Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Faglærer til Survival Evasion Resistance and Extraction i Karup


Faglærer til Survival Evasion Resistance and Extraction i Karup


Operations Support Wing søger en faglærer til Survival Evasion Resistance and Extraction sektionen ved Tactical Support Squadron.
Om os

Operations Support Wing er Flyvevåbnets største enhed, og har som hovedopgave at opstille kapaciteter inden for områderne Tactical Support, Air Base Support og Mission Support.

Operations Support Wing indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, Dansk Meteorologisk Institut, Radiosonde og Bevogtningstjenesten.

Endvidere forestår wingen uddannelser i form af Flyvevåbnets Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser.

Tactical Support Squadron består af Air Mobile Protection and Recovery, som løser sikrings- og undsætningsopgaver i rammen af den flyoperative opgaveløsning.

Desuden varetages Flyvevåbnets Survival Evasion Resistance and Extraction (SERE) uddannelser samt uddannelsen af Forsvarets Joint Terminal Attack Controllers.

SERE sektionen forestår grundlæggende uddannelse og overlevelsestræning for piloter og besætningsmedlemmer.

Uddannelserne gennemføres i kursusblokke, hvor deltagerne undervises i at tage vare på sig selv i nødsituationer, herunder anvendelse af nødudrustning og nødprocedurer.

Sektionen hører til på Flyvestation Karup, men deltagelse i øvelses- og kursusaktivitet i ind- og udland bør forventes.
Om stillingen

Du skal virke som faglærer, men med tyngde i instruktørvirket indenfor SERE. Der er mulighed for at tilpasse opgaverne til dine interesser, i det omfang det understøtter de opgaver der ligger i planlægning og gennemførelse af SERE uddannelserne.

Du vil desuden blive inddraget i planlægning og gennemførelse af større og mindre øvelser for hele eskadrillen.

Under SERE uddannelserne skal du være parat til at understøtte alle elementerne i uddannelsen, og du skal forvente øvelser med fart på og længere perioder uden søvn.

Der er stor kontaktflade til mange andre enheder som støtter uddannelsen, hvorfor gode samarbejdsevner er et nøgleord.

Du vil indgå i et team bestående af fire andre befalingsmænd, en konstabel (indgangsstilling) og fem rådighedsstillinger, hvor professionalisme og fastholdelse af et højt fagligt niveau vægtes tungt.

Du vil blive sendt på relevant efteruddannelse der giver dig værktøjerne til at virke inden for fagområdet.
Om dig

Du er en engageret og professionel i din tilgang til tjenesten.

Du har lyst til at tilegne dig ny viden og lære fra dig.

Du er god til at stå foran mennesker og undervise.

Du kan lide at være ude i alt slags vejr og har overskud til at tage ansvar i pressede situationer.

Du behersker både dansk og engelsk, mundtligt såvel som skriftligt.

Du skal have en gyldig, registreret helbreds- og tandundersøgelse, samt grundvaccination. Hvis ikke, skal dette kunne gennemføres efter ansættelse.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET. Du skal desuden til enhver tid kunne bestå Forsvarets fysiske basiskrav.

Såfremt du ikke allerede har de basale forudsætninger på plads, vil du skulle gennemgå og bestå Flyvevåbnets SERE Grunduddannelse på niveau B og C, instruktøruddannelse samt supplerende efteruddannelser afhængig af dit CV.
Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte oversergent Tue Christensen på telefon 72 84 47 95 inden for almindelig daglig tjenestetid eller på mail osw-ots-004@fiin.dk.


Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kontorfuldmægtig Cecillia Sofie Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CES@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 1. juni 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. august 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.06.2023

Indrykningsdato

21.04.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent