Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sanitetsbefalingsmand til 1. Panserinfanterikompagni ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde.


Sanitetsbefalingsmand til 1. Panserinfanterikompagni ved I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde.

Brænder du for sanitetstjeneste og forsyningstjeneste?
Så er stillingen som sanitetsbefalingsmand noget for dig.
Om os
1. Kompagni ved I/Den Kongelige Livgarde er Hærens Fløjkompagni og har en lang og stolt historie bag sig.

Vi er et af i alt tre panserinfanterikompagnier, som indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrke. Vi er organiseret med tre panserinfanteridelinger med hver fire infanterikampkøretøjer (IKK) samt en kommandodeling med IKK, PIRANHA V og MAN HX.

Kompagniets værdier er Loyalitet, Ære, Mod, Professionalisme og Sammenhold. Vi ved at ingen er bedre end deres seneste præstation, og vi bestræber os altid på at levere det bedste. Vi er kendetegnet ved en behagelig og fri omgangstone, men en meget professionel og ærekær tilgang vores virke.

Kompagniet har som organisation stor udsendelseserfaring og har senest været udsendt samlet på ISAF 4, 10 og 15, eFP hold 3 og senest NFP hold 2. Derudover har dele af kompagniet været udsendt på OIR 3.

Kompagniet går en spændende tid i møde: Der er udfordrende opgaver med kort såvel som langt perspektiv.

På kort sigt er opgaven at fastholde kompagniets kampparathed og løfte uddannelsesniveauet hos vores nytilkomne kolleger, så vi til stadighed kan kæmpe og vinde samt løse beredskabsopgaver i NRI- og VIDAR-regi. På længere sigt skal kompagniet deltage i spændende øvelser og skydeperioder i ind- og udland.

For yderligere information henvises til uddannelsesdirektiv, AKOS mv. på 1/I/LG hjemmeside på FIIN samt @1.panserinfanterikompagni og hashtagget #fløjkompagniet på Instagram.
Om stillingen
Kompagniets sanitetsbefalingsmands opgaver er:
- Som næstkommanderende for forsyningssektionen, støtte sektionsføreren i kompagniets forsyningstjeneste, herunder koordination med kompagniets ledelse og bataljonens S4.
- Bistå sektionsføreren med ledelse og udvikling af sektionens personel.
- Være stedfortræder for sektionsføreren ved dennes fravær under garnisons- og feltmæssige forhold.
- Under indsættelser kunne styre kompagniets R3P.
- Fungere som faglærer indenfor kompagniets sanitetsuddannelse.
- Bidrage generelt til uddannelse af kompagniets konstabler og gruppeførere, under enhedsuddannelse og skydeperioder.
- Bistå i opgaveløsningen omkring kompagniets KSN, når kompagniet er indsat.
Om dig
Du er udnævnt til sergent og du har en tilfredsstillende tjeneste bag dig. Alternativt kan en korporal eller ældre overkonstabel ansættes på uddannelseskontrakt.

Du er struktureret og kan arbejde selvstændigt under princippet for frihed under ansvar.
Du besidder initiativ og formår selvstændigt at udnytte tjenestens rammer og din egen tid bedst muligt. Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed.

Det er et krav, at du har kørekort i kategori B.

Det er ønskeligt, at du har erfaring fra stående reaktionsstyrke, har kørekort kategori C+CE, er omskolet til infanterigruppens våben, har gyldigt førstehjælp, TSE og sygehjælper Q, samt har gennemført kursus FSK 270 (SAN INS) og TRR 420 (FAGLÆ SAN). Det er ligeledes en fordel, hvis du har kendskab til SAP og er omskolet til MAN HX/SX.

Såfremt du ikke er i besiddelse af dele eller alle af de ovenstående ønskelige kvalifikationer, vil disse indgå som en del af din uddannelses- og udviklingsplan. Denne vil blive lavet sammen med din sektionsfører og kompagnibefalingsmand. Dette er for at tilpasse planen til dine ønsker og kompagniets behov. Du bør derfor være forberedt på en større mængde af kursus- og uddannelsesaktivitet, særligt indenfor de første 12 til 18 måneder af din tjeneste ved kompagniet.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere et godt resultat. Du kan håndtere frihed under ansvar, og du ved at dit veludførte arbejde betyder at kompagniet får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en overkonstabel eller korporal med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre og bestå grundlæggende sergentuddannelse. Ansættelsen sker i så fald på lønvilkår jf. overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Ole Westh Gotthardt på mail LG-1B-100A.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-STA@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 1. juni 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Er til besættelse snarrest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

01.06.2023

Indrykningsdato

03.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent