Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Mission Planner sergent ved Eskadrille 724 - Helicopter Wing Karup


Mission Planner sergent ved Eskadrille 724 - Helicopter Wing Karup


Har du lyst til et attraktivt job i et operativt miljø?

Kan du fungere under pres i et dynamisk hverdag og samtidig levere kvalitetsprodukter hver gang? Har du interesse for IT der understøtter flyoperationer?

Hvis ja til ovenstående, er jobbet som Mission Planner og sergent nu ledigt ved Eskadrille 724.
Om os

Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere.

Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Helicopter Wing Karup støtter Specialoperationskommandoen, Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets Aktionsstyrke samt udøver sø redningstjeneste.

Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til Forsvaret.

Eskadrille 724 blev officielt oprettet den 7. august 2003, og havde inden da en fortid som Hærens Flyvetjeneste.

Enheden er den ene af Forsvarets tre helikoptereskadriller og leverer sammen med Eskadrille 722 og Eskadrille 723, alt helikopterflyvning til Forsvaret.

Enheden opererer til dagligt 11 stk. FENNEC helikoptere, med følgende opgavekompleks:

- Observation/Rekognoscering
Ved rekognosceringsopgaver overflyver helikopteren et område for at indsamle informationer til brug for landtropper, der skal kunne manøvrere i området.
Det kan for eksempel dreje sig om at fastslå hvordan vejforholdene er, mulige IED områder osv.


- Sikring og let transport
Helikopterne bruges til persontransport og mindre transportopgaver, herunder også VIP-opgaver, blandt andet for kongehuset. FENNEC-helikopterne anvendes også til sikring i samarbejde med landbaserede enheder.
I denne sammenhæng er helikopteren en flyvende observationspost, eventuelt med bevæbnede vagter om bord, når for eksempel en lejr eller en konvoj skal bevogtes.


- Støtte til politiet og specialkorps
Eskadrille 724 hjælper på daglig basis Politiet ved forskellige eftersøgningsopgaver. Det kan blandt andet dreje sig om bortgåede personer eller eftersøgning af flugtbiler efter røverier osv. Endvidere arbejder Eskadrille 724 sammen med Politiets Aktionsstyrke, Jægerkorpset og Frømandskorpset.

Ud over ovenstående opgaver, deltager Eskadrille 724 ligeledes i øvelser med Hæren og Søværnet. Dette med henblik på at støtte de andre enheder, og samtidig træne og opbygge færdigheder for eskadrillens ansatte.
Om stillingen

Som Mission Planner skal du arbejde med at skabe forudsætninger for at Eskadrille 724 på hard- og softwareområdet, har de IT værktøjer tilgængelige der muliggør at eskadrillen kan udføre taktiske helikopteroperationer.

Du vil i samarbejde med besætningsmedlemmerne og øvrige faggrupper tilknyttet eskadrillen samt eksterne enheder, skulle tilvejebringe og udfærdige de informationer der muliggør helikopteroperationerne.

Du skal på sigt være i stand til at finde nye veje og selvstændigt komme med forbedringer til de produkter, der udfærdiges i planlægningsfasen. Dette arbejde vil foregå i tæt samarbejde med besætningsmedlemmerne og lederen af Mission Planning i eskadrillen.

Du skal endvidere støtte op om vedligeholdelsen af materiel i eskadrillen, primært i forhold til planlægning og vedligeholdelsesrekvisitioner.

I det omfang der er behov og tid, vil du også skulle støtte arbejdet i eskadrillens DUTY OPS, der er omdrejningspunktet for eskadrillens daglige flyoperationer.

Arbejdet vil være fordelt på daglig tjeneste, deltagelse i øvelsesaktiviteter samt evt. international tjeneste efter behov.
Om dig

Du skal være proaktiv, omstillingsparat og kunne arbejde selvstændigt og struktureret i et ofte meget omskifteligt arbejdsmiljø, hvor du skal være i stand til at håndtere flere opgaver af gangen. Du skal kunne kommunikere klart i skrift og tale, samt være god til at samarbejde generelt.

Eskadrillens grundlæggende IT værktøjer omfatter Microsoft Office pakken og Sharepoint samt Wing ressource allokerings-/styringssystem. Det vil derfor være ønskeligt, at du har kompetencer inden for visse af disse områder.

Stillingen indeholder en vis kontaktflade med andre enheder, herunder specialoperations korps. Du skal derfor betragte dig selv som værende tilpas udadvendt og hvilende i dig selv, således at du er i stand til gå forrest i samarbejdet med en professionel adfærd.

Tidligere tjeneste:
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med flyoperationer og gerne Mission Planning, men det er ikke et krav.

Erfaring som IT superbruger i forhold til både hard- og software vil også være en fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Ole Dalegaard Rasmussen (ELO) på tlf.: 30 27 44 12. Du kan også sende en mail på HW-724-001@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kontorfuldmægtig Cecillia Sofie Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CES@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 1. juni 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. juli 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker.

Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.

Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste.

Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

01.06.2023

Indrykningsdato

02.05.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent