Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Flyinspektør til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Flyinspektør til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Vil du have en unik mulighed for at få en central rolle inden for Technical Airworthiness Authority (TAA), hvor koordination, struktur og drive er nøgleordene for succes?
Om os
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ”vugge til grav”.
FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850
medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive.

Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede
forsvarsbudget. FMI skal i de kommende år udvikle, indkøbe og implementere en lang række nyt materiel til Forsvaret (herunder også Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen).
Det forventes derfor, at der vil være en stigende opgaveportefølje på luftdygtighedsområdet, med nye flytyper undervejs.

Sikkerheds- og Kvalitetsafdelingen (SK) under Forsvarsministeriet Materiel og Indkøbsstyrelsen (FMI), bidrager til materielanskaffelser, i form af bl.a. skibe, fly, kampvogne, kommunikationssystemer, it-systemer, uniformer og alt det materiel, der indgår i disse og udøver produktkvalitetssikring med henblik på at sikre og styrke den operative opgaveløsning.

Technical Airworthiness Authority (TAA) er en del af Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsens (FMI) stab i Ballerup. Vi er ansvarlige for at sikre indsigt i lovgivning, internationale og nationale regler vedrørende luftdygtighed af statsluftfartøjer.
Vi løser opgaver svarende til den civile kompetente myndighed på luftdygtighedsområdet;
Trafikstyrelsen.

TAA certificerer personer, organisationer og luftfartøjer i henhold FMI’s bestemmelser, der er svarende til internationalt anerkendte bestemmelser for statsluftfartøjer.
Vi planlægger, koordinerer og gennemfører tilsyn og aktioner til verificering af efterlevelse af love, regler og bestemmelser, herunder at gældende forvaltningsgrundlag på området er relevant og effektivt.
Om stillingen
Du bliver medansvarlig for at luftdygtighed inden for FMN ansvarsområde opretholdes og løbende effektiviseres samt tilpasses i forhold udviklingen på området.

Du har medansvar for den fortsatte implementering og udviklingen af forvaltningsgrundlaget for luftdygtighed (DKMAR).

Du er medansvarlig for den interne koordinering af opgaver i TAA og FMI øvrige divisioner og afdelinger samt den eksterne med øvrige relevante styrelser og myndigheder.

Herudover er medansvarlig for:
• Udvikling og udarbejdelse af Forsvarets forvaltningsgrundlag i relation til luftdygtighedsområdet.
• Indgå i det daglige arbejde i Forsvarets luftdygtighedsmyndighed, herunder deltage i tilsyn med,
og certificere relevante organisationer.
• Gennemføre Airworthiness Review af forsvarets fly.
• Indgå i sagsbehandlingen af sager på luftdygtighedsområdet, herunder koordinering af
aktiviteter
i forbindelse med sikkerhedshændelser i relations til flysikkerhed.
• Indgå i dialog og samarbejde med andre landes militære luftdygtighedsmyndigheder.

Stillingen bliver slået op både som civil og militær.
Om dig
Du er overværkmester eller tilsvarende, og har kendskab til Airworthiness requirements, civilt eller militært.

Du har en bred teknisk erfaring inden for vedligehold og reparation af militære fly samt et solidt kendskab til og god forståelse af Forsvarets flyoperative virksomhed.
Det er en fordel, hvis du har erfaring med eller uddannelse i auditering jf. en anerkendt luftdygtighedsstandart, eksempelvis European Military Airworthiness Requirements (EMAR) eller European union Aviation Safety Agency PART´s omhandlende luftdygtighed.

Du har en god sikkerhedsforståelse. Du er samarbejds- og helhedsorienteret og kan koordinere og integrere mangeartede hensyn i forhold til prioritering og drift.
Som person er du resultatorienteret og tillidsvækkende. Du har flair og interesse for at vedligeholde og udbygge dit ansvarsområde, og du tager aktivt ansvar for at gennemføre og afslutte dine pålagte opgaver.

Da du kender værdien af grundig planlægning, mister du ikke overblikket. Du trives med
selvstændighed, og dine gode kommunikationsevner er med til at sikre dig et godt samarbejde med interne og eksterne relationer.

Vi forventer, at du aktivt kan indgå i - samt bidrage til - et inspirerende arbejdsmiljø, hvor høj faglighed understøttes af god trivsel og en uformel omgangstone.

Ansættelse ved en af satellitterne er en mulighed, men det er ikke et krav for at søge stillingen.

Du har en erhvervsfaglig grunduddannelse som du har suppleret med en akademiuddannelse i ledelse. Dette er et krav til stillingen, hvis du på ansøgningstidspunktet ikke kan opfylde kravet, skal du være indforstået med at tage de pågældende fag.
Ansættelsesvilkår
Er du civil:
Du ansættes på overenskomstmæssige vilkår i henhold til gældende organisationsaftale mellem CO10, Centralforeningen for Stampersonel CIV og Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Ved ansættelse i Forsvaret er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen.

Er du militær:
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte sektionschef Per Toft, telefon 41117932.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Diana Chabert på tlf. 3266 5136 eller fps-dnc@mil.dk.

Ansøgningsfristen er 1. maj 2023.

Stillingen er til besættelse 1. juli 2023.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via ansøgningslinket. Du bedes vedhæfte relevante dokumenter, såsom CV og uddannelsesbevis. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet. FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.05.2023

Indrykningsdato

13.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent