Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Base Protection Squadron på Flyvestation Karup søger en vagtholdsleder til Bevogtningstjenesten


Base Protection Squadron på Flyvestation Karup søger en vagtholdsleder til Bevogtningstjenesten

Er du en velovervejet og handlekraftig oversergent eller erfaren sergent, som har mod på at stå for sikkerheden på Flyvestation Karup, og nyder du at arbejde med medarbejderudvikling? Så er du måske personen, vi leder efter!
Om os
Base Protection Squadron er en del af Operations Support Wing, og indgår som en selvstændig eskadrille under Operations Group. Eskadrillen består af engagerede og fagligt dygtige officerer, befalingsmænd og specialister, der er fordelt på tre sektioner: Flyvevåbnets Basisuddannelse, Bevogtningstjenesten og Military Working Dog.

Bevogtningstjenesten har til opgave at udføre kontinuerlig bevogtning af flyvestationen 24 timer i døgnet. Bevogtningstjenesten udfører adgangskontrol ved indpassage, udfører opholdskontrol, reagerer som indsatsstyrke på alarmer, betjener flyvestationens droneovervågningskapacitet og udfører patruljering på Flyvestation Karups område.

Vi er en blanding af unge og ældre medarbejdere af begge køn, og du kommer til at indgå i et vagthold bestående af både rutinerede og nye kolleger.

Arbejdsdagen i Base Protection Squadron er generelt præget af stor selvstændighed, fleksibilitet og højt humør.

Operations Support Wing er en innovativ arbejdsplads, hvor vi har stor fokus på selvstændigt arbejde og individuel udvikling.
Om stillingen
Som vagtholdsleder kommer du til at have kommandoen over dit vagthold, både på dag- og nattevagter, på hverdage, i weekender og i helligdage. Vagtplanen er planlagt i god tid af ledelsen, så du også vil kunne planlægge din fritid. Derudover er der indlagt uddannelsesdage, hvor du sammen med dit vagthold kan vedligeholde dine militære færdigheder indenfor bl.a. skydning, førstehjælp og brand, ligesom du kan træne og indøve enhedens Standard Operating Procedures. På uddannelsesdagen har du, i samarbejde med enhedens uddannelsesleder, opgaven med at tilrettelægge dagens uddannelse.

Du vil få en arbejdsdag, hvor du fra din position i vagtcentralen, skal kunne afgive en vagtinstruks til dit tiltrædende vagthold, behandle alarmer, monitorere kameraer og droneovervågning, håndtere opkald på alarm- og vagttelefonen, koordinere eskortering af redningskøretøjer ved hændelse/ulykke, på Flyvestation Karups område og iværksætte opholdskontrol på Flyvestation Karup.
Ligeledes ser vi gerne, at du en gang i mellem benytter muligheden for at køre med bevogtningsassistenterne ud til evt. alarmer.

Du bliver en del af en enhed, der prioriterer en anerkendende tilgang. En enhed, hvor vi stiller krav til hinanden og værdsætter konstruktiv feedback af yngste, såvel som ældste medarbejder. Kun derved kan vi løbende forbedre os i vores stræben efter at yde den bedste sikkerhed på Flyvestation Karup.

Vi tilbyder dig en operativ hverdag, hvor du vil blive mødt med godt humør, hjælpsomme og initiativrige kollegaer, hvilket giver os et rigtig godt arbejdsmiljø, hvor vi kan præstere og gå glade til og fra arbejde hver dag.
Vi tilbyder også en arbejdsplads, hvor du kommer i kontakt med ansatte på Flyvestation Karup på forskellige niveauer, og skal kunne tage stilling til forskellige henvendelser.
Vi lægger også vægt på at inkludere vores medarbejdere i beslutninger angående vagten, for derved at bevare et godt arbejdsmiljø, som vagtholdslederen kan spejle sig i og lede gennem.
Om dig
Du er oversergent eller en erfaren sergent med minimum to års tilfredsstillende tjeneste.
Herudover ser vi gerne en medarbejder, der først og fremmest er en dygtig soldat og et godt forbillede, der kan gå forrest og sætte sig i respekt, i kraft af sin holdning og personlige fremtræden.

Du kan sige ja til Forsvarets grundværdier: troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed. Naturligvis forventer vi, at du handler loyalt i forhold til sektionens samlede opgaveløsning, samt de tildelte ressourcer.

Som vagtholdsleder i enheden lægger vi vægt på, at du skal være, eller kunne godkendes til klassifikationsgrad hemmeligt og kunne oppebære denne gennem hele ansættelsen. Du har erfaring som soldat og leder, gerne med international erfaring. Vi ønsker at du har gode samarbejdsevner og er kompromissøgende. Vi ser gerne at du interesserer dig i dit underlagte personel og deres individuelle udviklingsbehov.

Vi ønsker, at du er selvstændig og opsøgende i din opgaveløsning, samt er konstruktiv i din tilgang til udfordringer. Det er en selvfølge at du aktivt vedligeholder og udvikler dine faglige kvalifikationer og stiller disse til rådighed for kollegaer, med henblik på at støtte dem i deres opgaveløsning og udvikling. Du er i din tilgang til tjenesten, struktureret, rettidig og omstillingsparat, når situationer ændrer sig. Du kan honorere kravene til forsvarets fysiske basistest.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedens leder premierløjtnant Sebastian Brøgger på +45 24 78 47 38 / OSW-OBB-001@mil.dk eller næstkommanderende seniorsergent Flemming Carlsen på +45 50 87 83 65 / OSW-OBB-004@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CLE@mil.dk.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I din ansøgning anmoder vi dig om, at redegøre for hvorfor vi skal vælge dig til en jobsamtale, og hvorledes du som oversergent og kollega ved vores enhed opfylder vores forventninger, samt uddyber og kort begrunder din motivation for at søge stillingen. Såfremt vi finder din ansøgning interessant, indkaldes du til samtale snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb.

Ansøgningsfrist: 2. april 2023. Ansættelsessamtale forventes gennemført snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb.
Ansættelsesdato: 1. juni 2023 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om OSW
Operations Support Wing er hjemmehørende på Flyvestation Karup og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Endvidere forestår Operations Support Wing uddannelser i form af Flyvevåbnets Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operations-støtteefteruddannelser. Derudover leverer Operations Support Wing administrativ støtte til Flyvevåbnets myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for Operations Support Wing garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

02.04.2023

Indrykningsdato

13.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent