Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Efterretningsbefalingsmand til operativ efterretningscelle ved ISRBTN ved 1 Brigade i Varde


Efterretningsbefalingsmand til operativ efterretningscelle ved ISRBTN ved 1 Brigade i Varde

Er du interesseret i at arbejde i et operativt efterretningsmiljø hvor analyse af modstander er i centrum?
Så er stillingen som Efterretningsbefalingsmand/Information Management ved All-Source Intelligence Cell lige noget for dig!
Om os
All-Source Intelligence Cell (ASIC) er en del af 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon, der er en operativ bataljon under 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring.

Bataljonen består af en stab med en større udviklingssektion, en stabsdeling, ASIC og tre underafdelinger, herunder et Unmanned Aerial Systems Kompagni, et Electronic Warfare Kompagni og en tilgået opklaringseskadron fra GHR.

Enhederne er fordelt på tre garnisioner i Varde og Fredericia samt Bornholm. Bataljonens stab og ASIC er garnisoneret i Varde under Efterretningsregimentet.

ASIC er bataljonens centrale analysekapacitet, og består af tolv efterretningsmedarbejdere fra korporal til major, der i fællesskab løser de efterretningsmæssige opgaver for bataljonen og brigaden.

Vi er kendetegnet ved en meget flad struktur og uformel omgangstone. Ansvar og opgaver delegeres efter kompetencer og kunnen, og ikke nødvendigvis rang. Der er højt til loftet, plads til og tilskyndelse til initiativ, selvstændighed og kreativitet.

ASIC primære opgave er, på baggrund af informationer fra bataljonens indhentningsmidler, at opdatere og vurdere det efterretningsmæssige situationsbillede for brigadens igangværende operation.

Derudover gennemfører vi efterretningsmæssig analyse i forhold til brigadens kommende operationer, med hovedvægten lagt på modstanderens organisation, doktriner og kapaciteter. Herunder støtter vi bataljonens indhentningsmidler med vurdering af trusler mod dem.
Som led i den daglige drift deltager ASIC i planlægning og gennemførelse af uddannelsen i den taktiske efterretningstjeneste for brigadens efterretningspersonel.

ASIC arbejder ud fra en sikret bygning i Varde, og står til, i løbet af 2022, at skulle arbejde med afsæt i to Piranha 5 PMV under den operative indsættelse. Enheden arbejder opdelt i to mindre hold i tæt samarbejde med bataljonens operationssektion.

Tjenesten omfatter kontorarbejde, funktions- og enhedsuddannelse samt øvelsesaktivitet i ind- og udland. I kortere perioder kan der være et højere aktivitetsniveau, hvorfor der i andre perioder er høj fleksibilitet i forhold til arbejdsdagen. Der planlægges overordnet på afspadsering af merarbejde.

Stillingen har en stor grad af selvstændighed og mulighed for egen faglig fordybelse og udvikling. Du vil som en del af dit virke få et godt indblik i hvorledes det operative stabsarbejde foregår i brigade og bataljon. Der er gode muligheder for personlig videreuddannelse, hvilket der også gøres det bedste for at skabe rum til.

Ved tiltrædelse i stillingen bliver der lagt en plan for et kompetenceudviklingsforløb. Da sektionen i sin nye struktur indeholder sergent-, oversergent- og seniorsergentstillinger er der gode muligheder for et karrierespor i specialet, gerne afbrudt af afstikkere til andre enheder som eksempelvis bataljonens indhentningskapaciteter.
Om stillingen
Din primære operative opgave er at være ansvarlig for information management. Det vil sige at varetage modtagelsen, registreringen og fordelingen af indkomne informationer og efterretninger, der skal anvendes under såvel planlægning som gennemførelse af operationer.

Det er en opgave, der løses i samarbejde med en anden medarbejder på den pågældende PMV du arbejder fra. Opgaven kræver en god helhedsforståelse for den taktiske operation, der gennemføres, så du kan skelne hvilke informationer, der bør prioriteres og hvem viden bør fordeles til.

Samtidig støtter du ASIC samlede indsats med at skabe et billede af modstanderen. Du skal således også være i stand til at kunne gennemføre grundlæggende analysearbejde såfremt du skal overtage analyseopgaver eller støtte analytikerne.

Derudover skal EBM/IM kunne varetage funktionen som vognkommandør og TMG-skytte på den PMV vedkommende arbejder fra.

Under garnisonstjeneste vil du blandt andet skulle virke som instruktør i diverse fag, primært med efterretningsmæssigt indhold.

Der pågår stadig udviklingsarbejde omkring bataljonens organisation og de efterretningsmæssige kapaciteter, og hvorledes arbejdsgangene skal foregå i rammen af brigadens nye føringskoncept. I forhold til dette, koblet med den store forventning om selvstændighed, er du i høj grad med til selv at skabe stillingen, og hvorledes den passer ind i resten af enheden.
Om dig
Du er erfaren sergent med et par års tjeneste i bagagen, der nu har fået lyst til at udvide din faglige kunnen ud over noget helt andet end gruppe- og delingsniveau.

Du er god til at planlægge og har sans for struktur og analyse. Dine militære instinkter er intakte, og dine soldatermæssige færdigheder er gode. Du skal dog være klar til at indgå i et arbejde, hvor den praktiske tjeneste i felten ikke er i hovedfokus, men prioriteten er på uddannelses-, planlægnings– og føringsopgaver i et operativt stabsmiljø.

Det er vigtigt, at du formår at arbejde i et til tider intenst miljø, hvor du skal holde mange bolde i luften på en gang og overholde deadlines. Derudover skal du kunne arbejde struktureret i forbindelse med håndtering af formidling af informationer.

Ansøgeren forudsættes at besidde gode kommunikative evner, herunder beherske engelsk i skrift og tale, samt besidde gode IT-færdigheder.

God taktisk forståelse samt interesse for emnet vil være en fordel. Der er dog ikke krav om egentlige kompetencer inden for emnet. Disse tilegnes løbende i stillingen.

En sund interesse for materielkendskab vil være en fordel.

Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes til minimum HEMMELIGT og opretholde denne godkendelse under hele din ansættelse.

Det er ønskeligt, at du besidder erfaring fra internationale operationer og tidligere har beskæftiget dig med efterretningstjeneste, men det er ikke et krav.

De vigtigste fokuskompetencer er: kommunikation, analytisk tænkning og helhedsorientering.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for All-Source Intelligence Cell, major J. G. Have på tlf. 91 33 45 76 eller mail EFR-1B-100A@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 92 82 eller mail FPS-TBJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 4. juni 2023. Samtaler afholdes løbende.

Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.


EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og
www.flyttilvarde.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, Tlf. 7994 6505 Mobil. 3034 4625, Mail. nste@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

04.06.2023

Indrykningsdato

04.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent