Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Driftsbefalingsmand (Leder) til Vedligeholdelseselement ved Autoservice Element Jylland


Driftsbefalingsmand (Leder) til Vedligeholdelseselement ved Autoservice Element Jylland

Har du flair for logistik, systematisering, en god helhedsforståelse og ønsker at gøre tjeneste i et element der følger udviklingen?
Så er det dig vi står og mangler!
Om os
Autoservice Element Jylland er en del af Distributionsafdelingen ved Supply Chain Divisionen under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Vores opgave er at, være bindeleddet mellem brugerne af puljekøretøjerne og dem som understøtter vedligeholdelsen af puljekøretøjerne. Vi forestår den administrative del af puljekøretøjernes drift i Jylland og i udlandet.

Autoservice Element Jylland har til huse i Karup, med flyvestation Karup, som nærmeste nabo. Vi består pt. af ni personer i vedligeholdelseselementet, og tre medarbejdere i booking.

Vores hverdag foregår i et dynamisk miljø med en uformel omgangstone og med engagerede kollegaer.

Vi har fokus på, at levere det bedst mulige produkt, inden for de givne rammer.

Vi er i fuld gang med at implementere nye principper for forvaltning af puljekøretøjer, hvilket i øjeblikket omfatter tilpasning og drift af central og automatiseret styring af Forsvarets Delebiler samt anvendelse af en rammeaftale, for civile værksteder.

Du og de andre medarbejderes ideer vil derfor få stor indflydelse på fremtidens håndtering af service, syn og reparation af puljekøretøjer og forvaltningsstukturen bag.

Alle medarbejdere har indflydelse på udformningen af deres hverdag og hvordan opgaverne skal vi løses nu og i fremtiden. Vi tilbyder derfor en stilling med en høj grad af medindflydelse, udfordringer og udvikling.

Vi trives med ansvar, men også med åbne drøftelser af opgaveløsningen for at opnå bedre resultater.

Vi tilstræber at skabe den rette balance mellem privatliv og arbejdsliv.
Om stillingen
Din primære opgave bliver, at tilrettelægge og føre tilsyn med den administrative opfølgning i forbindelse med den daglige driftsplanlægning af servicering, gennemførelse af periodiske syn og vedligeholdelse af puljekøretøjerne samt at understøtte prioriteringen heraf.

Du vil ligeledes skulle understøtte vedligeholdelse af stamdata på vores puljekøretøjer, at indstille puljekøretøjer til kassation, at indsamle teknisk data på vores køretøjsvedligeholdelse og bistå med mønstringer og materielanskaffelser.

Du skal tillige fungere som stedfortræder/næstkommanderende i fællesskab med din kollega på Sjælland, for lederen af ASE DK i dennes fravær.

Stillingen indeholder desuden forsyningsbefalingsmandens arbejdsområde.
Om dig
Du er seniorsergent eller evt. en erfaren oversergent, som vil kunne udnævnes inden for kort tid.

Måske har du en driftslederbaggrund fra tjeneste ved et af forsvarets mange værksteder.
Du har en bred erfaring inden for SAP, med vægt på PM modulerne.

Du er vant til at tale med og betjene forsvarets personale, der henvender sig til et værksted i forbindelse med at de søger støtte på et værksted, for denne erfaring vil komme dig til gode i kontakten med vores kunder og leverandører.

Du har måske erfaring med at lede personale og du er måske også en habil instruktør, der kan understøtte medarbejderens kompetenceudvikling.

Som person har du en positiv tilgang til dagligdagen, du er åben og imødekommende. Du kan arbejde selvstændigt og indgå i et hold, samt omstille dig mellem forskellige opgavetyper i løbet af en arbejdsdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefsergent Steen Absalon på mail FMI-SC-DAD01@MIL.DK eller på tlf. 72 81 69 31, alternativt via mobil 20 18 22 99

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 92 82 eller mail FPS-TBJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 24. marts 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. maj 2023 eller snarest muligt herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet.
FMI har ansvaret for det samlede forsvars og beredskabs materiel, IT og cybersikkerhed. Det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer materiel og IT for såvel Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og resten af Forsvarsministeriets koncern. Desuden bistår vores IT-medarbejdere dagligt i at modstå de cyberangreb, Forsvarsministeriets koncern udsættes for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.03.2023

Indrykningsdato

08.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent