Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Vagtbefalingsmænd til Søværnets Center for Våben (genopslag)


Vagtbefalingsmænd til Søværnets Center for Våben (genopslag)

Attraktiv stilling som sergent i Bevogtningselementet på VBC. Så bliver du en del af en professionel militær vagt som dækker Sjællands Odde.
Om os
Med det i dag anvendte operative træningsregime, er Søværnets Centre blevet forudsætningsskabende for såvel uddannelse som operativ træning af Søværnets sejlende enheder. Det fordrer ikke bare erfarent personel med de rigtige kvalifikationer og de rigtige tjenesteforløb, men også en fleksibel og service-minded tilgang, så uddannelse og træning kan gennemføres på enhedernes præmisser.

Søværnets Center for Våben (VBC) er forankret direkte under Søværnskommandoen, men beliggende i de mest naturskønne omgivelser på Sjællands Odde.

Vi er en velfungerende arbejdsplads med selvstændige og dygtige medarbejdere. Vi gennemfører uddannelse inden for artilleri- og missilsystemer og støtter enhederne med tekniske Sea Riders i forbindelse med den operative opkøring (internal Battle). Vi opererer luftmålsdroner, styrer overfladedroner, kontrollerer undervandsdroner og udlægger/slæber skivemateriel med henblik på at lægge pres på enhedernes ”External Battle”.

Vi stræber efter, at alle kan være stolte af og trygge ved at være ansat på VBC – hver dag. Derfor har vi nultolerance overfor krænkende adfærd af enhver art. Vi trives med en uformel omgangstone, og vi går op i at være professionelle og i at gøre de rigtige ting rigtigt, første gang.

Vi tilbyder en spændende hverdag i et dynamisk miljø med frihed under ansvar og stor berøringsflade med andre myndigheder – både nationalt og internationalt.
Om stillingen
Vagtstyrken er en unik enhed, som næsten aldrig er samlet, men alligevel arbejder efter de samme normer og værdier.

Vagtstyrken består af op til 21 personer fordelt på op til 14 vagtmænd og 6 vagtbefalingsmænd samt 1 Leder af Vagtelementet som er seniorsergent.

I tjenesten som vagtbefalingsmand indgår der ledelse af vagtstyrken samt varetagelse af almindeligt forekommende opgaver inden for vagttjeneste.

Som vagtbefalingsmand skal du støtte og vejlede dit vagtpersonel samt være garant for, at den militære sikkerhed ikke kompromitteres. Derfor skal du have et naturligt blik for forhold der afviger fra normalbilledet.

Tjenesten som vagthavende befalingsmand giver dig frihed under ansvar og du har rig mulighed for at få indflydelse på tjenesten.

Tjenesten som vagthavende befalingsmand giver dig mange muligheder for at finde dig tilrette i dit liv samtidigt med at får en fornuftig og sikker indtægt.

Vi ser gerne vagtbefalingsmænd, der måske har brug for en kamppause, er i gang med en uddannelse eller et studie, ønsker at prioritere familielivet eller bil, hus og have. Det kan også være, at du har fritidsinteresser, der kræver ekstra tid, eller at du er ved at opbygge dit eget private firma.

Du vil få mulighed for at bidrage til den operative opgaveløsning ved VBC i perioder hvor dette er nødvendigt.

Din nærmeste leder bliver lederen af vagt- og bevogtningselementet.

Stillingen kan også søges af en erfaren marinekonstabel. I så fald vil der ved ansættelse blive udarbejdet en uddannelsesaftale. Din motivation og faglige niveau er vigtigere end grad.
Om dig
Vi lægger vægt på, at du har interesse og flair for sikkerhedsarbejdet og de forventninger der stilles hertil.
Det er således vigtigt, at du har en naturlig forståelse for den militære sikkerhed. Det gælder både på kasernens område og ude på ”den anden side af hegnet”.

Du forventes at være ansvarsbevidst og i stand til at arbejde selvstændigt, såvel som i samarbejde med resten af vagtholdet, samt kunne bevare overblikket.

Som ansat ved VBC er du med-garant for et godt arbejdsklima. Derfor er det vigtigt, at du har et positivt sind og et behageligt væsen, som kan bidrage til en god stemning på i dagligdagen.

Du vil i din funktion skulle kunne støtte og vejlede medarbejdere og gæster. Ligeledes skal du kunne påtale og irettesætte uhensigtsmæssig og kompromitterende adfærd. Håndteringen af disse facetter vil udgøre bevogtningens ansigt udadtil.

Andre kvalifikationer
Krav
• Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til klassifikationen HEMMELIGT

Ønskelige
• Kørekort B
• BEVOGTNINGSUDDANNELSE FLV MODUL 1
• BEVOGTNINGSUDDANNELSE FLV MODUL 2
• Uddannelse på pistol SIG SAUER P320

Helbredskrav:
• Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse
• Gældende helbredskrav for ansættelse i Forsvaret, herunder kunne erklæres fuldt egnet til international tjeneste.

Såfremt du findes egnet vil du blive indkaldt til en samtale hvor du skal bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav samt en K6 skydning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marinekonstabel med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Odsherred.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere omstillingen, er du velkommen til at kontakte OK Rasmus Moll Jakobsen, tlf. 72 85 55 10 /, 24 88 03 12 eller NK OK Mads Buhl Jørgensen, tlf. 72 85 55 02 / 41 77 33 63.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 1. april 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Odsherred, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

01.04.2023

Indrykningsdato

17.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent