Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Ny sektion søger to nye kollegaer, der selv vil være med til at skabe deres arbejdsplads.


Ny sektion søger to nye kollegaer, der selv vil være med til at skabe deres arbejdsplads.

Vil du udvikles inden for personelforvaltning, jura og økonomi på den internationale bane – så har vi muligheder til dig i Forsvarskommandoen.
Om os
Strategisk Udstationering blev 1. januar 2023 oprettet som en sektion til løbende strategisk prioritering og varetagelse af 2-300 fast udstationerede medarbejdere ved især militære hovedkvarterer og styrker. De er fordelt på fire kontinenter og over 60 forskellige tjenestesteder.
Sektionen er en del af Strategiafdelingen i Udviklings- og Planlægningsstaben, da internationale militære strategiske relationer og policy udgør de overordnede hensyn i beslutninger om udstationeringer. Afdelingen er præget af spændende opgaver, et godt arbejdsmiljø og gode kolleger.

Vi arbejder meget tæt sammen med de to nabosektioner i afdelingen. De er ansvarlige for international policy og strategisk udvikling. Sammen leverer vi stabsprodukter, beslutningsstøtte, projektledelse og mødeforberedelse til Forsvarschefen og koncernens ledelse ude og hjemme.
Vi er ofte i dialog med departementet og deltager ofte i international mødevirksomhed.
Vi forventer øget aktivitet som følge af det kommende forsvarsforlig, hvor omprioriteringer og nye udstationeringer er knyttet til kernen af dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.
Om stillingen
Vi arbejder mest fra kontorer på Flyvestation Karup og i København, men vi benytter også hjemme- og fjernarbejdspladser.
Her vil du blandt civile og militære kollegaer bringe dine forvaltningsmæssige og menneskelige kompetencer i spil.
Vi har brug for begge dele.
Hver eneste udstationering er unik og kræver løbende forvaltningsmæssig stillingtagen til både stort og småt.

Du vil være med til at sørge for, at rammerne omkring den udstationeredes liv er velfungerende i et forvaltningsmæssigt perspektiv, så tjenesten og dermed Danmarks relationer til vigtige samarbejdspartnere ikke påvirkes uhensigtsmæssigt.
Sektionens mangeartede opgaver er ofte uforudsigelige og indeholder ofte modsatrettede krav, men kort fortalt er sektionens opgaver at prioritere de rigtige udstationeringer, at få de rette medarbejdere godt afsted, at støtte dem undervejs og få dem godt hjem igen.

Når du starter i stillingen, bliver du introduceret i vores nationale og internationale netværk, og du tilbydes sparring og rådgivning på alle niveauer, så du har de bedste forudsætninger for at lykkes i opgaveløsningen.
Om dig
Vores opgaver kræver kompetencer fra HR, statskundskab, jura, økonomi og militærstrategisk videnskab – og kræver naturligvis en holdindsats som du kan se dig selv være en del af.
Danmarks internationale militære strategiske interesser og menneskerne bag uniformerne i udstationeringerne interesserer dig.

Du har let ved at finde, forstå og formidle de komplicerede faglige sammenhænge på skrift i et let forståeligt sprog.

Du bringer alle dine kompetencer i spil, når du ser, at du kan bidrage til en opgaveløsning.
I denne omgang leder vi som udgangspunkt efter to nye kollegaprofiler:
1) Du er en erfaren specialkonsulent med jura, økonomi eller HR som akademisk baggrund.
2) Du er nyuddannet eller har haft få stillinger med jura, økonomi eller personelmæssig forvaltning som uddannelsesmæssig baggrund.
Der er ikke en mere detaljeret form som du skal passe ned i. – Vi skaber sammen en plads til dig i sektionen, som passer til dig og det, du gerne vil i fremtiden.
Det er en fordel, hvis du har kendskab til Forsvarsministeriet eller underlagte styrelser – men det er ikke afgørende.

Du får succes i stillingen ved at opnå detaljeindsigt i de forvaltningsmæssige rammer og ved at være pragmatisk og løsningsorienteret inden for rammerne. Er rammerne ikke hensigtsmæssige, forstår du, hvordan de kan tilpasses. Dit mål er at skabe det bedst mulige grundlag for de udstationeredes opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikere i Staten. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, samt at du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Sektionschef, major Lars Krarup, telefon 72 81 25 67.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent, Nur Arabaci Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 99 35.

Ansøgningsfristen er d.31. maj og samtaler afholdes i starten af juni.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Du opfordres til at vedhæfte dokumentation for relevant uddannelse. Du har også mulighed for at vedhæfte andre relevante dokumenter eller du kan medbringe disse ved en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

31.05.2023

Indrykningsdato

08.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent