Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Banjermester til Søværnets Overvågningsenhed (SOE)


Banjermester til Søværnets Overvågningsenhed (SOE)

Nu har du muligheden for at søge en spændende stilling som Banjermester / administrationsbefalingsmand ved MOC, hvor du er en del af ledelsesgruppen og har muligheden for at bidrage til at videreudvikle tjenestestedet og underlagte Kystudkigsstationer (KUS).
Om os
Maritimt Overvågningscenter er geografisk placeret syd for Frederikshavn og vores primære opgave er at producere et maritimt overblik over skibe, der sejler i de danske farvande. Dette billede danner grundlag for at Forsvaret, Politi, Told og Skat, Beredskabet mm. kan udøve myndighed til søs.
Maritimt Overvågningscenter er en del af Søværnets Overvågningsenhed, 3. Eskadre, og vi er i alt ca. 75 medarbejdere, fordelt ved MOC og underlagte KUS.
Om stillingen
Som Banjermester ved MOC er du et centralt omdrejningspunkt i forhold til de administrative opgaver. Du sætter en ære i at give MOC og underlagte KUS de mest optimale funktionsbetingelser for at kunne løse deres opgaver til fordel for alle de myndigheder MOC betjener. Som banjermester/administrationsbefalingsmand er du leder og har ansvaret for én medarbejder. Du har ansvaret for fire hovedopgaver: personaleadministration, arbejdstid, økonomi og arbejdsmiljø.

Du har således ansvaret for alle personaleadministrative procedurer, herunder assistance til NK med rekruttering, ansættelse og modtagelse af nyt personel, koordinering af kursustilmeldinger i samarbejde med SCA Frederikshavn, tjenesterejseadministration m.m.
På området for arbejdstid skal du sikre, at tiden for hele MOC kan godkendes og hele tiden følger udviklingen og kan orientere og rådgive CH og NK.
Inden for økonomiområdet er din opgave at koordinere budgetlægningen internt på MOC og underlagte KUS og eksternt med økonomipartneren. Du skal løbende, i koordination med SOE, sikre overblikket over eget og underlagte KUS budget og rådgive CH i forhold hertil.
Du er arbejdsmiljøleder, assisterende sikkerhedsofficer og din nærmeste leder er chefen for MOC.
Du forestår relationerne til FES f.s.v.a. rengøring, arbejdsmiljø og områder af administrativ karakter.
Her ud over varetager du sagsbehandling inden for eget fagområdet og assisterer CH og NK ved større opgaver.
Om dig
Du er en erfaren og professionel seniorsergent, med et åbent sind og trives godt i et fleksibelt og travlt miljø, hvor det lønner sig at kunne mestre flere bolde i luften ad gangen. Du er basen, hvor medarbejderne kan komme og få vendt deres daglige administrative udfordringer, hvorfor det er vigtigt, at du besidder et roligt temperament og kan tale med alle. Herudover er det vigtigt, at du omfavner nye udfordringer som noget positivt, og besidder en generel ”can do”-tilgang til dit arbejde.
Du er empatisk, har et veludviklet helhedssyn og er ressourcebevidst. Du skal kunne samarbejde på tværs af myndigheder og funktionsniveauer, er systematisk og god til at opbygge og udvikle relationer.
Du skal have en godkendt og tastet forsvarets fysiske basistest, tillige med helbredsundersøgelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte OK Kirsten Kjeldsen på tlf. 20694100 eller CSG Tom Raahauge Jensen på tlf. 20694107.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er d. 4. juni 2023. og vi forventer at holde samtaler uge 24 og 25.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om 3. Eskadre (3 ESK)
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

04.06.2023

Indrykningsdato

04.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent