Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende deling til 6. HBUKMP/2EODBTN ved Ingeniørregimentet i Skive


Næstkommanderende deling til 6. HBUKMP/2EODBTN ved Ingeniørregimentet i Skive

Vil du være med til, at udvikle og inspirerer vores værnepligtige soldater og unge befalingsmænd, så de bliver klar til at gøre karriere i forsvarets?

Om os
Vi er et værnepligtskompagni der halvårligt modtager ca. 150 værnepligtige og en håndfuld nye faste befalingsmænd og officer. I de 4 måneder med værnepligtige vil tempoet være højt og med lange dage.

I de mellemfaldende perioder vil fokus være på faglig kompetenceudvikling, afvikling af merarbejde samt tid til refleksion, evaluering og genopbygning af kampkraft.

Grundet det store indtag af nye og unge medarbejdere vil kompagniet derfor have et stort fokus på udvikling og holdningsprægning af nyt personel.

For det faste personel prioriteres socialt sammensværg højt, da dette skaber grundlaget for det tætte samarbejde en dagligdag med værnepligtige kræver.

Enheden er kendetegnet ved en fri omgangstone, hvor vi løser opgaverne sammen.
Om stillingen
Din primære opgave som næstekommanderende i delingen er at varetage delings faglige tjeneste, faglærervirket og, i samarbejde med delingsføreren, at uddanne delingens soldater.

Dagligdagen veksler mellem uddannelsesdage på kasernen og feltøvelser, hvor du er væk fra kasernen i flere dage. I perioder hvor der er indkaldt værnepligtige er der tale om et højt aktivitetsniveau i de andre perioder af året er der rig mulighed for at afvikle friheder, ferie og deltagelse i efteruddannelse.

Du skal deltage i uddannelsen af de værnepligtige både som faglærer og hjælpeinstruktør og gøre dem til dygtige enkeltkæmpere.

Du vil have et stort ansvar for delingen og vil i periode selvstændigt skulle fører og lede delingen. Det er derfor afgørende, at du gennem professionel og faglig dygtighed virker som forbillede, både holdningsmæssigt og fagligt.
Om dig
Du er en initiativrig struktureret og professionel oversergent i god fysisk form. Alternativt en erfaren sergent som ønsker at søge OSU. Du brænder for at uddanne dygtige soldater og sætter fagligheden i højsædet. Du er udadvendt og samarbejdsorienteret og kan lide at arbejde i en travl enhed, hvor arbejdstempoet er højt.

Du skal have lyst til at arbejde med helt unge og uerfarne soldater, og have en interesse i at uddanne dem bedst muligt, således de efter endt værnepligt kan indtræde i en af Forsvarets uddannelser med et godt udgangspunkt. Du skal kunne samarbejde med nyuddannede befalingsmænd og være en rollemodel for dem. Derfor vil det være en fordel, hvis du har erfaring som gruppefører i SRS eller fra HBU.

Du er desuden omstillingsparat, da beslutninger ofte træffes med kort varsel, ligesom du finder det naturligt, at man bidrager aktivt til det sociale liv, i og uden for tjenesten.
Du besidder en god ordenssans og kan arbejde selvstændigt med tildelte opgaver.

Du er afbalanceret i din ledelsesstil, sætter ære i at opretholde en høj faglighed og et positivt menneskesyn. Du er ligeledes bevidst om din rolle som mentor og forbillede for undergivet og sideordnet i en enhed med mange nye kollegaer.

Du har en positiv tilgang til ændrede vilkår og udfordringer, du er med din energi og vilje med til at skabe et godt arbejdsklima i enheden og udviser en anerkendende tilgang til andre.

Det forventes at du har følgende grundlæggende kompetencer, hvis dette ikke er tilfældet, skal du være indforstået med at der vil blive indgået aftale om erhvervelse af disse:

- IGR 201, Føringsuddannelse I for ML ved IGR.
- TRR 1451, Køreassistentuddannelse.
- OSU, Oversergentuddannelsen ved HSGS
- IGR 204, Føringsuddannelse II for ML ved IGR

Du skal på sigt være klar til kompetenceløft inden for ledelse og taktik, for derved at kunne udfylde jobbet endnu bedre, nedenstående er uddannelser som er ønskeligt at du på sigt gennemføre.

- Ledelse af mennesker, MAU LED.
- Grundlæggende taktik i Hæren, MAU GTH.

Du er i besiddelse af kørekort B, gerne C, C/E.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnibefalingsmand Seniorsergent Yasser El-Matari, IGR-2B-600C@MIL.DK,
Tlf. 72 82 86 03.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-KLU@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 11. april 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse den 1. juni 2023

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

11.04.2023

Indrykningsdato

13.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent