Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende for Kommandodelingen til Vagtkompagniet ved Den Kongelige Livgarde


Næstkommanderende for Kommandodelingen til Vagtkompagniet ved Den Kongelige Livgarde


Trives du i spændingsfeltet mellem operativ indsættelse, uddannelse og drift?
Trives du med selvstændige opgaver med et stort ansvar?

Så skal du søge stillingen som næstkommanderende for kommandodelingen ved Vagtkompagniet.
Om os

Kommandodelingen indgår i Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni. Delingen består af en kommandosektion og en forsynings og vedligeholdelsessektion som i alt består af 1 seniorsergent (kompagnibefalingsmanden) 2 oversergent, 1 sergent, 6 konstabler, samt 2 værnepligtige kontorhjælpere og 5 værnepligtige forsyningshjælpere, der er tjenestegørende i 5 måneder ad gangen.

Kommandodelingen varetager alle administrative og logistiske opgaver til støtte for Vagtkompagniets løsning af pålagte opgaver, som selvstændig underafdeling under Chefen for Den Kongelige Livgarde, med den primære opgave at gennemføre ydre bevogtning af Hendes Majestæt Dronningen samt de kongelige slotte og palæer. Kompagniet er således indsat til løsning af en skarp national operativ bevogtningsopgave, på alle tider af døgnet, hver dag, året rundt.

Kompagniet består pt. af ca. 360 værnepligtige gardere, der bestrider tjenesten i fire måneder ad gangen, samt yderligere ca. 90 fastansatte. Personellet er fordelt på en Kommandodeling, fire vagthold og et professionelt Tambourkorps.

Kompagniet er kendetegnet ved yderst dedikerede medarbejdere på alle niveauer, hvor professionalisme er i højsædet. Afspadserings- og ferieplaner lægges som tjenesten tillader det, i samarbejde med den enkelte medarbejder og efter overholdelse af gældende bestemmelser og regler på området.

Vagtkompagniet har til huse på Livgardens Kaserne i København, centralt beliggende nær Rosenborg Slot og Nørreport Station.

Om stillingen

For at kunne bestride stillingen forventes det, at du er selvstændig og kan føre og lede efter gældende bestemmelser og anvisninger fra din nærmeste fører, som er kompagnibefalingsmanden.

Du skal primært virke som næstkommanderende i kommandodelingen, og vil i det daglige være den ansvarlige inden for ETAB, samt daglig sparring med Roste, som planlægger vagter og den værnepligtige kontorhjælper, og dermed tilsikre for at dette arbejde bliver udført jf. gældende bestemmelser og i kompagnibefalingsmandens ånd, når denne ikke er til stede, således at du er med til at tilsikre at hele kompagniet får den bedste service.

Du vil i forbindelse med dit daglige arbejde have en stor berøringsflade med alt personel ved kompagniet, lige fra yngste garder til ældste officer, og du vil også have den daglige kontakt til samarbejdspartnere ved Regimentet, samt andre myndigheder i Forsvaret.
Du vil komme til at stå for dele af uddannelsen at det faste personel i kompagniet samt uddannelse af det værnepligtige personel på kommandokontoret, og du vil skulle forudse at kunne tage vagter som inspektionshavende i spidsbelastningsperioder.

Foruden de faste opgaver vil du også selv have stor indflydelse på at være med til at forme dine arbejdsopgaver.
Om dig

Du er oversergent, eller erfaren sergent og har forrettet tilfredsstillende tjeneste.

Såfremt du er sergent, skal du være villig til at underskrive en uddannelsesaftale med henblik på at du gennemfører og oversergentuddannelsen, idet kravet til stillingen er, at du er oversergent.

Det er et krav at du har forrettet tjeneste som vagtgående sergent, eller som næstkommanderende deling.
Du har måske ovenikøbet gennemført Livgardens lokale gruppeførerkursus, og har ligeledes været i HRU.

Det er en ønskeligt at du har forrettet tjeneste i internationale operationer samt at du har kørekort, kategori B, og gerne C eller D.

Du er loyal, fagligt velfunderet og stræber altid efter, at levere gode opgaveløsninger og resultater.

Du kan lide at arbejde i en enhed hvor arbejdspresset til tider er højt, og hvor faglig dygtighed er i højsædet. Du har en helt særlig sans for orden og detaljer, og du skal turde gå foran i alle tænkelige situationer, hvor du altid fremstår som det gode eksempel. Der lægges stor vægt på FOKUS kompetencerne: Motivere andre, samarbejde, faglighed og styring.

Det er et krav, at du er min. 175 cm. Høj, som mand eller 169 cm. Høj som kvinde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i København.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnibefalingsmand seniorsergent Carsten Mantler på telefon 41 87 83 44.


Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-STA@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 30. maj 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. august 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

30.05.2023

Indrykningsdato

09.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent