Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Chef for stabselement Bornholm på Almegårds kaserne


Chef for stabselement Bornholm på Almegårds kaserne

Er du en erfaren leder med et godt netværk i Hæren og Forsvaret, gerne fra flere myndigheder og eventuelt styrelser? Er du arbejdsom og finder det naturligt at gå forrest i opgaveløsningen? Besidder du en høj grad af ansvarsfølelse, har flair for samarbejde, faglighed, gode menneskelige egenskaber og kunne du tænke dig at blive udfordret i en særdeles spændende, motiverende og udviklende stilling på en kaserne, som skal udvikle sig hastigt i de kommende år? Så læs endelig videre.
Om os
Stabselement Bornholm er organisatorisk underlagt Gardehusarregimentet og er den koordinerende enhed, for samarbejdet og, al militær drift på Almegårds Kaserne. Kasernen huser flere operative enheder og elementer fra forskellige styrelser og myndigheder, herunder III Opklaringsbataljon, Det Bornholmske Hjemmeværn, Søværnets Minørtjeneste samt støttende enheder og elementer som Garnisonsværkstedet (FVT), Forsyningscenter Bornholm (FMI), Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES), Forsvarets Sundhedskommando(FSK) og Forsvarets Personelstyrelse (FPS).

I Stabselementet indgår et administrationselement med ansvar for tastning af arbejdstid og rejseafregning, samt et ledelseselement, hvorunder bl.a. uddannelsesmaterielkontor og den militære sikkerhed er forankret.
Chefen for ledelseselementet er også kasernens Sikkerhedsofficer og dermed ansvarlig for koordinationen af den militære sikkerhed, herunder driften af kasernens hovedvagt.
Den operative del af stillingen er også under udvikling og derfor indgår en reservestruktur bestående af Efterretningssektionen (S2), Operationssektionen (S3) og Logistiksektionen (S4). S2, S3 og S4 er alle udelukkende bemandet med reservister.

Du vil blive chef for ca. 25 fagligt kompetente, motiverede, erfarne, udviklingsparate og gennemsympatiske mennesker, som alle går op i at yde en så god service til kasernens enheder og elementer som overhovedet muligt.

Vores arbejdsdag er travl og præget af tillid, selvstændighed og fleksibilitet. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø i moderne rammer med en gennemsnitlig arbejdsuge på 37 timer og betalt frokostpause. På vores særegne arbejdsplads har du med andre ord tid til et liv ved siden af, uden at du skal give afkald på kompetenceudvikling og udfordrende arbejde.

Stabselementet løser bl.a. konkrete opgaver som: presse- og informationstjeneste, kontakt og velfærd, den militære sikkerhedstjeneste, informationstjenesten, etablissementsmæssige opgaver, uddannelsesmateriel- kontor, besøgsvirksomhed, Interforce, erhvervspraktikanter, personeladministration og –forvaltning, rejsekontor, arbejdsmiljø- og sikkerhedsrådgivning og meget andet.
Om stillingen
Vores nuværende chef fratræder på grund af alder, vi søger derfor en ny, der ønsker at være i spidsen for et sammentømret og velfungerende stabselement.

Som chef er du overordnet ansvarlig for stabselementets virke.

Du er underlagt chefen for Gardehusarregimentet, men referer i det daglige til den stedlige garnisonskommandant, som samtidig er chef for det lokale hjemmeværnsdistrikt. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale godkendt af FKO og HJK, som angiver de rammer, hvorunder du og stabselementet fungerer, altså støtter garnisonskommandanten i hans virke.

Du er ansvarlig for den fortsatte udvikling af stabselementet, og at alle opgaver løses effektivt, med rette kvalitet og til tiden.

Du er et naturligt bindeled mellem garnisonskommandanten og alle enheder og elementer på kasernen, herunder også støtte og koordinationen med styrelser som FPS, FES, FSK, FVT og FMI og har således et tæt samarbejde med alle i garnisonen, såvel som samarbejdspartnere udenfor.

Du er ligeledes ansvarlig for udvikling og fastholdelse af regimentets og kasernens traditioner og korpsånd.
Om dig
Du er udnævnt major M331, og har god forståelse for såvel sagsbehandling, som for tjenesten i en stab, gerne med erfaring fra NIV II og også gerne fra en eller flere styrelser.

Du har en professionel indstilling og er ansvarsbevidst. Du er empatisk og har forståelse for værdiledelse, herunder at personel har forskellige funktionsvilkår.
Du er resultatorienteret, under behørig hensyntagen til personellet, og skal være indstillet på, selv at håndtere en betragtelig del af stabselementets sagsbehandling.

Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer.

Du er imødekommende og hjælpsom i din tilgang, hvilket er særligt vigtigt, når du støtter de lokale chefer i deres udfordringer.

Du besidder viden, interesse og erfaring inden for stabsarbejde og formår, at bygge bro mellem regimentsledelsen, garnisonskommandanten, stabselementet samt vores pragtfulde kunder; enheder og elementer på kasernen.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste udenfor landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested vil være i Rønne.

Overvejer du at flytte til Bornholm? Så kontakt Tilflytterkonsulent Rune Holm på mobil: 3121 8880, eller mail: rh@bornholm.biz eller www.næstestopbornholm.dk

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos regimentschef oberst Jørn Christensen, mobil: 40405570 eller garnisonskommandant oberstløjtnant Ulrik Skytte mobil: 23305594.

Du er også velkommen til at kontakte den nuværende chef for Stabselement Bornholm, major Torben Hedemann Petersen på telefon 2465 4997.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 15. april 2023, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse pr. 1. juni 2023.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

"OM GARDEHUSARREGIMENTET - Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.
Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.
Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
"
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

15.04.2023

Indrykningsdato

14.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent