Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Udstationering til Polen – Seniorsergent med ildstøttebaggrund til Joint Fires Influence & Targeting ved HQ MNC NE i Polen


Udstationering til Polen – Seniorsergent med ildstøttebaggrund til Joint Fires Influence & Targeting ved HQ MNC NE i Polen

Vil du have en spændende stilling under fremmede himmelstrøg, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme?

Så tilbyder vi en stilling som Staff Assistant Joint Targeting System i vores Joint Fires Influence & Targeting (JFIT), hvor du også bliver medlem af vores velfungerende danskerkoloni på ca. 45 kolleger med tilhørende familier ved Headquarters Multinational Corps Northeast (HQ MNC NE) i Szczecin, Polen.
Om os
HQ MNC NE, som kunne blive dit kommende tjenestested, er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, hvor de danske grænser kan nås inden for 4-5 timer i bil og færge. Beliggenheden giver gode muligheder for transport til det øvrige Europa - i forbindelse med tjenesterejser, men i høj grad også i forhold til fritid og ferie.

Danmark har været en vigtig del af HQ MNC NE siden 1999. Hovedkvarteret består af ca. 460 militære og civile medarbejdere fra 23 forskellige nationer, hvor Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del som Framework Nations.

Danmarks nuværende engagement er 45 militære stillinger fordelt i hele hovedkvarteret samt ved vores nationale støtteelement. Ud over de faste stillinger udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag, hvor Danmark besætter 23 funktioner i korpsets reservestruktur.

HQ MNC NE er et hovedkvarter på permanent højt beredskab i NATO´s styrkestruktur og varetager det landbaserede regionale ansvar for sikkerhed i det baltiske område og Polen. Hovedkvarteret har således et permanent ansvar for NATOs aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er operativt 24/7 – 365.

I Szczecin findes der flere internationale skoler, der følger anerkendte internationale undervisningsprogrammer, ligesom der er flere børneinstitutioner med et internationalt islæt.

Hovedkvarterets sports- og velfærdsklubber, samt de mange sociale aktiviteter for hele familien, giver gode muligheder for et aktivt fritidsliv med mange multinationale og nationale aktiviteter, som er med til at skabe gode vilkår for din egen og familiens trivsel i Polen.

Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på HQ MNC NE’s myndighedsside samt på www.mncne.pl og Facebook.Hvis du ud over denne stilling generelt er interesseret i tjeneste ved HQ MNC NE i Polen, så kontakt os gerne omkring mulighederne.
Om stillingen
Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe hele din familie i en periode på 3 til 4 år. Under udstationeringen vil både du og familien få en masse spændende oplevelser som er forbundet med det at bo i et nyt land.

Som Staff Assistant Joint Targeting System indgår du i Targeting Branch i JFIT Divisionen, der består af fire medarbejdere, heraf yderligere en dansker.

Dine primære opgaver er gennemførelse af alle opgaver i relation til Joint Targeting System, som er en NATO applikation, der håndterer alle targeting opgaver. Som administrator på systemet er det din opgave at tilsikre, at systemet til en hver tid er klart operativt, ligesom du er den primære instruktør af brugerne.

Herudover støtter du i forbindelse med branchens øvrige targeting opgaver fra start til slut.Du skal også forudse at støtte i forbindelse med nationale opgaver i relation til Green Days og andre uddannelsesrelaterede opgaver.

Du deltager desuden i øvelser og indgår i øvelsesforberedelser samt gennemførelse af funktionsrelaterede uddannelser, kurser og relevante interne og eksterne konferencer og seminarer.For dig, vil arbejdsdagen være fyldt med udfordrende opgaver, som bidrager dig nye kompetencer og erfaringer og som herved skaber muligheder og giver dig et solidt rygstød i forhold til din videre karriere i Forsvaret.
Om dig
Du er seniorsergent med ildstøttebaggrund fra operativ tjeneste og gerne fra stillinger i relation til targeting fra afdelings- eller brigadeniveau.
Du har sagsbehandler erfaring og er klar til en hverdag, der er præget af dynamik og fokus på opgaven. Du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser.

Din stilling medfører stor kontakt til korpsets andre interne og eksterne enheder, som stiller krav til dine evner til at skabe og vedligeholde samarbejdsrelationer på alle niveauer i et hovedvarter med 23 forskellige nationer repræsenteret.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til generelle NATO-stabsprocedurer samt at du evt. har deltaget i nogle af NATO´s stabsbefalingsmandskurser.
Du er god til at skabe samarbejdsrelationer i forskellige fora, du trives godt i et multinationalt miljø og så har du respekt for de kulturelle forskelle.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på 3 år med mulighed for forlængelse i yderligere ét år.

Stillingen besættes fra 1. august 2023, evt. med en kortere overdragelsesperiode forud for.

Du bliver udstationeret under gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.
På Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.
Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder),
- Have gennemført CAC-A og TSE,
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen eller om tjeneste i almindelighed ved HQMNCNE er du velkommen til at kontakte Senior National Officer (SNO), oberst Jens Sund på telefon +48 91 811 51 00/ +48 914 445 100 eller MJ Søren Lauridsen, J1, telefon +48 91 811 51 21.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Tine Valentin Nielsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5768.

Ansøgningsfrist: 26. marts 2023.
Ansættelsessamtaler gennemføres efter nærmere aftale.

Interesseret i at blive udstationeret?
Er du udover denne stilling generelt interesseret i tjeneste ved HQ MNC NE i Polen? Kontakt os gerne for at høre hvilke muligheder der er i fremtiden.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

26.03.2023

Indrykningsdato

03.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent