Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Leder til Fremdrivningsværkstedet i Korsør


Leder til Fremdrivningsværkstedet i Korsør

Brænder du for ledelse og har du et godt kendskab til fremdrivningssystemer, herunder højtydende dieselmotorer?

Er du engageret og kvalitetsbevidst og sætter faglighed i højsædet? – Så er det dig vi søger!

Vi forestiller os, at du enten er chefsergent, seniorsergent med ledelseserfaring, eller civil, der søger nye spændende ledelsesudfordringer.
Om os
Fremdrivningsværkstedet er hjemmehørende i Korsør med en filial i Frederikshavn. Opgaverne består primært af reparation, vedligeholdelse og eftersyn af hoved- og hjælpemotorer, gear og propeller samt styrings- og overvågningssystemer (Lyngsø og Rockwell) og på sigt også reparation og vedligeholdelse af forsvarets gummibåde.

Værkstedets beskæftiger ca. 10 medarbejdere der udelukkende er militært personel.

Vi kan tilbyde et godt løsningsorienteret arbejdsmiljø i en højt kvalificeret og en erfaren medarbejderstab med en god og uformel omgangstone. Vi lægger stor vægt på, at du tilfører en positiv energi, værdsætter ordentlighed og bidrager med godt humør.

På arbejdspladsen praktiserer vi en høj grad af frihed under ansvar, hvilket vi forventer, du vil honorere. Hvis du bliver militær ansat hos os, vil du som led i tjenesten skulle vedligeholde dine militære færdigheder.
Om stillingen
Som leder af fremdrivningsværkstedet i Korsør vil du skulle lede og fordele arbejdsopgaverne samt bidrage til det tværgående samarbejde med filialværkstedet i Frederikshavn. Du vil i samarbejde med værkstedslederen i Frederikshavn være ansvarlig for, at værkstedernes ressourcer til enhver tid anvendes hensigtsmæssigt.

Der er flere spændende funktioner, som gør din hverdag afvekslende og spændende.

Eksempelvis skal du forestå planlægning og udførelse af værkstedets opgaver, til tider i samarbejde med øvrige FVT-værksteder og/eller eksterne firmaer og ofte med forsvarets øvrige myndigheder/styrelser.

Du bliver ansvarlig for den faglige udvikling på værkstedet, blandt andet ved afholdelse af udviklingssamtaler med underlagt personel. Afholdelse af lønsamtaler og sygesamtaler er også en del af opgaveporteføljen.

Som en del af planlægningsvirket skal du bidrage til kalkulationer af værkstedets arbejdsopgaver, således de udføres i et helhedsorienteret perspektiv og med økonomisk bevidsthed for øje.

Du vil virke som fagmester på området, og vil kunne gøre brug af din erfaring og kendskab med fremdrivningssystemer.

Er du militært ansat kan du være med til at opfylde en del af FVT forpligtigelser med at stille personel ved behov i den operative struktur i perioder. Det kan eksempelvis være i form af udlån til sejlende enheder og/eller FRONTEX.
Om dig
Er du militær ansøger, forestiller vi os, at du er chefsergent eller seniorsergent fundet egnet til forfremmelse med skibsmaskinistuddannelse og/eller svendebrev inden for mekanikerfagene.

Er du civil ansøger, er du enten maskinmester, eller også har du enten svendebrev inden for mekanikerfagene, suppleret med en akademiuddannelse i ledelse. Har du kun dele heraf, eller mangler du hele akademiuddannelsen, kan du ansættes på betingelse af, at du gennemføre denne.

Du har kendskab til fremdrivningssystemer, gerne fra sejlende tjeneste i søværnet eller civilt rederi.

Du er fortrolig og erfaren med brug af IT-systemer og gerne rutineret bruger af SAP.

Du har en anerkendende tilgang til ledelse, hvor du medvirker til at medarbejdernes uddannelse og kompetencer bruges konstruktivt til at holde et højt fagligt niveau samtidig med, at du besidder evnen til at træffe beslutninger, når dette kræves.

Du skal være kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i dit daglige arbejde, og det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og levere kvalitet i arbejdet til aftalte deadlines.

Du er omstillingsparat, udadvendt, proaktiv og har gode samarbejdsevner med respekt for kollegaers forskelligheder.

Du har gode kommunikative evner på dansk og engelsk i såvel skrift som tale.

Det er et krav, at du har et gyldigt kørekort til kat. B.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er også slået op som militær.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til den til enhver tid gældende relevant overenskomst. Derudover har du mulighed for at forhandle et tillæg afhængig af dine kvalifikationer og erfaring. Hertil kommer arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, samt at du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chef for Vedligeholdelsesområde Korsør, Orlogskaptajn Mads Seidler på telefon 7282 2501.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Sandra Bengtson Heede, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19172.

Ansøgningsfrist er den 26. marts 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Du opfordres til at vedhæfte dokumentation for relevant uddannelse. Du har også mulighed for at vedhæfte andre relevante dokumenter, for militære ansøgere evt. FOKUS bedømmelse, eller du kan medbringe disse ved en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1600 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

26.03.2023

Indrykningsdato

06.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent