Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstillinger – Major ved Ingeniørregimentet


Rådighedsstillinger – Major ved Ingeniørregimentet

Brænder du for Ingeniørtjeneste og vil du gerne være med til at støtte Ingeniørregimentet på øvelse, uddannelse, udvikling samt i krise og krig?

Vi søger to majorer af reserven til spændende stillinger i staben.
Om os
Ingeniørregimentet baner vejen - hele vejen - for hæren. Ud over staben, har vi tre BTN, med dagligt tjenestested ved Ingeniørregimentet på Skive Kaserne;

- 1 PNIGBTN er en operativ bataljon under 1. Brigade.
- 2 EODBTN samt HBUKMP og uddannelse
- 3 CBRN&KONSTBTN med CBRN, INFRA og GEO

Bataljonerne består af en Stab, et Stabskompagni samt Ingeniørkompagnier og specialer inden for KAMP, CBRN, INFRA, EOD, GEO med mere.
Regimentet er kendetegnet ved en fri omgangstone på tværs af alle grader, samtidig med at vi forsøger at være en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet. I alle enheder sætter vi opgaven i centrum og har en løsningsorienteret tilgang til tjenesten.
Om stillingen
Som reservist ved IGR, bliver du ansat i en designeringsfunktion i staben, som også er den stilling i Hærens krise-/krigsorganisation, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig. Der er et øget behov for støtte fra reserven og vi søger derfor en MJ-R til staben i S7 samt en til tjenestegrenselementet.

I dagligdagen bliver du primært indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Ud over din designerede stilling, vil du ligeledes være tilknyttet Ingeniørregimentets Reserveenhed, der sikrer løbende udvikling, uddannelse og koordination på tværs af Ingeniørregimentets øvrige enheder med tjenestegrensspecifik interesse.

Du skal forventeligt være indstillet på at gøre tjeneste 10-15 dage om året.
Om dig
Du har en baggrund som enten linje- eller reserveofficer ved ingeniørtropperne. Du har erfaring som kampingeniør eller lignende samt inden for stabstjeneste på BDE/DIV niveau. CBRN, EOD, konstruktion eller andre IG færdigheder samt erfaring med uddannelse vil også kunne vægte positivt. Du har eventuelt erfaring fra international tjeneste.

Du er enten MJ eller kan vurderes egnet til udnævnelse i stillingen.

Du er proaktiv og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst. Du udviser vilje, selvstændighed og initiativ med henblik på, at enheden får løst sine opgaver, og holder målrettet fokus på at nå dine mål.

Du er loyal over for opgaven, dine kolleger og din enhed - og du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver. Du har en positiv og anerkendende tilgang til andre og er med din energi og vilje med til at skabe et godt arbejdsklima.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til major af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte major af reserven Carsten Dahl Kristensen på telefon 41 15 15 50 eller på mail: IGR-S4-06R@MIL.DK eller chef for reserven oberstløjtnant Lars Hegelund Knudsen på telefon 20 10 30 90 eller på mail: larshknudsen@hotmail.com.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kevin Lykkegaard Betnass ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 06.

Ansøgningsfristen er den 15. april 2023, idet der løbende gennemføres samtaler og ansættelser i perioden.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

15.04.2023

Indrykningsdato

10.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent