Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Næstkommanderende ved Rekrutteringscenter Slagelse


Næstkommanderende ved Rekrutteringscenter Slagelse

• Kan du holde styr på sømkassen samtidig med, at det gerne må være sjovt at gå på arbejde?
• Synes du Forsvaret er en fantastisk arbejdsplads og kan du formidle det til andre?
• Er du udadvendt, empatisk og kan du kommunikere i øjenhøjde med unge mennesker?
• Synes andre, at du er en god kollega?
Hvis du kan sige ja til det, er du måske vores nye næstkommanderende.
Om os
Vi er et team på 9 personer, placeret på Antvorskov kaserne i Slagelse, men underlagt Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup.

Vores primære arbejdsopgave er sessionsbehandling, hvor vi ca. sessionsbehandler 6000 unge om året.

Sekundært udfører vi jobafprøvninger af kommende kollegaer til hele Forsvaret. Derudover løser vi eksterne og interne rekrutteringsopgaver ved Forsvarets egne enheder og på diverse messer og uddannelsesinstitutioner.

Såfremt du ønsker at læse mere om værnepligt, Forsvarets Dag og session kan du se mere på vores hjemmeside www.værnepligt.dk.
Om stillingen
Vi tilbyder en arbejdsplads med gode kollegaer – militære som civile, i et miljø med en uformel omgangstone.

I centeret er der fokus på detaljer for at sikre den lovmæssige afvikling af sessionen. Vi tilbyder et varieret arbejdstempo, hvor arbejdsopgaverne veksler i omgang og størrelse. Du er centerlederens stedfortræder.

På baggrund af lederens overordnede planlægning, tilrettelægger du den daglige drift på centeret. Herudover bistår du lederen i dennes planlægning m.m. Derudover vil du også kunne indgå i den daglige drift, hvor du bl.a. skal orientere sessionssøgende om værnepligt, samt job og uddannelser i Forsvaret.

Derudover vil du i større omfang have en rolle som sessionsleder, foruden vores primære sessionsleder som til dagligt også bemander denne opgave. Du har det overordnede ansvar for centerets materiel og er kontaktperson for øvrige enheder i centerets ansvarsområder, såvel indenfor – som uden for hegnet.
Om dig
Du er er seniorsergent eller egnet til udnævnelse.

Du har bred erfaring som leder og planlægger i forsvaret, gerne fra flere tjenestegrene, myndigheder og værn. Du har virket som befalingsmand ved hjemlige eller ved udsendte enheder og har stor undervisningserfaring.

Du har en professionel og ansvarsbevist tilgang til opgaverne, er analytisk, initiativrig og formår selvstændigt at igangsætte opgave- og problemløsninger. Du kan samarbejde, og er i stand til at inddrage andres erfaringer og synsvinkler i skabelsen af fælles løsninger.

Du bevarer overblikket uden at overse detaljer, som er afgørende for helheden. Du arbejder struktureret også under tidspres. Du kan arbejde sammen med forskellige medarbejdergrupper og respekterer den enkelte kollega. Du trives med at møde mennesker hver dag og er en god rollemodel.

Du forstår vigtigheden af, at kommunikere på flere niveauer og formulerer dig godt på skrift og tale. Du er hjemmevant i hele Microsoft Office-pakken. Det er desuden en fordel, at du har kendskab til IT på brugerniveau og SAP/DeMars.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at seniorsergent Henrik Hvidtfeldt Lang på telefon 32 66 53 34.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 26. marts 2023. Vi forventer at afholde samtaler løbende. Ansættelse snarest muligt efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.

Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.

Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

26.03.2023

Indrykningsdato

28.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent