Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Gruppefører til Uddannelseskompagniet, ved Efterretningsregimentet i Varde


Gruppefører til Uddannelseskompagniet, ved Efterretningsregimentet i Varde

Vi du være med til at præge, udvikle og uddanne værnepligtige soldater i et spændende og udfordrende miljø, så skal du søge stillingen som gruppefører ved Uddannelseskompagniet i Varde.
Om os
Uddannelseskompagniet (UDDKMP) er en del af 2 Military Intelligence Bataljon (2 MIBTN), som er underlagt EFR (Efterretningsregimentet) i Varde.

UDDKMP uddanner både Hærens Basis Uddannelse, Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse og Grundlæggende Sergent Uddannelse, modul 1 (ca. halvanden måneds uddannelse før indtrædelse på Hærens Sergentskole). UDDKMP består af ca. 26 fastansatte, fordelt med 6 officerer, 18 befalingsmænd samt 2 korporaler.

UDDKMP opgave er at uddanne de bedst mulige værnepligtige og dermed skabe et solidt grundlag for at hverve de rigtige værnepligtige både til Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) og til at indtræde på Grundlæggende Sergentuddannelse (GSU), samt at uddanne VPL til at kunne indgå i Totalforsvaret. Derudover har vi som opgave, at gennemføre HRU for vores konstabelelever mhp. at disse kan tilgå de øvrige enheder ved EFR eller det øvrige Forsvar.

UDDKMP motto er: ”Viljen Sejrer” og det betyder for alle i kompagniet, at vi som soldater udviser professionalisme, har mod og vilje til fornyelse, og skaber rum for et godt sammenhold.

Vi kan tilbyde dig mulighed for en længere tjenesteperiode med stor alsidighed og gode muligheder for anvendelse og tilegnelse af en bred række kvalifikationer og kompetencer.
Om stillingen
For at kunne bestride stillingen forventes det, at du kan undervise, være fører, samt vejlede vores unge konstabelelever, efter gældende bestemmelser og anvisninger.

Kompagniet lægger stor vægt på en anerkendende tilgang til ledelse.

Du skal primært virke som gruppefører og instruktør for vores konstabelelever, og være med til at gøre dem til gode soldater og til videre tjeneste i Stående Reaktions Styrke. Vi søger derfor en mellemleder med gode holdninger, en der kan fremstå som rollemodel og være et godt forbillede for de unge konstabelelever.
Om dig
Du er befalingsmand, har gennemført GSU og har minimum to holds erfaring som gruppefører for værnepligtige, alternativt minimum 1 års tjeneste som sergent i Hærens Reaktions Styrke eller i Stående Reaktions Styrke.

Du kan lide at arbejde i en enhed hvor tempoet til tider er meget højt, hvor professionalisme og faglig dygtighed er i højsædet.

Du skal kunne lide at føre og lede i felten, og du skal være indstillet på at gennemføre relevante kurser i KMP interesse.

Du skal være i god fysisk form.

Det er et krav, at du har kørekort B.

Det er ønskeligt, at du har infanteribaggrund, men ikke et krav.

Det er ligeledes en fordel hvis du har FSU/FSK 160, instruktørkursus i førstehjælp inden for de sidste to år, eller Militær Fysisk Træner II/ III kursus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Rune Petersen tlf. 41 38 55 12.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 92 82 eller mail FPS-TBJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 30. marts 2023. Samtaler gennemføres i uge 14 og 15.

Stillingen er til besættelse 1. maj eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.


EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og
www.flyttilvarde.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, Tlf. 7994 6505 Mobil. 3034 4625, Mail. nste@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

30.03.2023

Indrykningsdato

14.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent