Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Værnsfælles stabskursus og udstationering i Paris


Værnsfælles stabskursus og udstationering i Paris

Har du ambitioner om at blive major/orlogskaptajn (M331), og er du åben for alternativer til MMS?
Så er det muligt at søge en plads på det franske generalstabskursus École de Guerre, Paris, som en del af en fire års udstationering ved operationscentret i den franske forsvarsstab (CPCO).
Om os
Udviklings- og Planlægningsstaben udbyder på vegne af Forsvarskommandoen en plads på det franskegeneralstabskursus École de Guerre i Paris.
Om stillingen
Uddannelsen gennemføres som fuldtidsstudie ved École de Guerre i Paris fra august 2024 til den juni 2025 og svarer til den danske Master i Militære Studier ved Forsvarsakademiet.

Undervisningen ved École de Guerre foregår på fransk, hvilket fordrer gode franskkundskaber mundtligt og skriftligt.

Inden uddannelsesstart kan eleven gennemgå et seks måneders sprogkursus i Frankrig i perioden februar 2024 til juli 2024. Kandidater med et tilstrækkeligt fransk-niveau behøver ikke sprogkurset.

Ansøgere, der vurderes egnede, skal forvente at gennemgå en sprogtest ved den franske ambassade i København, forventeligt i uge 41 eller 43 2023.

Se mere om Ecole de Guerre på skolens hjemmeside:
http://www.dems.defense.gouv.fr/ecole-de-guerre/

Uddannelsen er kompetencegivende for efterfølgende ansættelse og udnævnelse som
Major eller orlogskaptajn i løngruppe 5.
Om dig
Uddannelsen kan søges af officerer fra alle værn, der er udnævnt kaptajn eller kaptajnløjtnant efter tjeneste en årrække i graden.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til fransk forsvars- og sikkerhedspolitik, herunder kendskab til Forsvarets samarbejde med Frankrig. Det vil desuden være en fordel, hvis du har erfaring med operationsplanlægning.

I udvælgelsen indgår en vurdering af dine bedømmelses- og vandelsmæssige forhold samt dit udviklingspotentiale. Desuden vil Forsvarskommandoens Operationsstab (J5) blive hørt i processen vedrørende potentiale for tiltrædelse ved CPCO.

Endelig optagelse på uddannelsen er betinget af helbredsmæssig godkendelse, samt beståelse af sprogtest. Desuden skal du være sikkerhedsgodkendt til Hemmeligt.
Ansættelsesvilkår
Uddannelsesstillingen besættes efter protokollatet af 27 oktober 2015 om officerer,
beredskabsofficerer, auditørfuldmægtige, elever på grundlæggende officersuddannelse, elever på sprog- og reserveofficersuddannelserne samt officersaspiranter ved Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriet, i henhold til gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret inden for hovedfunktionsniveauet (sekondløjtnant til og med major/orlogskaptajn), kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse
og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Uddannelsen tilrettelægges som en udstationering efter udetillægsordningen, jf. FPSBST 566-2. Du kan læse mere om udstationering under udetillægsordningen på HR-portalen på FIIN (artiklen Udstationering under udetillægsordningerne).
Der er mulighed for at medbringe familien til Frankrig.
Under uddannelsen er du arbejdstidsneutral, hvilket indebærer, at der ikke kan optjenes merarbejde og arbejdstidsbestemte ydelser.

Under gennemgang af uddannelsen tillægges du midlertidigt grad af major eller orlogskaptajn. Efter tilfredsstillende gennemgang af uddannelsen udnævnes du fast til major/orlogskaptajn (løngruppe 5), du beordres i stillingen som forbindelsesofficer til CPCO, og du tillægges midlertidig grad af oberstløjtnant/kommandørkaptajn for perioden du bestrider stillingen ved CPCO. Det forventes, at du bestrider stillingen i en to- til treårig periode, frem til næste officer har gennemført uddannelsen på École de Guerre i Paris.

Et år før udstationeringens udløb vil FPS i samarbejde med dit værn eller Forsvarsstaben åbne en dialog om din kommende stilling efter endt udstationering.


Øvrig information:
Tidspunktet for kursusstart er august 2024. Du skal være flyttet til Frankrig en uge forinden kursusstart.

For supplerende oplysninger angående proces, optagelse og udstationering kan du kontakte major Lars Krarup på FIIN: FKO-U-CHSTR3, sektionschef, Strategisk Udstationering ved Forsvarskommandoens Udviklings- og Planlægningsstab.

For oplysninger om selve kurset og din efterfølgende tjeneste ved CPCO, kan du kontakte OL T. Guilbert på FIIN: FKO-O-J5CPCO.

Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår under udstationering mv. kan uddybes ved henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR konsulent KN Palle Hvirvelkær på tlf.: 728 19140.


Ansøgning:
Motiveret ansøgning og CV vedhæftes tillige med seneste FOKUS, der ikke må være mere end 6tmåneder gammel.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket - Søg den ledige stilling - i højre side.
Ansøgningsfrist er 10. august 2023.
Udviklings- og Planlægningsstaben ved Forsvarskommandoen vil, i samarbejde med Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen og Forsvarsministeriets Personalestyrelse, behandle ansøgningerne og forventer at besvare disse i november 2023 (Efter sprogtest).
Alle ansøgere får kvittering for modtagelse til den mailadresse, som ansøgeren har indtastet i det elektroniske ansøgningsskema.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.06.2023

Indrykningsdato

12.04.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent