Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Motormekaniker til 3. kampvognseskadron/I/Jydske Dragonregiment (genopslag)


Motormekaniker til 3 kampvognseskadron/I/Jydske Dragonregiment (genopslag)

Ønsker du operativ tjeneste koblet med høj faglighed både i felten og på echelonen. Er du Motormekanikeruddannet. Har du det der skal til, for at indgå i et lille sammentømret hold i vedligeholdelsessektionen?
Om os
Opbygningen af 3 Kampvognseskadron, også kaldet Lilje Eskadronen, startede d. 01 JAN 2022. Eskadronen er organisatorisk forankret i Panserbataljonen og garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro.

Liljeeskadronen har i 2022 opbygget kadrestrukturen mhp. at være klar til at opbygge først to kampvognsdelinger og størstedelen af kommandodelingen fra starten af 2023. Den sidste kampvognsdeling og resterende personel i kommandodelingen vil tilgå eskadronen i løbet af 2023. Eskadronen skal være operativ i 2025 mhp. at indtræde på NRI beredskab i 2025.

Liljeeskadronens historie går tilbage til 1970, hvor eskadronen blev oprettet ved Fynske Livregiment som 3/I/FLR, herefter har eskadronen været tilknyttet Kongens Jydske Fodregiment og sidst Jydske Dragon Regiment både ved III og I panserbataljon.

Ved Lilje eskadronen har vi en fri og uformel omgangstone. Hos os er det professionalisme og faglig dygtighed, der skaber respekten. Vi stiller krav til, at du er engageret og initiativrig.
Vores daglig tjenestetid er fra 0700 til 1430, og du skal desuden deltage i både skydeperioder og øvelser i løbet af året, i både Danmark og udlandet. Du skal forvente, at være væk mere end 10 uger om året.
Om stillingen
Eskadronens kommandodeling er organiseret med en kommandosektion, en forsyningssektion, en føringssektion og en vedligeholdelsessektion. Du vil her indgå organisatorisk i vedligeholdelsessektionen.

Vedligeholdelsessektionen består af en sektionsfører, en gruppefører og ud over dig selv af 3 andre mekanikkerer.

Arbejdet på en første echelon i en kampvognseskadron er udfordrende da der er 14 kampvogne, 6 lastbiler og 1 Piranha samt en mængde bløde hjulkøretøjer. På værkstedet vil du i det daglige få muligheden for at servicere køretøjspakningen og på sigt blive uddannet mekaniker på Leopard 2A7.

Kampvognen er et komplekst køretøj, og der kræves derfor stor teknisk indsigt og interesse.
Hvis du er den rette kandidat, vil du blive tilbudt evt. manglende kurser, samt have indflydelse på deltagelse i kurser og uddannelse, som måske ligger udover stillingen. Vi forventer, du har erfaring fra en tilsvarende stilling men dette er ikke et krav.

Vedligeholdelsessektionen skal også kunne indsættes operativt, hvilket betyder at der også vil være tyngde i den grønne tjeneste i rammen af sektionen og kommandodelingen.
Om dig
Du skal være uddannet konstabel. Du skal have uddannelse som auto- eller lastbilsmekaniker og gerne med erfaring fra kampvogn eller andre bæltekørertøjer, sidstnævnte er dog ikke noget krav. Det er ønskeligt, at du har kørekort kategori B, C, og CE.

Du vil arbejde i en sektion, og skal derfor være i stand til, at skabe gode samarbejdsrelationer til både de andre i sektionen, og de brugere du dagligt vil møde i opgaveløsningen, som sker på tværs af fag- og medarbejdergrupper. Du skal sammen med dine kollegaer sikre en smidig afvikling af vedligeholdelsestjenesten med forståelse for, at de operative og uddannelsesmæssige behov er styrende, hvilket stiller store krav til din fleksibilitet. Du er en fagligt velfunderet soldat og tekniker, som sætter en ære i et stykke arbejde af høj kvalitet.

Det er vigtigt du kan arbejde sammen på tværs af faglige niveauer, og kan håndtere og vejlede yngre soldater i tjenesten, som søger din hjælp. Derved skal du være udadvendt og åben – så den samlede faglighed i eskadronen styrkes bedst muligt.

Du må gerne tidligere have forrettet tjeneste i internationale operationer, eller tjeneste som mekaniker i en enhed under hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse.

Det er vigtigt, at du har, eller kan, erhverve en godkendt og registeret helbreds- og tandundersøgelse samt grundvaccination.

Du skal desuden have en godkendt og registeret, eller kunne, bestå Forsvarets Fysiske Basiskravstest.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Eskadronschef Kaare Brink Østergaard på tlf. 7282 3320 eller via mail JDR-1B-300A@MIL.DK eller eskadronsbefalingsmand Mads Rodholm på telefon 7282 3322 eller via mai JDR-1B-301A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent chefsergent René Ostenfeld Terkelsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-rot@mil.dk eller telefon 3045 3486.

Ansøgningsfrist er 23-04-2023.
Samtaler forventes gennemført i uge 19.
Stillingen ønskes besat den 01-06-2023, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

23.04.2023

Indrykningsdato

16.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent