Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Driftsbefalingsmand til KALA/FMI drift


Driftsbefalingsmand til KALA/FMI

Har du stærke PM evner, indgående kendskab til logistik og drift, samt udviklede evner til at skabe personlige relationer.

Vil du gøre en forskel for det faglærte personel og Hæren?

Så har du nu muligheden!
Om os
Kapacitetsansvarlig LAND (KALA) anskaffer, drifter og bortskaffer landmilitært materiel med udgangspunkt i en sammenhængende operativ, logistisk, teknisk og økonomisk argumentation, som er tilpasset gældende taktiske, operative, strategiske og politiske behov.

Koordinationsafdelingen (KOA) er en dynamisk enhed. Vores hovedopgave er at gennemføre den tværgående koordination for KALA, både internt i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og med eksterne myndigheder.

Dagligdagen i KOA hvor KALA DRIFT er underlagt er meget dynamisk, da vi har en stor berøringsflade med interessenter både i og udenfor KALA, herunder med KALA kunder i de operative kommandoer med m. fl. Omgangstonen i KOA er uformel og bygger på en høj faglighed samt en høj grad af servicemindedhed. KOA prioriterer at udvikle og fastholde vores dygtige medarbejdere via kompetenceudvikling og personlig udvikling.
Om stillingen
Som driftsbefalingsmand i KALA DRIFT er dine primære opgaver at støtte kapacitetscentrene i KALA med produktionsfremmende foranstaltninger, herunder SAP (MM-modulet).

Du vil indgå i et team med en major, en chefsergent, en seniorsergenter, to civile materielforvaltere samt en kontorfuldmægtig som er placeret i driften i koordinationsafdelingen, og som skal støtte i hele KALA, og koordinere disse opgaver med Hærkommandoen(HKO).

Dine arbejdsopgaver sammen med KALA drift vil blandt andet være:
- Controlling på sanering af udvalgte materielgenstande og kapaciteter.
- Bistå ved optælling og rapportering af Aktstykke og Projektlagre.
- Vejlede i opgaveløsninger relateret til DeMars inden for alle materiel- og logistikanliggender på tværs af KALA område herunder MDG opgaver.
- Deltage i koordinations møder inden for alle materiel- og logistikanliggender på tværs af KALA områder samt med HKO.
- Diverse koordinationsmøder med interne som eksterne enheder.
Om dig
Du er seniorsergent eller erfaren udnævnelsesparat oversergent. Du har erfaring som sektionsfører og/eller værkstedsleder.

Vi forventer at du har erfaring med SAP (MM modulet) og at du kan støtte og vejlede i anvendelse af SAP

Vi forventer, du har en faglig uddannelse som automekaniker eller tilsvarende, du har arbejdet på vedligeholdelsesniveau 1, gerne på 2, at du har god teknisk forståelse for og erfaring med hjulkøretøjer.

At du har erfaring i brugen af DeMars (PM) og rutine i brug af Office pakken generelt. Alternativt har du erfaring i brugen af DeMars MM på Lagerstyringsniveau, og har mod på at udvide din viden og erfaring til PM.

Du er i besiddelse af gode analytiske anlæg og har gode forhandlings- og samarbejdsevner, herunder en veludviklet evne til at se sammenhænge og udvise helhedssyn.

Desuden forventer vi, at du arbejder struktureret og bevarer overblikket selv i en travl hverdag, ligesom din personlighed har en positiv afsmittende effekt på sektionens øvrige medarbejdere.

Endelig forventer vi, at du har gode kommunikationsevner og kan formulere dig i skrift og tale (dansk og gerne engelsk).
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef MJ Jesper Rohde på tlf. 41 32 03 99/21 82 94 65 eller mail FMI-LA-KAD01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-AML@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 2. april 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.

Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

02.04.2023

Indrykningsdato

10.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent