Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Elektronikmekaniker til vedligeholdelsessektionen ved Command Support Company (genopslag)


Elektronikmekaniker til vedligeholdelsessektionen ved Command Support Company (genopslag)

Ønsker du om faglige udfordringer i en dynamisk enhed med satellit – og IT materiel, stor frihedsgrad i arbejdets udførelse og en god uformel kollegial tone? En del rejseaktivitet eller måske udstationering.

Så er Command Support Company i Fredericia måske enheden, du drømmer om at blive en del af!
Om os
Command Support Company (CSCOY) er en multinational værnsfælles enhed, der leverer stabsstøtte samt kommunikations- og informationssystemløsninger til Multinational Division North (MND N).

CSCOY består af en kommandodeling, to operative delinger og en Forward Command Post deling. De to operative delinger støtter de to fredstidshovedkvarterer i henholdsvis Karup og Slagelse (Danmark) samt Adazi (Letland). Kommandodelingen, hovedparten af CS DEL WEST og FCP har deres daglige gang på Ryes kaserne i Fredericia.

I løbet af indeværende forsvarsforlig vil hele CS DEL EAST samt FCP blive flyttet til ADAZI for derfra at kunne støtte opbygningen af MND N hovedkvarter i Letland. Ud over den operative opgave med opbygning af MND N, står CSCOY også for støtten til MND N øvelses- og træningsaktiviteter.

CSCOY er ikke ”bare” en enhed. Vi opererer i et højt tempo med en del øvelser, men samtidig fokuserer vi meget på Work-Life Balance, samtale på arbejdspladsen, plads til fejl, men samtidig udvikling af den enkelte. Vi fokuserer meget på uddannelse af den enkelte.
Personel- og erfaringssammensætningen i enheden er meget bred, hvilket gør opgaveløsningen spændende – og mulig. Vi holder en uformel omgangstone: Som specialenhed er dette en forudsætning for at kunne løse de komplekse opgaver vi tildeles. Vi er meget ambitiøse i forhold til opgavernes løsning – og selvledelse er et krav/vilkår ned til yngste CIS operatør.

Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer, hvoraf mange har været i kompagniet længe. Netop vores omgangstone, samarbejde, stemning og miljø i kompagniet tilskrives ofte som årsag, til at vi kontinuerligt tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere.

CSCOY er i en opbygningsfase, som skal kulminere med certificering som NATO enhed i foråret 2023.

Om stillingen
Den ledige stilling som elektronikmekaniker(EMEK) er ved 1. echelon støtter og servicerer CS COY, både i Danmark og i Letland.

Du vil indgå i en 1.echelon, som er under opbygning det er først nu en EMEK stilling slås op. Lige nu består sektionen af: en sektionsfører M/VMEK og 2 MMEK-, en NK MMEK, hvori den ene MMEK er udstationeret i Letland. Echelonen sætter en ære i at levere den bedste service og udfører eftersyn og reparationer af høj kvalitet.

Echelonen sørger for, at kompagniets køretøjer og materiel altid er klar hvilket, til tider, giver en travl hverdag – især forud for øvelsesvirksomhed.

Til dagligt vil du arbejde primært med 1 ECH opgaver men der vil også ofte være reparation og eftersyn på højere niveau. Blandt andet kan nævnes: eftersyn/reparation/fejlsøgning på DUC (står i Adazi), hærens taktiske kommunikation monteret i køretøjer og containere samt diverse IT udstyr.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og sætte en ære i at levere et godt stykke arbejde. Du vil få brede rammer for løsning af tildelte opgaver og du vil, så længe kvaliteten opretholdes, få en stor grad af frihed under ansvar.

1ECH/CSCOY stræber efter at være et værksted, hvor vi vægter sammenhold, udvikling og trivsel højt.

1ECH skal på sigt udstationeres i Adazi sammen med FCP, men alternative løsning med høj rejsefrekvens er bestemt muligt. En udstationering er normalvis på 3 år med mulig forlængelse et ekstra år.
Om dig
Du er konstabel/overkonstabel. Du har uddannelse som elektromekaniker, elektronik fagtekniker eller radiomekaniker. Du har kørekort til kategori B og C og det vil være ønskeligt hvis du ligeledes har CE kørekort og truckcertifikat.

Du er serviceminded, fremadsynet i din opgaveløsning og fleksibel, da opgaverne tit kan blive omprioriteret eller ændret. Du er god til samarbejde, men kan også arbejde selvstændigt.

Du skal være indstillet på at komme på kurser i det materiel vi har, som du ikke er uddannet på i forvejen (RDO152, HTK, BMS, og div generatorer). Derudover nyt RDO MAT til TOC MNDN, som er ved at blive testet.

De tre væsentligste FOKUS kompetencer du skal besidde er:
Fleksibilitet
Samarbejde
Faglighed
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichefen i CS COY, kaptajn Jan Iskov Jürgensen på tlf. 41 65 62 78 eller via mail på MNDN-CB-100A@MIL.DK eller SF SSG Ulrik Laursen Jensen på tlf. 51 33 33 05 eller på mail MNDN-CB-105A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-AML@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 23. april 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH (MND N)
MND N er et operativt divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid gennemfører operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt fører landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.
MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

23.04.2023

Indrykningsdato

03.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent