Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Operationsofficer og sagsbehandler i J3 ved Specialoperationskommandoen


Operationsofficer og sagsbehandler i J3 ved Specialoperationskommandoen

Brænder du for operationer og kunne du tænke dig at være en af de drivende kræfter bag den fortsatte operative udvikling af Specialoperationskommandoen? Nu har du muligheden for at søge et særdeles spændende job, hvor du vil befinde dig i centrum af det operative område, med den opgave at sørge for at alle ender når sammen. Såfremt du har særlig flair for og lyst til at arbejde med opgaver inden for det operative område, så er det måske dig, vi mangler til vores nuværende team.
Om os
Specialoperationskommandoen opstiller specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber. Kommandoen er desuden styrkeindsættende i særlige situationer.

Specialoperationskommandoen omfatter en kommandostab samt Frømandskorpset og Jægerkorpset. Kommandostaben, herunder J3, er bosiddende på Flyvestation Aalborg.

Specialoperationskommandoens opgaveløsning bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser og nationens sikkerhed.

J3 planlægger, koordinerer og prioriterer det operative indsættelser inden for Specialoperationskommandoens område, rådgiver chefen for Specialoperationskommandoen, bidrager til militærfaglige anbefalinger og meget mere.

J3 består af et mindre antal medarbejdere, der alle er karakteriseret ved flere års tjeneste i forsvaret.
Om stillingen
Du er operationsofficer og sagsbehandler i J3 og indgår derfor i en løbende tæt faglig sparring med sektionschefen, sektionens øvrige medarbejdere og på tværs af stabens specialer. J3 er kendetegnet ved en flad struktur, hvor medarbejdernes selvstændighed, faglige dygtighed og engagement er afgørende for sektionens opgaveløsning.

Du er i J3 ansvarlig for operationsplanlægning af operationer i ind- og udland, indgår ad hoc i Specialoperationskommandoens Operationscenter, Operationsstabens Operational Planning Groups (OPG) og er ad hoc ansvarlig for at SOKOM Operational Planning Teams i f.m. planlægningen af operationer. Det er endvidere sandsynligt, at du bliver en del af en multinational Special Operations Component Command. Du indgår i et dynamisk og proaktivt team, der deltager i møder og rekognosceringer nationalt og internationalt.

Som sagsbehandler kan du blandt andet være ansvarlig for udarbejdelse af håndakter, sagsoplæg og sagsnotater vedrørende specialoperationer inden for Forsvarskommandoens område. Du analyserer, vurderer, udvikler og tager selvstændig stilling til policy og koncepter.

Du har mulighed for at sætte dit eget aftryk på arbejdsopgaver, idet vi vægter din evne og vilje til løbende selv at præge stillingens fremtidige indhold bl.a. i forhold til dine kompetencer og i forhold til skifte af prioriteter i forhold til sektionens arbejdsopgaver.
Om dig
Du er MJ/OK, gerne med baggrund eller erfaring fra specialoperationsstyrkerne, eller med bred operativ erfaring. Det er en fordel, hvis du ligeledes har en maritim baggrund samt erfaring med stabstjeneste. Du har gennemført Master i Militære Studier (MMS) eller en ækvivalerende militær uddannelse i udlandet.

Alternativt er du kaptajn/kaptajnløjtnant og i gang med at læse MMS, hvorfor du således vil blive ansat på en uddannelsesaftale og bestride stillingen ved funktion i højere stilling.

Du er analytisk stærk, og er såvel udviklings- som løsningsorienteret. Du besidder gode samarbejdsevner og formår at opbygge tætte og konstruktive samarbejdsrelationer med såvel interne som eksterne kollegaer i Specialoperationskommandoen og Forsvaret.
Du besidder evnen og viljen til at påtage dig det naturlige ansvar for at drive planlægningsprocesser på tværs af sektionen og/eller staben ved SOKOM, og derudover er du også i stand til at arbejde selvstændigt, og har gode evner for kommunikation, planlægning og styring af pålagte opgaver.

Som person er du gerne kendetegnet som værende innovativ og løsningsorienteret, og du lader ikke din fantasi begrænse af gængse normer, rammer og standarder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Ved besættelse af stillingen efter ansøgning bortfalder nuværende personlige kvalifikationstillæg. Afhængigt af kvalifikationer og erfaring, er der mulighed for forhandling af et personligt kvalifikationstillæg.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til Yderst Hemmeligt / NATO Cosmic Secret, og bibeholde denne sikkerhedsgodkendelse gennem hele din ansættelse i stillingen.

Stillingen er til besættelse snarest mulig og du vil få fast tjenestested i Aalborg.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Michael på telefon 72 85 71 80, eller på mail FKO-S-CHJ3@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er onsdag d. 22. marts 2023 og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse fra den 1. maj 2023.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

22.03.2023

Indrykningsdato

02.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent