Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Kompagnichef til Command Support Company


Kompagnichef til Command Support Company

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme. Så søg jobbet som kompagnichef (KC) i Command Support Company (CSCOY) og få et spændende og afvekslende job med gode udviklingsmuligheder. CSCOY er en del af Command Support Battalion (CSBn), og støtter Multinational Division North (MND N) operative opgaveløsning i såvel Danmark som i Letland.
Om os
CSBn er en multinational enhed i NATO Force Structure, som har eksisteret officielt siden 2021 og tildelt MND N i OPCON af SHAPE. Battaljonen består af tre kompagnier; et Real Life Support, et Force Protection og Command Support. Staben i bataljonen består af både lettiske, estiske og danske medarbejdere og i dagligdagens støtte til MND N er der mere end 10 forskellige nationaliteter. Bataljonsstaben og CSCOY er begge opdelt mellem Adazi i Letland samt Fredericia og Slagelse i Danmark. I nuværende opstilling består bataljonen af 371 medarbejdere, fordelt på de tre rammenationer Estland, Letland og Danmark.

CSCOY er en multinational værnsfælles enhed, der leverer stabsstøtte samt kommunikations- og informationssystemløsninger til HQ MND N. CSCOY består af en kommandodeling, en Command Support deling West (CS DEL WEST), en Command Support East (CS DEL EAST) og en Forward Command Post deling (FCP DEL). De to Command Support delinger støtter de to fredstidshovedkvarterer i henholdsvis Karup og Slagelse (Danmark) samt Adazi (Letland). Kommandodelingen samt hovedparten af CS DEL WEST har deres daglige gang på Ryes kaserne i Fredericia. CS DEL EAST samt FCP DEL er placeret i Adazi for derfra at kunne støtte opbygningen af MND N hovedkvarter i Letland. Ud over den operative opgave med opbygning af MND N, står CSCOY også for støtten til MND N øvelses- og træningsaktiviteter.

CSCOY er ikke ”bare” en enhed. Vi opererer i et højt tempo og med en del øvelsesvirksomhed. Vi fokuserer på Work-Life Balance, plads til den enkelte, afskaffelse af nulfejlskultur og udvikling af medarbejderen, som naturlige elementer. Ved CSCOY såvel som CSBn er personellet i fokus.
Personel- og erfaringssammensætningen i enheden er meget bred, hvilket gør opgaveløsningen spændende – og mulig. Vi er meget ambitiøse i forhold til opgavernes løsning – og selvledelse er et krav/vilkår helt fra CH og ned til yngste soldat. Vi tilbyder dig en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer, hvoraf mange har været i kompagniet længe. Netop vores omgangstone, samarbejde, stemning og miljø i kompagniet tilskrives ofte som årsag til, at vi kontinuerligt tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere.

CSCOY har ved udgangen af januar 2023 fået sin dansk godkendte organisation (Kan ses på FIIN på FKO hjemmeside G-62), men der vil fortsat være både behov og mulighed for at udvikle organisationen for dig som ny kompagnichef.
Om stillingen
Vi tilbyder en stilling, hvor du har mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt i et multinationalt miljø, hvor sproget ofte er engelsk. Ledelse og udvikling af faglærte specialister og distancebaseret ledelse vil blive din hverdag. Fagligt har du mulighed for at udvikle dig og dine kolleger på alt fra pansrede køretøjer til computernetværk. Du vil komme til at navigere i, og få mulighed for, at udvikle dig inden for alle forvaltningsområder i dit chef virke, såvel nationalt såvel som NATO bestemmelsesgrundlaget. Mange øvelser og rejsedage væk fra kontoret må forventes.

Du vil som chef for en føringsstøtteenhed blive ansvarlig for at bygge bro mellem støttede enheders operative behov og underafdelingens kapaciteter, i samarbejde med, og på ordre af, bataljonsstaben.
Du vil blive chef for en række dedikerede og fagligt dygtige medarbejdere, hvor størstedelen af medarbejderne har adskillige års erfaringer med levering af resultater inden for den operativt stillede ramme.

Om dig
Du forventes som underafdelingschef at sætte retningen med en tydelig og synlig styring og koordinere indsatsen for CSCOY mange og forskelligartede opgaver, således de ønskede resultater nås i rette tid. Du skal som chef kunne holde opgaveløsningen på sporet, og om nødvendigt foretage justeringer løbende. Du vil som CH have brede rammer til selvstændigt at udvikle kompagniet som du ser nødvendigt.

Det vil være dit ansvar at prioritere mål og midler løbende, så ressourcer bruges hensigtsmæssigt. Således skal du som underafdelingschef foretage tidlige og klare prioriteringer i disponeringen af ressourcer, samt tilsikre at samtlige medarbejdere anvender tid, økonomi og materiel med omtanke.

Som underafdelingschef er dine kompetencer til at udvikle og understøtte andres udvikling essentiel. Du skal kunne skabe en positiv dialog om udvikling, og du skal ved konstruktive tilbagemeldinger på andres præstationer bidrage til deres kompetenceudvikling.

Du har gennemført Føringskursus, videreuddannelsestrin I for militære ledere i Hæren eller Flyvevåbnet, gerne suppleret med erfaring som operativ eller teknisk sagsbehandler ved ANSV 4 eller højere.

Det forventes at du har interesse i at engagere dig i underafdelingens tekniske opgaveløsninger. Det vil derfor være en fordel, at du har en stor teknisk indsigt, gerne relateret til kommunikations- og informationssystemer specifikt eller føringsstøtte generelt, men det er på ingen måde et krav.
Erfaring med kommunikations- og informationssystemer fra international tjeneste i NATO ramme er ligeledes en fordel, men heller ikke et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om
officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat
i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem
Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og
ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne
sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i
internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende,
humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Fast tjenestested vil være Ryes Kaserne i Fredericia

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte bataljonschef oberstløjtnant Mads Toudahl Steffensen, +728 31400 / Mobil: +4550865786

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket.

Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 29. marts 2023 og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter.

Stillingen er til besættelse 17. april 2023. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at diversitet styrker opgaveløsningen igennem dynamik og nytænkning

Multinational Division North (MND North)
MND N er et operativt divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.
MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid gennemfører operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt fører landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.
MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.
Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

29.03.2023

Indrykningsdato

06.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent