Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Forsyningshjælper til UMAK ved Føringsstøtteregimentet


Forsyningshjælper til UMAK ved Føringsstøtteregimentet

Har du lyst til at bruge dine kompetencer i en enhed med højt aktivitetsniveau, hvor professionalisme og selvstændighed er vigtige elementer og hvor tjenesten er garnisonstjeneste?
Om os
Føringsstøtteregimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev og Fredericia.

Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og Communication Information System (CIS) kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.

Føringsstøtteregimentet opstiller, uddanner og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale,
internationale og multinationale operationer. Desuden støtter regimentet den tekniske videreudvikling af føringsstøttekapaciteter, herunder doktrinudvikling i rammen af støttede enheders operative koncepter.

Staben, hvori ledelsessektionen indgår, er organiseret i fem sektioner: Ledelsessektionen, S1 (personeladministration og forvaltning), S2 (sikkerhed og etablissement), S4 (logistik) og S5 (operationer og planlægning).

Uddannelsesmaterielkontoret (UMAK) indgår i S4 ved staben i Føringsstøtteregimentet, hvor arbejdsmiljørådgiver og sikkerhedsrådgiver også hører til.

Vi er seks medarbejdere på uddannelsesmaterielkontoret med flere års erfaring fra tjenestesteder i Forsvaret. Vi er et godt team, hvor der mangler en ny holdspiller.

UMAK´s primær opgave er at levere støtte i form af materiel til uddannelse af de mange forskellige enheder på kasernen. Desuden løser vi mange andre opgaver på kasernen.
Den enkelte arbejder selvstændigt og sammen med kollegaerne i en flad struktur.
Om stillingen
Forsyningshjælper, som er stillingsbetegnelsen, bidrager til UMAK´s samlede opgaveløsning på alle områder ud fra leder/UMAK direktiv.

Stillingen omfatter som udgangspunkt nedenstående opgaver, som løses selvstændigt eller sammen med kolleager:
- Modtage bestillinger af uddannelsesmateriel.
- Udlåne, udlevere og vejlede brugerne.
- Modtagelse, optælling og kontrol af udlånt materiel.
- Vedligeholdelse af materiel og faciliteter.
- Gennemføre kopiopgaver, samt fotoopgaver i forbindelse med indkaldelse.
- Materielansvarlig for regnskab af myndigbeholdning i DeMars.
- Bidrage til sagsbehandling inden for materielforvaltning, mønstring, normeringssager, kassation, og vedligeholdelse tjenesten.
- Støtte ved afgivelser.
- Bidrage til hjemmeside.
- Kørsel for Regimentet.
Om dig
- Du er en serviceminded konstabel eller overkonstabel, med et godt humør og positiv tankegang.
- Vi ser gerne, at du har erfaring som forsyningshjælper, hvilket dog ikke er afgørende. Har du ikke erfaring med SAP, skal du være indstillet på at blive uddannet inden for dette.
- Har har Lager og logistikuddannelse, dog ikke afgørende.
- Du tager initiativ, er opsøgende og forstår at udnytte rammerne for en selvstændig løsning af opgaverne.
- Du har kørekort B og gerne et truckcertifikat, fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer du møder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chef S4 major Claus N. Løvgreen på tlf. 72 82 62 33.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-AML@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 26. marts 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.
En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

26.03.2023

Indrykningsdato

03.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent