre, at brigaden kontinuerligt er understøttet.

Brigadens operative hovedkvarter deltager normalt i to til tre større aktiviteter i løbet af året. Forud for gennemføres intern stabstræning mhp. at træne og videreudvikle interne føringsprocedurer.

Du vil som en del af brigadens planlægningscenter eller operationscenter få et indgående kendskab til hvordan brigadeoperationer planlægges og gennemføres.

I forbindelse med tjenesten i brigadens faste hovedkvarter i Slagelse skal du som stabsofficer bl.a.:
• Være operationscenterets / planlægningscentret ekspert inden for alle logistiske funktionsområder.
• Bidrage til udarbejdelse og opdatering af brigadens SOP for logistik og herigennem være med til at fastlægge procedurer for brigadens logistiske virke på kamppladsen.
• Bidrage til at skabe de logistiske rammer for brigadens øvelsesaktiviteter i ind- og udland.
• Bidrage til planlægning af deployering og understøttelse af enheder på aktiviteter i udlandet.
• Bidrage til synkroniseringen af tilgang af nyt materiel med enhedernes aktiviteter.

Du vil få indflydelse på, hvilke opgaver du skal arbejde med.

Stabens ugerytme er normalt tilstedeværelse tirsdag, onsdag og torsdag, hvor møder og den fysiske koordination primært finder sted. Der er derfor mulighed for hjemmearbejde mandage og hjemmearbejdsdage/afvikling af friheder fredage.

Det vil være muligt at lave en studieordning i forbindelse med gennemførelse af videreuddannelse.

Stillingen indebærer øvelsesaktivitet og i nogen omfang tilstedeværelse uden for normal arbejdstid – både i Danmark og i udlandet.
Om dig
Du er forventelig kaptajn eller major (M322) og har gennemført VUK/BDE, Føringskursus eller VUT-I/L.

Du er ikke nødvendigvis officer med baggrund fra logistisktropperne. Den vigtigste kvalitet ved dig er ønsket og evnen til at lære nyt, samt at kunne indgå i en dynamisk enhed med en afvekslende hverdag. Besidder du disse evner, skal vi nok støtte dig i at opnå de nødvendige kompetencer gennem uddannelse og sidemandsoplæring.

Det er ønskeligt, at du har følgende kompetencer/tidligere tjeneste:
• Operativ erfaring.
• Har gode samarbejdsevner.
• Er initiativrig.
• Kan arbejde med flere sideløbende opgaver, hvor der oftest er korte tidsfrister.
• Har været underafdelingschef.
• Har forrettet tjeneste i en bataljons-/brigadestab.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Hvis du er premierløjtnant, og er i gang med eller optaget på Føringskursus, og i øvrigt har den rette profil, hører vi også gerne fra dig. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen med funktion i højere stilling.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til sektionschefen for Logistiksektionen, major Mike Fog, på telefon 3020 2505.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Thomas Gjøll Hansen på telefon 32 66 59 08 eller på mail: FPS-THH@fiin.dk

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2023. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets organisation er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.06.2023

Indrykningsdato

09.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent