Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Stabsofficer til J7 - Uddannelses- og øvelsessektionen i staben ved Specialoperationskommandoen


Stabsofficer til J7 - Uddannelses- og øvelsessektionen i staben ved Specialoperationskommandoen

Specialoperationskommandoen søger en kaptajn/kaptajnløjtnant (M321) som stabsofficer til J7- Uddannelses- og øvelsessektionen.
Om os
Specialoperationskommandoen blev etableret med henblik på at styrke og øge Danmarks specialoperationskapaciteter. Specialoperationskommandoens opgaveløsning bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.

Specialoperationskommandoen består af en Kommandostab - der er bosiddende på Flyvestation Aalborg, Frømandskorpset samt Jægerkorpset- med Slædepatruljen Sirius.

Specialoperationskommandoen styrkeproducerer og opstiller specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber både nationalt og internationalt. I den forbindelse er Specialoperationskommandoens stab ved at opbygge evnen til at kunne opstille en Special Operations Component Command – Smaller Joint Operations (-). Derudover skal staben bidrage til opstilling af en trilateral Composit–Special Operations Component Command (C-SOCC) – sammen med Holland og Belgien, som også skal være fuld operativ ved udgangen 2025 med henblik på at gå i beredskab i 2026. Grundlaget for C-SOCC vil med baggrund i udviklingen af NATO regionale forsvarsplanlægning og New Force Model kunne ændre sig.

Specialoperationskommandoens stab består af J1 til J7, et administrativt fællesskab samt partnerelementer inden for økonomi og HR.

Specialoperationskommandoens J7 – Uddannelses- og øvelsessektion er en ud af to sektioner i Planlægningsafdelingen. Sektionen består af syv faste medarbejdere; Fire majorer/orlogskaptajner (M331), to kaptajner/kaptajnløjtnanter (M321) og én chefsergent (M232). Sektionen refererer i det daglige til chefen for Planlægningsafdelingen.

Sektionen er ansvarlig for kommandoområdets rekruttering, uddannelses- og øvelsesvirksomhed herunder planlægning, koordination samt inspektions- og kontrolvirksomhed for Special Operations Task Group niveauet (taktisk niveau) foruden kommandostabens interne stabsuddannelse (højeste taktiske niveau henholdsvis det operative niveau).

Sektionens hverdag er præget af dedikerede og dygtige kollegaer med et stærkt teamwork, høje kvalitetskrav, et stort netværk og ikke mindst godt humør.
Netværket er baseret på et godt og konstruktivt samarbejde på tværs af staben såvel som med Jægerkorpset, Frømandskorpset samt eksterne samarbejdspartnere. Sidstnævnte med afsæt i en stor kontaktflade med nationale og internationale relationer.
Om stillingen
Dine opgaver vil spænde vidt, men vil afhængigt af dine specifikke kompetencer og øvrige medarbejderes kompetencer delvist kunne tilpasses og udvikles.

Aktuelt omfatter opgaverne:

- Projektofficer for øvelser (Officer with Primary Responsibility) med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og koordination af nationale eller internationale øvelser, herunder:

– Stabsuddannelse- og træning for Special Operations Task Groups henholdsvis SOCC.
– Certificering.

- Bidrage til udarbejdelsen af sektionens bidrag til Specialoperationskommandoens Operationsplan og Operation Order.
- Primær sagsbehandler inden for uddannelse- og øvelser i relation til én af værns kommandoerne.
- Designering i en relevant stilling i SOCC/C-SOCC.

På lige fod med sektionens øvrige medarbejdere vil du skulle repræsentere sektionen/Special-operationskommandoen i Opera¬tional Planning Teams, Exercise Planning Teams eller Core Planning Teams med ansvar for uddannelse og/eller øvelsesplanlægning, foruden du repræsenterer Specialopera¬tions¬kom¬mandoen i nationale såvel som internationale fora.

Du skal forvente nogen rejseaktivitet både nationalt og internationalt. Du skal ligeledes forvente, at der vil være stabsuddannelse og øvelser i forbindelse med opbygning af stabens egen evne til operativ indsættelse.

Samlet set vil du blive en del af et miljø, hvor du vil have en høj grad af frihed under ansvar i din opgaveløsning – herunder en fleksibel tilgang til tilrettelæggelse af arbejdstiden, og hvor der bliver lagt vægt på at udvikle dine personlige og faglige kompetencer. Det vil sige, du vil få mulighed for at udvikle dine erfaringer på styringsniveau II, og herunder din forståelse for specialoperationer såvel som operationer i værnsfælles regi på taktisk og operativt niveau. Udviklingen af de formelle kompetencer i relation til specialoperationer samt uddannelse- og øvelser vil først og fremmest ske på kurser i ind- og udland.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant (M321) med relevante akademiske og operative forudsætninger herunder gerne med erfaring fra stabstjeneste på styringsniveau II eller III myndighed eller en operativ stab.

Som sagsbehandler er du helhedsorienteret og arbejder med afsæt i en høj faglig ambition. Du er ansvarsbevidst, struktureret, løsningsorienteret og selvmotiveret. Du fremmer et godt samarbejde og har et højt fagligt niveau, som du anvender proaktivt i opgaveløsningen.
Du er besidder gode kommunikationsevner på dansk og engelsk – mundligt såvel som skriftligt, og har gerne erfaring med udarbejdelse af håndakter, stabsnotater, sagsoplæg og skrivelser.

Det vil desuden være en fordel, hvis du tidligere har arbejdet med uddannelses- og/eller øvelsesplanlægning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef major Stig G. Jungersen på tlf.:7285 7140 eller 4138 5875.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Camilla Asker Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9192, eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 10. april 2023. Der afholdes samtaler umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Du kan søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

OM SPECIALOPERATIONSKOMMANDOEN
Specialoperationskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og omfatter en kommandostab, Frømandskorpset, Jægerkorpset og Siriuspatruljen.
Specialoperationskommandoens opgaveløsning er karakteriseret af uventede og innovative metodevalg, tætte partnerskaber, overraskende styrkeanvendelse og bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.
Specialoperationskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion og styrkeopstilling af specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber. Herunder opstillingen af et dansk kernebidrag til NATO Composite Special Operations Component Command, der skal kunne indsætte specialstyrker i internationale operationer og virke på operativt niveau.
Det værnsfælles og tætte samarbejde på tværs af Forsvarets kapaciteter er et helt centralt element i Specialoperationskommandoens motto: ”Styrke Gennem Fælles Indsats”
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

10.04.2023

Indrykningsdato

16.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent