Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Leder til MH-60R Seahawk SUB-CAMO Helicopter Wing


Leder til MH-60R Seahawk SUB-CAMO Helicopter Wing

Helicopter Wing Karup (HW) søger en erfaren kaptajn til arbejdet som leder af MH-60R Seahawk SUB-CAMO ved Helicopter Wing. Her får du muligheden for at kombinere ledelse, teknisk indsigt og udvikling på samme tid. Du bliver ansvarig for luftdygtigheden på kapaciteten, samt bidrager til kontinuerlig udvikling og drift af sektionen såvel som kapaciteten.

Hos Helicopter Wing Karup værdsættes den gode omgangstone, hvor hver dag byder på nye udfordringer, der kræver handlekraft og en positiv indstilling. Så hvis du vil være en del af den logistiske opgaveløsning inden for helikopteroperationer, er jobbet som leder af MH-60R SUB-CAMO måske noget for dig.
Om os
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere og T-17 fly. Helicopter Wing Karup træner og støtter nationalt Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker, samt udøver sø-redningstjeneste parallelt med internationale udsendelser af helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter såvel til lands som til vands. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter og besætningsmedlemmer til alle Forsvarets fly.

Foruden den operative anvendelse af helikopterkapaciteterne er HW driftskoordinerende myndighed på flytyperne EH101, AS550, MH-60R og T-17. Som driftskoordinerende myndighed har HW ansvaret for at planlægge og tilsikre udførelsen af alt vedligehold på flyene, så disse forbliver luftdygtige.

MH-60R helikopteren anvendes i Eskadrille 723 og er den nyeste af de tre helikoptertyper på Karup. MH-60R helikopterne anvendes i rollen som helikopter platform på Søværnets skibe.
Om stillingen
Som leder af MH-60R Seahawk SUB-CAMO, vil du blive ansvarlig for sektionens 7 erfarne medarbejdere. I har som team ansvaret for luftdygtigheden på hele flåden, samt at tilsikre at ESK 723 til enhver tid har de fornødne stel, som skal til for at løse opgaven.

Som leder vil du bl.a. være ansvarlig for at:

- Daglig ledelse af sektionens medarbejdere.
- Ansvarlig for at tilsikre en luftdygtig flåde.
- Teknisk og materielfaglig sparring og sagsbehandling.
- Teknisk og organisatorisk udvikling.

Arbejdet vil foregå i samarbejde med en bred vifte af interessenter lokalt, nationalt og internationalt. Dine primære samarbejdspartnere vil være Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Karup og Aalborg, Eskadrille 723, Flyverkommandoen samt Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse.

At drifte helikoptere er en kompliceret proces, hvorfor der må forventes en hverdag, hvor opgaverne kan komme uforudset og kræve øjeblikkelig handling. Med andre ord, ved man ikke altid hvad dagen bringer.

MH-60R Seahawk SUB-CAMO er en del af HW samlede Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO), der har det overordnede ansvar for den lang- og kortsigtede planlægning, tilrettelæggelse og koordination af den samlede materielfaglige drift af Flyvevåbnets helikoptere. ¬ HW yder støtte til alle indsatte helikopterenheder og der må derfor forventes, at man på sigt indgår i en VO tilkaldevagtrutine, som også omfatter helligdage og weekender.

Endvidere er CAMO ansvarlig for udarbejdelsen og vedligeholdelsen af de materielfaglige bestemmelser, samt det styringsgrundlag, som skal etablere Continuing Airworthiness baseret på kravene i DKMAR.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemgået Videreuddannelsestrin I for militære ledere eller tilsvarende. Alternativt er du erfaren premierløjtnant, hvor du vil skulle indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du er struktureret og engageret i opgaveløsningen. Du trives med at arbejde i et miljø, som er præget af bestemmelser og løsninger, som kræver en høj faglig indsigt og kvalitet.
Du er interesseret i ledelse og teknik, og har mod på at lære og sætte dig ind i højt specialiserede opgaver og tekniske systemer.

Du har gode samarbejdsegenskaber og kan inddrage samarbejdspartnere i løsningen af de opgaver der tilgår. Samtidig er du god til at planlægge og koordinere opgaver, og sørge for at tidsfrister bliver overholdt.

Erfaring fra stillinger med ledelsesansvar, flydrift eller -vedligehold vil være en fordel. Du skal kunne skabe gode arbejdsrammer for dine medarbejdere og samtidig få deres kompetencer inddraget og udviklet i opgaveløsningen.

Du har gode it-kundskaber, herunder erfaring i Microsoft Office Excel og DeMars (SAP) på brugerniveau. Alternativt at du er klar på at erhverve dig de nødvendige kompetencer gennem kurser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger om stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte CH-CAMO major Søren Jessen tlf.: 7284 2540, eller mobiltelefon.: 2558 9323.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9192 eller mail: FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er d. 26 marts 2023. Jobsamtaler afholdes umiddelbart herefter.

Stillingen ønskes besat snarest.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

OM HW - Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker.

Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.

Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste.

Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

26.03.2023

Indrykningsdato

08.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent