Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Stedfortræder og sagsbehandler i Planlægningssektionen ved Hjemmeværnsskolen


Stedfortræder og sagsbehandler i Planlægningssektionen ved Hjemmeværnsskolen

Er du kaptajn/kaptajnløjtnant eller for nyligt pensioneret officer og brænder du for at være med til at styre og have indflydelse på Hjemmeværnets uddannelser. Har du præference for at arbejde med styringsprocesser og sagsbehandling? Og har du lyst til at blive en del af et engageret team? Så er det lige netop dig, vi leder efter.
Om os
Hjemmeværnsskolen er Hjemmeværnets uddannelsesinstitution, hvor vi udvikler uddannelser og uddanner Hjemmeværnets frivillige medlemmer.

Vi lægger stor vægt på medarbejdernes udvikling og trivsel. Derfor er der gode muligheder for både efter- og videreuddannelse og der er rum for deltagelse i sociale arrangementer sammen med skolens øvrige medarbejdere.

Hjemmeværnsskolen er et særligt sted, da vi har et tæt samarbejde med de frivillige undervisere og kursister, hvor lysten, og ikke pligten, er vores drivkraft. Det stiller selvfølgelig krav til os som medarbejdere og til samarbejdet, som er baseret på anerkendende ledelse.
Om stillingen
Planlægningssektionen har sit daglige virke i Nymindegablejren. Du vil blive stedfortræder for sektionschefen og en del af en sektion med 6 medarbejdere – både militære og civile.

Som stedfortræder og sagsbehandler i Planlægningssektionen får du en stor berøringsflade og indflydelse - både internt i Hjemmeværnet, eksternt i hele Forsvaret og med civile samarbejdspartnere. Du vil være med til at styre skolens produktion og økonomi og dermed indgangsvinklen for nye opgaver.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

• Sagsbehandlingsopgaver
• Udarbejdelse og vartning af styringsdokumenter
• Udarbejdelse af sagsnotater og sagsoplæg
• Styring af skolens produktionsplan og ansvarlig for udarbejdelse af skolens kur-suskalender
• Indgåelse i arbejdsgrupper - både internt og eksternt
• Undervisning af frivillige hjemmeværnssoldater

Du tilgår en sektion med et højt aktivitetsniveau, hvor vi ofte har flere bolde i luften. Derfor skal du være indstillet på, at der i perioder kan forekomme arbejde om aftenen og i weekenderne. I forbindelse med koordination med vores samarbejdspartnere vil der også være rejser – både i ind- og udland.

Tjenestetiden er normalt 0800-1530/1500, men du vil have stor indflydelse på tilrettelæggelsen af din daglige arbejdstid. Dit tjenestested vil være i Nymindegab, men der er gode muligheder for hjemmearbejde eller mulighed for enkelte dage at arbejde på et af Hjemmeværnsskolens uddannelsescentre rundt i landet.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant og har gennemført, VUT I/L, videreuddannelseskursus (VUK), Føringskursus eller er optaget på uddannelsesforløbet. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen ved funktion i højere stilling.

Du kan også være pensioneret officer (tjenestemand), som ønsker officersansættelse på overenskomst.

Du har en stor interesse for at arbejde med styringsprocesser og sagsbehandlinger samt en lyst til at udvikle dig inden for disse fagområder.

Du har en professionel, fleksibel og positiv tilgang til at arbejde i et lille team.

Du har et godt overblik og formår at favne flere samtidige opgaver samt prioritere dem.

Du fremstår som det gode eksempel, og du har let til smil, forståelse og respekt for andres forskelligheder.

Du har gode samarbejdsevner.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested i Nymindegab.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Planlægningssektionen major Lars Hager, HVS-CHPLA, telefon 4080 5530.

Du er ligeledes velkommen til at kontakte tillidsrepræsentanten major Erik Frødstrup, HVS-U-CHNM@mil.dk, telefon 5115 8678.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 16. april 2023. Vi forventer, at afholde samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse den 1. juni 2023 eller snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HJEMMEVÆRNSSKOLEN
Hjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør en effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt fra Politiet. Vi uddanner derfor i alt ca. 5000 kursister om året.

Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.

Kulturen på skolen er uformel. Vi har en afslappet omgangstone, som er nødvendig i en hverdag, hvor opgaverne kan spænde vidt, og tingene indimellem skal gå stærkt.

Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole – et samarbejde, der fortsætter med læringsvideoer inden for andre områder.

Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, herunder Hærens Officersskole og Air Force Training Centre, ligesom vi har et stort internationalt arrangement med blandt andet U.S. National Guard i USA, Norge og Sverige, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya og Uganda.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nymindegab, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

16.04.2023

Indrykningsdato

10.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent